E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Filip Hartvich, Ph.D.


Vzdělání a praxe

  • od 2008: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra fyzické geografie a geoekologie (2008 asistent, od 2009 odborný asistent)
  • od 2001: Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie Věd ČR, v.v.i., oddělení inženýrské geologie (vědecký pracovník)
  • 2001 – 2009: postgraduální studium, titul Ph.D.: PřF UK, katedra fyzické geografie a geoekologie, obor fyzická geografie, téma dizertační práce „Geodynamický vývoj údolí Losenice na okraji Šumavy“
  • 2006 Státní doktorská zkouška, titul RNDr.
  • 1999 – 2002: magisterské studium: PřF UK, obor fyzická geografie, téma diplomové práce „Geomorfologický výzkum a využití digitálních geomorfologických dat na příkladu lokality Městiště“
  • 1996 - 1999: bakalářské studium: PřF UK, obor geografie - kartografie, téma bakalářské práce „Analýza spádových poměrů vybraných toků na Šumavě“

Členství v odborných organizacích

Akce dokumentů