E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumný tým biogeografie, krajinné ekologie a pedologie


Vedoucí výzkumného týmu: Václav Treml
Členové působící na katedře: Tomáš Chuman, Jelena Lange, Tomáš Matějček, Dušan Romportl, Barbora Strouhalová, Luděk Šefrna, Václav Treml, Jan Tumajer
Webové stránky týmu: http://www.geobio.cz/

blanice Výzkumný tým GeoBio se zabývá studiem přírodních procesů na krajinné úrovni s důrazem na lidské vlivy na tyto procesy. Cílem výzkumných aktivit je zejména ověřovat základní hypotézy krajinné ekologie a biogeografie prostřednictvím dat dálkového průzkumu Země, historických i současných katastrálních a mapových dat a dalších zdrojů prostorových informací. V rámci základního a aplikovaného výzkumu jsou řešeny především následující tématické okruhy:
  • Sledování a modelování vlivu změn krajinného pokryvu na krajinné funkce
  • Hodnocení vztahu geodiverzity a biodiverzity na krajinné úrovni
  • Klasifikace a typologie krajiny
  • Dynamika krajinného pokryvu v hraničních podmínkách výskytu konkrétních společenstev (horní hranice lesa, území ovlivněná těžbou)
  • Dlouhodobý vývoj vybraných charakteristik půd a vegetace ve vazbě na lidské vlivy

Akce dokumentů