E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Radan Huth, DrSc.


Vzdělání

 • MFF UK Praha, specializace meteorologie a klimatologie, diplomová práce „Diagnostický model numerických parametrů pro určování atmosférických front“, absolvoval v r. 1987
 • RNDr. získal r. 1988
 • aspirantura na ÚFA AV ČR 1988-1992; kandidátská dizertační práce „Časoprostorové změny střední energetické hladiny“ obhájena a titul CSc. získán r. 1993
 • doktorská práce „Classification of atmospheric circulation patterns using principal component analysis“ obhájena a titul DrSc. udělen Vědeckou radou AV ČR v r. 2001

Zaměstnání

 • od 2011: Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze: odborný asistent
 • od 1987: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., postupně studijní pobyt, interní aspirantura, odborný pracovník, vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník, nyní na částečný úvazek

Pobyty v zahraničí

 • 1993 – 1994: Katedra meteorologie, Univerzita Reading, Velká Británie – 7 měsíců
 • 1995 – 1996: Geofyzikální a astronomický ústav G.Lemaîtra, Katolická univerzita Louvain-la-Neuve, Belgie – 12 měsíců

Vědecko-organizační činnost

 • od 2003 člen stálé komise Akademie věd ČR pro obhajoby doktorských disertací v oboru „geofyzikální vědy“
 • od 2005 místopředseda Národního klimatického programu ČR
 • 2006 - 2007 pověřen vedením ÚFA AV ČR, resp. ÚFA AV ČR, v.v.i.
 • 2007 - 2011 ředitel ÚFA AV ČR, v.v.i.
 • od 2007 člen Rady ÚFA AV ČR, v.v.i.
 • od 2010 člen Komise pro obhajobu doktorských dizertačních prací v oborech ‘geofyzika’ a ‘meteorologie a klimatologie’ pro Slovensko (jmenován místopředsedou vlády SR k 1.7.2010)

Členství ve vědeckých orgánech a společnostech

 • 2003-2009 člen Review Panelu programu EUROCLIMATE (Eurocores; financuje European Science Foundation)
 • 2004-2009 člen Českého národního komitétu geodetického a geofyzikálního
 • 2004-2009 národní korespondent pro IAMAS (International Association for Meteorology and Atmospheric Sciences)
 • člen EGU (European Geosciences Union)
 • člen České meteorologické společnosti a Evropské meteorologické společnosti

Ocenění vědeckou komunitou

 • Nositel Prémie Otto Wichterleho, udělované vynikajícím mladým vědeckým pracovníkům AV ČR do 40 let (2002)
 • Nositel International Journal of Climatology Prize 2003, udělované britskou Královskou meteorologickou společností (RMetS)za vynikající publikaci v časopise International Journal of Climatology v předchozích 5 letech

Členství v redakčních radách

 • Studia Geophysica et Geodaetica (od 2000)
 • International Journal of Climatology (od 2005)
 • Meteorologische Zeitschrift (člen Advisory Board, 2006-2009)

Další editorská a vědecko-organizační činnost

Editor zvláštních čísel časopisů:

 • International Journal of Climatology, Vol. 26 (2006), No. 11 (Applications of Synoptic Climatological Classifications)
 • Theoretical and Applied Climatology, Vol. 96 (2009), No. 1-2 (Synoptic Climatology)
 • Physics and Chemistry of the Earth, Vol. 35 (2010), No. 9-12 (Classifications of Atmospheric Circulation Patterns – Theory and Applications)

(Spolu)organizace vědeckých konferencí:

 • convenor / co-convenor: 6th European Conference on Applied Climatology / 6th Annual Meeting of European Meteorological Society, Ljubljana, Slovinsko, 2006; 7th European Conference on Applied Climatology / 8th Annual Meeting of European Meteorological Society, Amsterdam, Nizozemsko, 2008; 8th European Conference on Applied Climatology / 10th Annual Meeting of European Meteorological Society, Zürich, Švýcarsko, 2010; 11th Annual Meeting of European Meteorological Society, Berlin, Německo, 2011; 9th European Conference on Applied Climatology / 12th Annual Meeting of European Meteorological Society, Lodz, Poland, 2012
 • předseda vědeckého výboru: Advances in Circulation and Weather Type Classifications and Applications, Kraków, Polsko, 2008
 • člen vědeckého výboru: COST733 Final Workshop: Classifications in Atmospheric Sciences and Their Applications, Present State & Future Directions, Wien, Rakousko, 2010

Recenzní a oponentská činnost

 • časopisy: Advances in Space Research, Atmospheric Science Letters, Bulletin of the American Meteorological Society, Climate Dynamics, Climate Research, Climatic Change, Environmental Research Letters, EOS, European Journal for Physics, Geophysical Research Letters, Hydrology Research, International Journal of Climatology, Journal of Applied Meteorology and Climatology, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Journal of Climate, Journal of Geophysical Research, Journal of Hydroinformatics, Meteorologische Zeitschrift, Meteorology and Atmospheric Physics, Monthly Weather Review, Physics and Chemistry of the Earth, Studia Geophysica et Geodaetica, Tellus A, Theoretical and Applied Climatology, Water Resources Research
 • grantové agentury: National Science Foundation (U.S.), European Science Foundation, South Africa / Argentina Cooperation Programme, Grantová agentura ČR, Grantová agentura UK, Agentúra na podporu vedy a techniky (Slovensko)
 • člen „Pool of Reviewers,“ European Science Foundation, 2009-2012

Akce dokumentů