E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Erasmus leták 2019 2020.pdf
Sobr_2019
Tomas_Janik
Tomáš Janík získal Cenu Vladimíra Krajiny
Student našeho doktorského programu Tomáš Janík získal Cenu Vladimíra Krajiny za vynikající publikaci v krajinné ekologii. Cenu uděluje Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE autorům do věku 35 let. Gratulujeme!
Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický
Česká meteorologická společnost (ČMeS) publikovala na webu zásadně inovovanou verzi výkladového a terminologického slovníku. Najdete v něm vysvětlení téměř 4500 odborných termínů z meteorologie, klimatologie a příbuzných oborů.
cmes.png
Seminář katedry FGG - harmonogram LS 2019
Seminář katedry fyzické geografie a geoekologie - harmonogram na letní semestr 2019. Na semináři katedry jsou prezentovány výsledky výzkumů domácích i zahraničních hostů, členů katedry a studentů doktorského studia.
semkfgg_LS_2019.pdf
Časopis AUC Geographica na WoS
Náš univerzitní časopis AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae, Geographica), byl nově zařazen do Emerging Sources Citation Index pro výpočet IF. Všechna čísla počínaje 1/2017 jsou tedy již evidována na WoS. Redakční rada děkuje všem přispěvatelům a těm, kteří časopis v minulých letech v jeho rozvoji podporovali.
G. Florescu: Using fossil charcoal as a fire proxy
P. Šamonil: Odraz dynamiky a disturbancí temperátních pralesů v evoluci půd
Stromy se biomechanickým a biochemickým působením aktivně účastní tvorby půd i celé krajiny. Vývoj půd dokáží urychlit, zpomalit nebo i přesměrovat. Skrze půdy tak působí na novou generaci stromů a roztáčejí kolotoč příčin a následků.
Program Rudolph LS 2018/19
L. Lisá: MIS3 v krasovém prostředí střední Evropy
Prof. Bohumíru Janskému byla udělena mimořádná výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae
Dne 4. dubna 2019 obdržel Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. v Karolínu při slavnostním ceremoniálu u příležitosti 671. výročí založení Univerzity Karlovy mimořádnou výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae za zásadní přínos k prestiži Univerzity Karlovy. K udělení podpory gratulujeme!
V. Abraham: Revealing vegetation patterns by pollen analysis in Czech Republic
Pollen productivity, pollen source area and vegetation modelling
V. Jankovská: Ruskou tundrou a lesotundrou od poloostrova Kola po poloostrov Jamal - příroda a lidé
Přednáška nebude zaměřena jen úzce odborně. Bude se snažit ukázat nejen přírodní prostředí těchto vegetačních formací, ale i život lidí v nich. Vzhledem k šíři tématu se bude jednat o rámcový přehled přírodních i životních poměrů v oblastech, které nejsou běžně dostupné.
Bliznak-etal_2019.jpg
Muller-etal_2018.jpg
Margold_etal_2019.png
Parajka_etal_2019.PNG
P. Květina: Porucha na křižovatce světů
Bezmála všechny archaické populace dospěly během své historie ke kontaktu s civilizací. Jak se s tím vyrovnávali v rovině myšlenkové a kognitivní?
Obhajoba phd práce Lenky Vejrostové
Pozvánka na obhajobu phd práce Lenky Vejrostové na téma "Pohřbené půdy jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk". Obhajoba se uskuteční 23.5.2019 v 9:00 v Mineralogické posluchárně (1.patro).
pozvánka PhD Vejrostová Lenka.pdf
Obhajoba phd práce Kristýny Falátkové
Pozvánka na obhajobu phd práce Kristýny Falátkové na téma "Dynamics of glacial lakes and hydrological conditions of a glacial-morainic complex (Adygine, northern Tien Shan)". Obhajoba se uskuteční 20.6.2019 v 11:00 v posluchárně Věž (3. patro).
pozvánka PhD Falátková Kristýna.pdf
Langhammer_2019.jpg
Lendzioch_et_al_2019.jpg
SZZK Mgr. 28.5. + 30.5.2019 - Vyhláška.pdf
SZZk - Bakal. GE-KA 6.6. + 7.6.2019 - VYHLÁŠKA.pdf
Margold_2019.png
Margold_2019b.png
D. Fuller: Comparing Pathways to Domestication, Agriculture and Civilization Across Asia and Africa
Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Doriana Q. Fullera (University College London).
