E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Pedagogická činnost


Zaměření pedagogické a vědecko‑výzkumné činnosti:

Přednáší hydrologii, oceánografii, geografii Latinské Ameriky, aplikovanou hydrologii, management a ochranu vod. Vedl několik mezinárodních expedic a exkurzí. Je školitelem magistrů a doktorandů. Ve výzkumu je zaměřen na hydrografii, hydrologii, limnologii, ochranu vod a analýzu přírodních rizik. Od r. 1990 je zapojen do česko-německých Magdeburských seminářů na ochranu vod. Od r. 1990 se zabývá výzkumem v pramenné oblasti Amazonky v Peru, kde vedl dvě české a jednu mezinárodní expedici. Od roku 2004 vede výzkumný tým PřFUK v rámci projektů české rozvojové spolupráce v Kyrgyzstánu a v letech 2012 až 2014 zde vedl mezinárodní tým v rámci projektu NATO.

Přednášky a semináře bakalářského studia:

 • Hydrologie, garant přednášky (GEKA)
 • Hydrologie, (OŽP, HPZ)
 • Oceánografie, garant přednášky
 • Latinská Amerika, garant přednášky
 • Latinská Amerika

Přednášky a semináře magisterského studia:

 • Aplikovaná hydrologie
 • Management a ochrana vod
 • Seminář z FG
 • Seminář z RFG

Školení v doktorském studiu:

 • Chalupová, D.
 • Kocum, J.
 • Judová, P.
 • Turek, M.
 • Rios, V.
 • Hrdinka, T.

Akce dokumentů