E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecko-výzkumná činnost


Zaměření pedagogické a vědecko‑výzkumné činnosti:

Přednáší hydrologii, oceánografii, geografii Latinské Ameriky, aplikovanou hydrologii, management a ochranu vod. Vedl několik mezinárodních expedic a exkurzí. Je školitelem magistrů a doktorandů. Ve výzkumu je zaměřen na hydrografii, hydrologii, limnologii, ochranu vod a analýzu přírodních rizik. Od r. 1990 je zapojen do česko-německých Magdeburských seminářů na ochranu vod. Od r. 1990 se zabývá výzkumem v pramenné oblasti Amazonky v Peru, kde vedl dvě české a jednu mezinárodní expedici. Od roku 2004 vede výzkumný tým PřFUK v rámci projektů české rozvojové spolupráce v Kyrgyzstánu a v letech 2012 až 2014 zde vedl mezinárodní tým v rámci projektu NATO.

Projekty:

Hlavní řešitel:

 • 1997 - 1999: Dynamika zanášení Mladotického jezera (GAUK)
 • 1998 - 2000: Dynamika erozních procesů v povodí a zanášení vodního díla Kadaň (GAUK)
 • 2000 - 2002: Jezera České republiky (GAUK)
 • 2003 - 2005: Atlas jezer České republiky (GAČR)
 • 2004 - 2006: Kyrgyzstán - Monitoring vysokohorských ledovcových jezer a ochrana obyvatelstva před katastrofálními následky povodní vzniklých průtržemi morénových hrází (řeš. M. Černý,Geomin Jihlava). B. Janský - vedoucí kolektivu PřFUK v Praze. Projekt zahraniční rozvojové spolupráce MŽP ČR.  
 • 2006 - 2008:  Projekt EU INTERREG III. A: Integrierte Hochwasserschutz in den Grenzgebieten (Krušné hory). Vedoucí projektu: A. Schulte, Freie Universität  Berlin, Německo.
 • 2007 - 2010:  Analýza rizik  omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer (Kyrgyzstán). (řeš. M. Černý,Geomin Jihlava). B. Janský - vedoucí kolektivu  PřFUK v Praze. Projekt zahraniční rozvojové spolupráce MŽP ČR.
 • 2010: Význam arktické oblasti v mezinárodních vztazích pro zájmy České         republiky. (The Significance of the Arctic in International Relations for the Interests of the Czech Republic). Projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • 2007 - 2009: Přírodní ohrožení v pramenných oblastech Amazonky v důsledku globální změny klimatu (GAČR)
 • 2008 - 2011: Retence vody na území říční nivy a možnosti jejího zvýšení (NAZV, MZv ČR)
 • 2011 - 2013: Projekt NATO „Glacier hazards in Kyrgyzstan: implications for ressource development and water security in Central Asia“, vedoucí mezinárodního týmu vědců z Kanady, Ruska a Kyrgyzstánu.
 • 2013 - 2015: Projekty SedBiLa a SedLa „Die Bedeutung der Altsedimente in der Elbe und     ihrer Seitenstrukturen im Abschnitt zwischen Pardubitz und der Moldau-mündung“ (Význam starých chemických zátěží v Labi a jeho říční nivě mezi Pardubicemi a Mělníkem), zpracováno pro Freie und Hansenstadt Hamburg, Umweltamt für Gewässerschutz.
 • 2013 - 2017: Retenční potenciál pramenných oblastí ve vztahu k hydrologickým extrémům (GAČR)

Akce dokumentů