Falatkova_et_al_2019.jpg
Engel_et_al_2019.jpg
Jan Stryhal získal cenu za nejlepší doktorskou práci v oboru geografie udělovanou ČGS
Jan Stryhal získal cenu za nejlepší doktorskou práci v oboru geografie udělovanou Českou geografickou společností. K ocenění gratulujeme! Práce "Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů" byla obhájena naší katedře, jejím školitelem byl doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.
stryhal.jpg
Sue_et_al_2019.png
Gvozdikova_et_al_2019.jpg
Obhajoba phd práce Andrey Blahušiakové
Pozvánka na obhajobu phd práce Andrey Blahušiakové na téma "Dopad regionálnej zmeny klímy na hydrologický režim s ohľadom na extrémne situácie". Obhajoba se uskuteční 10.9.2019 ve 13:00 v posluchárně Věž (3. patro).
PhD pozvánka Blahušiaková Andrea.pdf
Krizek et al_2019.jpg
Uxa_et_al_2019.jpg
SZZk -Bc. GE-KA 5.9..2019 - VYHLÁŠKA.pdf
SZZk - Bc. FY - GE 4.9.2019 - Vyhláška..pdf
ERASMUS - dodatečné výběrové řízení
1.9. 2019 bude na PřF UK vypsáno dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v LS 2020 na partnerských zahraničních Univerzitách v rámci programu ERASMUS.
Batchelor_et_al_2019.JPG
SZZK Mgr.16.9. + 18.9.2019 - Vyhláška.pdf
Krause_Margold_2019.PNG
Seminář katedry - harmonogram ZS 2019/20
Seminar programme winter term 2019.pdf
Martin Margold: Kontinentální zalednění v minulosti a současné ledovcové štíty v oteplujícím se světě
Martin Margold vystoupil v minulých dnech dvakrát v České televizi s komentářem k expedici MOSAIC do Severního ledového oceánu a v souvislosti s jeho nedávným článkem v Nature Communications. Rozhovor se týkal jak výzkumu kontinentálního zalednění v minulosti, tak současných ledovcových štítů v oteplujícím se světě.
Hosek_et_al_2019.JPG
tomography.jpg
Stefan Hecht: Potential of sediment tomography techniques (2D/3D) in geomorphology and geoarchaeology
Stefan Hecht (Heidelberg University) will give a talk on topic: Potential of sediment tomography techniques (2D/3D) in geomorphology and geoarchaeology. The talk will take place in November 7, 2019 at 14:00 in room "Pravá rýsovna".
V. Fanta: Třicetiletá válka a nosná kapacita prostředí - od historické geografie k populační ekologii
Rudolphův kvartérní seminář společně se seminářem z ekologie obnovy a ekotoxikologie. Srdečně Vás zveme!
[···]
Rudolphovy kvartérní semináře program 2019/20
Světový den půdy opět na Albertově
Dne 5.12 odpoledne se na Albertově 6 bude opět slavit Světový den půdy. Účelem setkání je navázání nových kontaktů mezi jednotlivými týmy zabývajícími se půdou, ať již na PřF UK nebo na jiných pracovištích.
world_soil_day.JPG
WSD 2019 leaflet
J. Sakala: Rozdíly mezi kvartérní a před-kvartérní paleobotanikou na několika příkladech fosilních dřev z oblasti středních a sz. Čech
M. Horsák: Sibiřská analogie středoevropské mamutí stepi: svědectví drobných měkkýšů
[···]
Ye Su: Hydrological processes and dynamics in the changing climate and environment
Zveme Vás na obhajobu doktorské disertační práce Ye Su na téma "Hydrological processes and dynamics in the changing climate and environment: Lessons learned from multiple temporal and spatial scales". Obhajoba se uskuteční 29.11 of 9:30 v posluchárně Věž.
pozvánka_Ye_Su.pdf
WSD 2019 program.pdf
WSD 2019 sborník abstraktů
P. Šída: Paleolitické lokality v kvartérních sedimentech Čech: problémy a možnosti poznání pleistocenního lidského osídlení
Jan Stryhal získal cenu děkana za nejlepší doktorskou práci
Cenu děkana za nejlepší studentskou závěrečnou práci v doktorském studijním programu získal náš absolvent, Jan Stryhal. Gratulujeme!
