E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.


Vzdělání a odborná činnost

 • 1991 – dodnes – člen Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze
 • 1997 – 2003 – vedoucí Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze
 • 2000 – 2003 – člen Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
 • 1999 – 2002 – člen Vědecké rady Ostravské University v Ostravě
 • 1994 – 2010 – člen Vědecké rady PřF UK v Praze
 • 1994 – 1997 – proděkan (pro zahraniční styky a geografickou sekci) PřF UK v Praze
 • 1994 – fyzická geografie, Univerzita Karlova v Praze, profesor
 • 1992 – fyzická geografie, Univerzita Karlova v Praze, docent
 • 1991 – fyzická geografie, ČSAV, UK v Praze, DrSc.
 • 1984 – 1990 Ústav struktury a mechaniky hornin ČSAV, vědecký pracovník
 • 1971 – 1983 Geologický ústav ČSAV, postupně odborný a vědecký pracovník
 • 1973 – fyzická geografie a kvartérní geologie, PřF UK v Praze, RNDr.
 • 1967 – 1970 Geografický ústav ČSAV, řádný aspirant fyzické geografie
 • 1972 – fyzická geografie, ČSAV, UK v Praze, CSc.
 • 1966 – fyzická geografie, PřF UK v Praze

Vybrané zahraniční studijní a výzkumné pobyty:

1969 až 2002 – osm horolezeckých a výzkumných expedic do velehorských oblastí Asie, 1991 – University of Amsterdam (the Netherlands, 1 měsíc), 1993 – University of Manchester (U. K., 2 měsíce), 1996, 2001 a 2006 – Université Louis Pasteur, Strasbourg (France, celkem 6 měsíců), 1997, 1999, 2002, 2006, 2011 a 2013 – University of Oxford (U. K., celkem 12 měsíců), 1998, 2007, 2008, 2009, 2011 – University of Cambridge (U. K., celkem 8 měsíců).

Aktuální mezinárodní odborná činnost:

Členství v odborných organizacích

Aktuální odborné funkce

Předseda Komise pro státní závěrečné zkoušky (Mgr.) ve studijním oboru Fyzická geografie  a geoekologie na PřF UK. Předseda Rigorózní komise (RNDr.) v oboru Fyzická geografie na PřF UK. Školitel, člen oborové rady a alternující předseda zkušební komise doktorského studia (Ph.D.) v oboru Fyzická geografie a geoekologie na PřF UK. Člen Vědecké rady geografické sekce PřF UK. Člen stálé komise pro obhajoby doktorských disertací (D.Sc.) v oboru „Geologické vědy“ Grémia pro vědecký titul doktor věd při Vědecké radě Akademie věd České republiky.  

Akce dokumentů