E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumný tým hydrologie


Vedoucí výzkumného týmu: Jakub Langhammer
Členové působící na katedře: Dagmar Chalupová, Bohumír Janský, Michal Jeníček, Zdeněk Kliment, Jakub Langhammer, Ondřej Ledvinka, Milada Matoušková, Ye Su, Miroslav Šobr, Lukáš Vlček
Webové stránky týmu: http://hydro.natur.cuni.cz/

bystrice Výzkumný tým hydrologie představuje skupinu badatelů z řad akademických pracovníků PřF UK v Praze a odborníků ze spolupracujících výzkumných institucí, kteří se systematicky zabývají výzkumem hydrologických procesů. Mezi hlavní badatelská témata řešená v rámci domácích a mezinárodních grantů patří:
  • Vliv změn v krajině na průběh a následky povodní
  • Retenční potenciál pramenných oblastí a údolní nivy
  • Dynamika změn srážkoodtokových procesů v pramenných oblastech
  • Dynamika zásob sněhové pokrývky
  • Rizikové procesy ve vysokohorských oblastech
  • Eroze a látkový transport z plochy povodí, dynamika fluviálně-morfologických procesů
  • Hydromorfologický monitoring toků a revitalizace vodních ekosystémů
  • Změny kvality povrchových vod

Aktuality


Milí hydrologové,

abychom podpořili vzájemnou výměnu informací o akcích, které pořádají různé hydrologické instituce v Praze, založili jsme e-mailovou skupinu "PragueHydro". Členem této skupiny se může stát kdokoliv, stačí následovat instrukce na webové stránce skupiny: https://groups.google.com/a/natur.cuni.cz/d/forum/praguehydro

Akce dokumentů