E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Čteme profesora Švamberu
U příležitosti 150. výročí narození prof. V. Švambery proběhne na Geografické sekci PřF UK v Praze pokus o český rekord nazvaný Nejdelší veřejné čtení z díla prof. Václava Švambery. Akce proběhne dne 11. ledna 2016 v Knihovně geografie PřF UK od 9.00 do 18.00 hod. Posluchači z řad studentů, pedagogů, odborné i široké veřejnosti jsou srdečně zváni!
Studium v zahraničí – Erasmus Akademický rok 2016/2017
Erasmus leták 2016 2017.pdf
Erasmus leták 2016 2017.pdf
Program semináře kfgg v letním semestru 2015/2016
kfgg-sem2015-16LS.pdf
Martin Šanda: Podpovrchová a izotopová hydro(pedo)logie
V rámci semináře katedry vystoupí Martin Šanda s přednáškou na téma: Podpovrchová a izotopová hydro(pedo)logie. Přednáška se bude konat dne 25.2.2016 od 14:50 v posluchárně Věž.
fluorescein.jpg
Miloš Rydval: Highland lochs and midges: The itchy road to reconstructing Scotland’s temperature from tree rings
V rámci semináře katedry vystoupí Miloš Rydval (ČZU, Katedra ekologie lesa; University of St Andrews, School of Geography & Geosciences) s přednáškou na téma: Highland lochs and midges: The itchy road to reconstructing Scotland’s temperature from tree rings. Přednáška se bude konat dne 10.3.2016 od 14:50 v posluchárně Věž.
Jan Blahůt: Megasesuvy na vulkanických ostrovech – příklad ostrova El Hierro
V rámci semináře katedry vystoupí Jan Blahůt (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR) s přednáškou na téma: Megasesuvy na vulkanických ostrovech – příklad ostrova El Hierro. Přednáška se bude konat dne 17.3.2016 od 14:50 v posluchárně Věž.
ostrov_fogo_vulkan.jpeg
Petr Dobrovolný: Historická klimatologie a její přínos k rekonstrukci klimatu českých zemí
V rámci semináře katedry vystoupí Petr Dobrovolný (Masarykova univerzita, Geografický ústav) s přednáškou na téma: Historická klimatologie a její přínos k rekonstrukci klimatu českých zemí. Přednáška se bude konat dne 31.3.2016 od 14:50 v posluchárně Věž.
Povoden_Praha_1890.jpg
Heinz Veit: Paleoclimatic history of mediterranean central Chile, from the coast to the high Andes
Heinz Veit (University of Bern, Institute of Geography) will give a talk on topic: Paleoclimatic history of mediterranean central Chile, from the coast to the high Andes. The talk will take place in April 21, 2016 at 14:50 in room "Věž" (Tower).
Miscanti_Lagoon_San_Pedro_de_Atacama_Chile_Luca_Galuzzi.jpg
Co se Šumavou?
Tomáš Janík a EGEA Praha Vás zvou na přednášku a diskusi "Co se Šumavou?" O Šumavě z pohledu fyzické geografie, ekologie, ale i optikou společnosti: Jak je s územím nakládáno a jak se na rozhodování o tom všem podílí politika? Tím vším nás provede Dušan Romportl z katedry fyzické geografie a geoekologie.
Sumava_disturbance.jpg
co-se-sumavou.pdf
Veit_Heinz_2016_Bern.pdf
Markus Haidn: Historical development of Geohazard mitigation in the Austrian Alps since the 1850s
Markus Haidn (Trumer Schutzbauten GmbH, Austria) will give a talk on topic: Historical development of Geohazard mitigation in the Austrian Alps since the 1850s. The talk will take place in May 5, 2016 at 13:15 in room "Věž" (Tower).
Geohazards.jpg
Seminář_Haidn.pdf
SZZk Magist 23.+ 25.5. 2016 K.V..doc
SZZk Magist 23.+ 25.5. 2016 K.V..pdf
SZZk - bakal. FY - GE 6-2016.pdf
SZZk Bakal. GE -KA 6-2016.pdf
Jakub Langhammer: Disturbance krajiny jako faktor dynamiky fluviálních procesů
Zveme Vás na přednášku v rámci jmenovacího řízení profesorem doc.RNDr. Jakuba Langhammera, Ph.D. na téma "Disturbance krajiny jako faktor dynamiky fluviálních procesů".
disturbance.jpg
Pozvanka prof prednaska Langhammer 2016-06-09 final.pdf
Erasmus leták 2016 2017dovýběr.pdf
Fenologie dřeva - jak reagují přírůsty dřevin na klima?