ScienceSlam1.jpg
ScienceSlam2.jpg
Náš doktorand, Jirka Mašek, zvítězil v soutěži Science Slam
Náš doktorand Jirka Mašek vyhrál v sobotu 23.11. Science Slam. Gratulujeme!
05-World_Soil_Day_2019.jpg
04-World_Soil_Day_2019.jpg
03-World_Soil_Day_2019.jpg
02-World_Soil_Day_2019.jpg
01-World_Soil_Day_2019.jpg
Světový den půdy na Albertově
5. prosince se slavil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Světový den půdy (World Soil Day) pod záštitou FAO.
SZZk Bc GE-KA 23.1.2020 -2.pdf
Erasmus - výběrová řízení 2020
vyberovarizeni_Erasmus2020.pdf
J. Kvaček: Paleoekologie pozdně křídové flóry střední Evropy
Svrchnokřídové flóry střední Evropy představují unikátní soubor dat, který lze využít při rekonstrukci svrchnokřídových terestrických ekosystémů.
[···]
Seminář katedry - harmonogram LS 2020
Seminář katedry_LS 2020.pdf
Jan Altman: Tree rings as high-resolution multiproxy recorders of tropical cyclones
Jan Altman (Institute of Botany, CAS) will give a talk on topic: Tree rings as high-resolution multiproxy recorders of tropical cyclones. The talk will take place in February 20, 2020 at 14:50 in room "Věž".
Kristina Hippe: Landscape evolution and environmental change: New perspectives from the in situ cosmogenic 14C 10Be chronometer
Kristina Hippe (Freie Universität Berlin) will give a talk on topic: Landscape evolution and environmental change: New perspectives from the in situ cosmogenic 14C 10Be chronometer. The talk will take place in February 27, 2020 at 14:50 in room "Věž".
Department of Physical Geography and Geoecology opens a new PostDoc position
Department of Physical Geography and Geoecology opens a PostDoc position for 8 months (October 2020 – May 2021) in following thematic areas (alternatively); 1) Atmospheric circulation and/or extreme climate and weather events, 2) Natural hazards and risks with focus on slope processes, 3) Runoff processes and catchment hydrology, 4) Numerical modelling of past climate-glacier interaction and 5) Response of woody plants to climate change.
Nabídka témat na doktorské pozice
Hledáme kandidáty na následující témata doktorských prací na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přf UK
D. Dreslerová: Skryté lidské aktivity v horských oblastech
Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě
P. Pokorný a P. Šída: Novinky z Ráje. Naturalis Historia Revelata.
Už osm let soustředěně zkoumáme Český ráj s cílem porozumět postglaciální historii této nížinné, ale dlouhodobě zalesněné a zemědělsky marginální oblasti. Výsledkem je celá řada netriviálních, avšak docela dobře zobecnitelných kvartérně-paleoekologických poznatků, které postupně představíme. Jako když cirkusoví principálové ukazují nejnovější přírůstky do zvěřince.
Aktualizovaný harmonogram akademického roku
Vzhledem k aktuální situaci došlo k řadě změn v harmonogramu akademického roku, včetně důležitých termínů odevzdání závěrečných prací a státních zkoušek. Více informací uvnitř novinky.
2020_06_OD_Harmonogram_akademickeho_roku_2019_2020.pdf
FGGI_obhajoba.pdf
GEKA_obhajoby.pdf
NFGGD_obhajoby.pdf
NHYDGEO_obhajoba.pdf
Harmonogram obhajob závěrečných prací - bakalářské obory
Harmonogramy obhajob závěrečných prací bakalářských oborů Fyzická geografie a geoinformatika (30.6.2020) a Geografie-Kartografie (2.7.2020)
Harmonogram obhajob závěrečných prací - magisterské obory
Harmonogramy obhajob závěrečných prací magisterských oborů Fyzická geografie a geoekologie (22.6.2020) a Hydrologie a hydrogeologie (1.7.2020)
Storrar_et_al_2019.jpg

Akce dokumentů