E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecko-výzkumná činnost


Výzkumné zaměření

Výzkum v oboru fyzická geografie a geoekologie je zaměřen na rozvíjení metod klasifikace a regionalizace geografického prostředí, hodnocení a modelování vývoje struktury krajiny. V oblasti biogeografie a geoekologie je výzkum zaměřen na hodnocení preference prostředí modelovými skupinami organismů a modelování jejich potenciálního výskytu metodami GIS.

Projekty základního výzkumu

  • od 2009: „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“ (MSM 0021620831), člen řešitelského týmu (hlavní řešitel Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.)

  • 2008 – 2011: projekt GAAV IAA300609903 „Osud české postindustriální krajiny“, člen řešitelského týmu (hlavní řešitel doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.)

  • 2007 – 2009: juniorský projekt GAAV KJB601110701 “Assessment of the landscape diversity and heterogeneity changes according to the system of landscape indicators” – hlavní řešitel

  • 2003 - 2005: projekt EU - European Landscape Character Assessment Initiative - účast na řešení projektu (hlavní řešitel dr. Dirk Wascher, Alterra)

Aplikovaný výzkum

  • 2008 – 2011: projekt VaV MŽP ČR SP2d4 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“ – člen řešitelského týmu (hlavní řešitel RNDr. Michal Andreas, PhD.)

  • 2007 – 2011: projekt VaV MŽP ČR “Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v ČR: omezení negativních důsledků na životní prostředí” – člen řešitelského týmu (hlavní řešitel RNDr. Martin Ouředníček, PhD.)

  • 2003-2007: projekt VaV/620/15/03 MŽP ČR „Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy, Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)“ – člen řešitelského týmu (hlavní řešitel RNDr. Jan Hošek)

Akce dokumentů