Naši kolegové Václav Treml a Jakub Kašpar se v rámci mezinárodního týmu podíleli na výzkumu klimatické podmíněnosti fenologie dřeva. Cílem bylo zjistit jak průběh různých mikroklimatických charakteristik ovlivňuje dynamiku tvorby dřeva jehličnanů ve vegetačním období....
fenologie_dreva.jpg
heat_wave.jpg
SZZk - Bakal. GE-KA 8.9.2016 - VYHLÁŠKA.pdf
SZZK MAGIST. 9-2016 VYHLÁŠKA.pdf
SWE vs. low flows
Sníh a sucho – jak ovlivňují mírné zimy zásoby vody v letním období?
Změna sněhových srážek na kapalné srážky během chladného půlroku je považována za jeden z důležitých projevů současných a budoucích změn klimatu. Tato změna se projevuje poklesem sněhových zásob v zimním období a ovlivňuje dynamiku doplňování zásob podpovrchové vody ...
Klimatická změna a její důsledky
Blok přednášek Klimatická změna a její důsledky zaměřený na ČR
plakat_klimaticka_zmena_2016.pdf
klima_zmena_seminar.PNG
Seminář katedry - program ZS 2016
semkfgg_zs2016-17.pdf
Vít Vilímek: Výzkum svahových deformací a dalších přírodních ohrožení
Zveme Vás na přednášku v rámci jmenovacího řízení profesorem doc. RNDr. Víta Vilímka, CSc. na téma "Výzkum svahových deformací a dalších přírodních ohrožení".
Cordillera_Blanca.jpg
Pozvanka_Vilimek_2016.pdf
Morfometrické analýzy
Nová kniha: Praktikum morfometrických analýz reliéfu
Právě vyšla v nakladatelství Karolinum nová učebnice pro studenty „Praktikum morfometrických analýz reliéfuˮ
Petr Kuneš: Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě na různých časových a prostorových škálách
V rámci semináře katedry vystoupí Petr Kuneš (Katedra botaniky Přf UK) s přednáškou na téma: Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě na různých časových a prostorových škálách. Přednáška se bude konat dne 10.11.2016 od 14:00 v posluchárně Věž.
Pavel Raška: Možnosti rekonstrukce historických přírodních ohrožení pomocí dokumentárních dat
Zveme Vás na habilitační přednášku RNDr. Pavla Rašky, Ph.D. na téma "Možnosti rekonstrukce historických přírodních ohrožení pomocí dokumentárních dat". Přednáška se uskuteční dne 10.11.2016 od 9:30 v budově Albertov 6 v posluchárně Pravá rýsovna.
historicka_povoden.JPG
Jan Klimeš: Svahové deformace - od náchylnosti k riziku a zase zpátky
V rámci semináře katedry vystoupí Jan Klimeš (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR) s přednáškou na téma: Svahové deformace - od náchylnosti k riziku a zase zpátky. Přednáška se bude konat dne 24.11.2016 od 14:00 v posluchárně Věž.
Jiří Pavlásek: Využití dešťového simulátoru při studiu reakce sněhové pokrývky na dešťové srážky
V rámci semináře katedry vystoupí Jiří Pavlásek (Fakulta životního prostředí ČZU) s přednáškou na téma: Využití dešťového simulátoru při studiu reakce sněhové pokrývky na dešťové srážky. Přednáška se bude konat dne 1.12.2016 od 14:00 v posluchárně Věž.
rain-on-snow_preferential_flow.jpg
Martin Margold: Dynamika ústupu zalednění v Severní Americe na konci poslední doby ledové
Zveme vás na přednášku Martina Margolda, absolventa naší katedry, na téma: Dynamika ústupu zalednění v Severní Americe na konci poslední doby ledové. Přednáška se uskuteční 5.1.2017 v 16:00 na Geofyzikálním ústavu AV ČR. Více informací v přiložené pozvánce.
Zaledneni_SA.jpg
Pozvanka na přednášku Martina Margolda-1.pdf
Termíny státních závěrečných zkoušek 2017
Termíny SZZk Bakal. + Magist. 2017.pdf
voda
Otevíráme nové studijní obory zaměřené na vodu
Chcete se více dozvědět o vodě a jejím koloběhu v přírodě? Otevíráme nový bakalářský studijní obor "Povrchová a podzemní voda" a nový magisterský studijní obor "Hydrologie a hydrogeologie".
SO_povrchova_a_podzemni_voda.jpg
Reginald Hermanns: When does progressive rock slope failure starts?
V rámci semináře katedry vystoupí Reginald Hermanns (Norská geologická služba) s přednáškou na téma: When does progressive rock slope failure starts? Přednáška se bude konat dne 16.2.2017 od 10:00 v posluchárně Věž.
landslide9.jpg
pozvanka_Hermanns.pdf
rockfall.jpg
Pozvánka na kurz Využití DPZ ve fyzické geografii
Vyuziti_DPZ_ve_FG.pdf
Vesteraly_kary29_7.jpg
Reakreditace oboru Fyzická geografie a geoekologie
Reakreditovali jsme nejúspěšnější fyzickogeografický obor v České republice, který absolvovalo přes 600 posluchačů. Do příštího akademického roku 2017/2018 vstupuje obor fyzická geografie a geoekologie s inovovaným obsahem, který nabízí široké uplatnění.
