E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Bohumír Janský, CSc.


Vzdělání a praxe

 • 2003 – 2009 a 2012-2018: vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na PřFUK
 • 1997 – 2003: proděkan Přírodovědecké fakulty UK
 • 2012 - Jmenování profesorem Univerzity Karlovy
 • 1991 - Habilitace na PřFUK za práci "Bilance látkového odnosu v českém povodí Labe"
 • 1983 - Certikát o absolvování dvousemestrového postgraduálního kurzu „Vodní hospodářství a ochrana vod“ na ETH Zürich, EAWAG Dübendorf (Švýcarsko)
 • 1982 - CSc. na PřFUK Praha, disertace "Vliv plošných zdrojů látek na jakost povrchových vod v českém povodí Labe"
 • 1975 - RNDr. na PřFUK Praha, rigorózní práce "Mladotické hrazené jezero"
 • 1974 - Mgr. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Praha, obor biologie-geografie

Státní vyznamenání:

 • 2007: Nejvyšší státní vyznamenání Peru „Za mimořádné zásluhy“, s právem užívat titul „Komtur“, za dlouhodobou pedagogickou činnost na peruánských univerzitách a za výzkum pramenů Amazonky.
 • 2009: Cena ministra životního prostředí vlády ČR (za celoživotní přínos ochraně ŽP)

Další ocenění:

 • 2000: Reconocimiento del CTAR Arequipa. Uznání vlády provincie Arequipa za organizaci mezinárodní expedice „Hatun Mayu 2000“ k pramenům Amazonky. Za vědecké úspěchy, za podporu kultury a turismu v provincii Arequipa.
 • 2001: Homo Barbatus – ocenění Národního výboru pro hydrologii při UNESCO. Za výsledky výzkumné činnosti na poli hydrologie a geografie a za propagaci české hydrologie v Jižní Americe.
 • 2008: Osobnost  roku města Plasy (uděleno 24.5. 2008). Za propagaci místního regionu v rámci ČR a v zahraničí.
 • 2008: Reconocimiento Científico (Vědecké uznání). Udělilo „Colegio de Geografos del Perú“ (Kolegium geografů Peru) dne 16.1. 2008. Za vědeckou práci a geografický výzkum, který přispěl k poznání geografie Peru.

Zaměření pedagogické a vědecko‑výzkumné činnosti:

Přednáší hydrologii, oceánografii, geografii Latinské Ameriky, aplikovanou hydrologii, management a ochranu vod. Vedl několik mezinárodních expedic a exkurzí. Je školitelem magistrů a doktorandů. Ve výzkumu je zaměřen na hydrografii, hydrologii, limnologii, ochranu vod a analýzu přírodních rizik. Od r. 1990 je zapojen do česko-německých Magdeburských seminářů na ochranu vod. Od r. 1990 se zabývá výzkumem v pramenné oblasti Amazonky v Peru, kde vedl dvě české a jednu mezinárodní expedici. Od roku 2004 vede výzkumný tým PřFUK v rámci projektů české rozvojové spolupráce v Kyrgyzstánu a v letech 2012 až 2014 zde vedl mezinárodní tým v rámci projektu NATO.

Aktivity a funkce v rámci vnitřní organizace PřF, UK, vysokého školství a akademické sféry:

 • Člen vědecké rady Univerzity Karlovy (od 2018)
 • Člen vědecké rady geografické sekce PřF UK Praha (od 1997 - dosud)
 • Člen vědecké rady PřF UK Praha (od 1997 – 2003, od 2013 - dosud)
 • Člen oborové rady doktorského studia (Ph.D.) oboru fyzická geografie (od 1991 - dosud)
 • Člen oborové rady doktorského studia ÚŽP na PřFUK Praha (od 1993- dosud)
 • Člen oborové rady doktorského studia regionální a politické geografie (od 1999 - dosud)
 • Člen oborové rady doktorského studia oboru obecné otázky geografie (od 2007 - dosud)
 • Vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie na PřFUKv Praze (2003– 2009, od 2012)
 • Hlavní odborný garant magisterského SP geografie na PřFUK v Praze (od 1997 - dosud)
 • Člen vědecké rady Fakulty životního prostředí ČZU Praha (od 2007 - 2016)
 • Člen vědecké rady Fakulty tropického zemědělství ČZU Praha (od 2012 - dosud)
 • Člen Akreditační komise geovědy, MŠMT (2010 - 2016)
 • Člen vědecké rady Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP), Praha
 • Člen vědecké rady Technické univerzity Liberec (od 2018)

Členství a funkce v odborných společnostech:

 1. Předseda Českého národního výboru pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission, UNESCO), od 2006 - dosud
 2. Prezident České Iberoamerické společnosti (Sociedad Iberoamericana, od 2014)
 3. Prezident České geografické společnosti (od 2014)

Členství a funkce v edičních radách:

 • Šéfredaktor časopisu Geografie - ČGS (v databázi WoS, 1994 - 2014)

Přednášky na mezinárodních konferencích (od roku 1990):

Celkem předneseno 51 přednášek na konferencích (Austrálie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Chile, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Kolumbie, Kuba, Kyrgyzstán, Německo, Peru, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Čína, Portugalsko)

Akce dokumentů