Obor_FGG_poster_2017.pdf
Seminář katedry - program LS 2017
semkfgg_LS_2016-17.pdf
Radan Huth: Jak správně publikovat - rady a postřehy editora
V rámci semináře katedry vystoupí Radan Huth (PřF UK a UFA AV ČR) s přednáškou na téma: Jak správně publikovat - rady a postřehy editora. Přednáška se bude konat dne 9.3.2017 od 14:50 v posluchárně Věž.
International-Journal-Of-Climatology.gif
Erasmus leták 2017 2018-2.pdf
terénko - leták2.jpg
Mezinárodní terénní cvičení z FG Vogézy (Francie)
Terénní cvičení z fyzické geografie (MZ330T01) ve spolupráci s Univerzitou ve Štrasburku. Během terénního cvičení si nejen prohloubíte jazykové znalosti při práci v terénu ve smíšených skupinách českých a francouzských studentů, ale i navštívíte významná místa v okolní přírodě a městech v rámci exkurzí.
terénko-poster.pdf
Northen_Inylcheck_Tien_Shan.jpg
Herman Häusler: Remote-sensing based analysis of the 1996 surge of Northern Inylchek Glacier, central Tien Shan, Kyrgyzstan
V rámci semináře katedry vystoupí Herman Häusler (University of Vienna, Faculty of Earth Sciences): Remote-sensing based analysis of the 1996 surge of Northern Inylchek Glacier, central Tien Shan, Kyrgyzstan. Přednáška se bude konat dne 16.3.2017 od 14:50 v posluchárně Věž.
ERASMUS - Prodloužení deadlinu.pdf
Tibet_satelite.jpg
Jan Kropáček: Glaciologický a hydrologický výzkum na Tibetské náhorní plošině prostředky DPZ
V rámci semináře katedry vystoupí Jan Kropáček (Fakulta životního prostředí, ČZU) s přednáškou na téma Glaciologický a hydrologický výzkum na Tibetské náhorní plošině prostředky DPZ. Přednáška se bude konat dne 23.3.2017 od 14:50 v posluchárně Věž.
Jaroslav Kadlec: Rekonstrukce vývoje krasových údolí N. Tater na základě datování jeskynních sedimentů
V rámci semináře katedry vystoupí Jaroslav Kadlec (Geofyzikální ústav AV ČR) s přednáškou na téma Rekonstrukce vývoje krasových údolí Nízkých Tater na základě paleomagnetického a radiometrického datování jeskynních sedimentů. Přednáška se bude konat dne 6.4.2017 od 14:50 v posluchárně Věž.
Demenovska_jaskyna.jpg
prednaska_Abdelkarim_Daoud.jpg
Abdelkarim Daoud: Současné společenské dění v Severní Africe a její příroda
Zveme vás na přednášku a besedu s Abdelkarimem Daoudem na téma "Současné společenské dění v Severní Africe a její příroda". Přednáška se uskuteční 11. dubna 2017 od 17:15 v LR
prednaska_Abdelkarim_Daoud.pdf
zaledneni.jpg
Habilitační přednáška Zbyňka Engela: Horské zalednění jako indikátor změn přírodního prostředí v kvartéru
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku "Horské zalednění jako indikátor změn přírodního prostředí v kvartéru" v rámci habilitačního řízení RNDr. Zbyňka Engela, Ph.D., která se uskuteční dne 11. 5. 2017 od 9:30 v posluchárně Pravé rýsovně, 3. patro, PřF UK, Albertov 6, Praha 2.
Engel_habilitace.pdf
SZZK MAGIST. 29.5. + 31..5.2017 - VYHL..pdf
SZZk-bc_FGG_6-2017.pdf
Erasmus leták 2017 2018 dovýběr.pdf
Mezi nově jmenovanými profesory jsou i dva z naší katedry
Jakub Langhammer a Vít Vilímek byli společně s 82 kolegy z dalších vysokých škol v České republice prezidentem republiky jmenováni profesory. Gratulujeme!
profesori2017.jpg
SZZK MAGIST. 9-2017 VYHLÁŠKA.pdf
2017_09_obhajoby_phd.pdf
semkfgg_ZS_2017-18.pdf
Habilitační přednáška Václava Tremla: Faktory ovlivňující posuny horní hranice lesa
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku "Faktory ovlivňující posuny horní hranice lesa" v rámci habilitačního řízení Mgr. Václava Tremla, Ph.D., která se uskuteční dne 12.10.2017 od 9:00 v posluchárně Pravá rýsovna, 3. patro, PřF UK, Albertov 6, Praha 2.

Akce dokumentů