E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Montreal_protocol.jpg
2012_Ozonove_odpoledne.pdf
OO_2012_2.pdf
[···]
2012-XVII_Stretnutie_Sneharov-Sbornik_prispevku.pdf
2012-XVII_Stretnutie_Sneharov-Seznam_prednesenych_prispevku.pdf
Seminář katedry - program na LS 2012/13
Seminář katedry - program na LS 2012/13
Seminář katedry - program na LS 2012/13
ERASMUS - Informace pro zájemce o studijní pobyty 2013/2014
Erasmus leták 2013 2014.pdf
semkfgg_ls2012-13_1.pdf
Prof. Jan Seibert (Uni Zurich) - Hydroclimatic modeling of the future – an uncertain business
2013-04-25_pozvanka_Jan_Seibert.pdf
Americký semestr slaví dvacet let
Seminář katedry: Prof. Jan Kalvoda - Schůzky s gravitací aneb od převisů a orogeneze k metrice prostoru a času
sem_kfgg_16_5_2013.pdf
ERASMUS - dodatečné výběrové řízení
Erasmus leták 2013 2014 dodatečné výběrové řízení Dublin.pdf
Nová kniha z Karolina: Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách
V nakladatelství Karolinum vyšla v květnu 2013 nová kniha autorského kolektivu pod vedením doc. Zdeňka Lipského nazvaná Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. Obsáhlá monografie navazuje na předchozí knihu autorů Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka, vydanou v Karolinu přede dvěma roky.
obálka_kačina2 .jpg
Seminář katedry - program na ZS 2013/14
semkfgg_zs2013-14.pdf
KFGGseminar2013-14.pdf
Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu
Pozvánka na otevření výstavy dne 19.12. 2013 v 16 hodin.
Studium v zahraničí – Erasmus Akademický rok 2014/2015
Tomáš Pánek (Přf OSU): Megasesuvy v okolí Kaspického moře
Jürgen Geist (TU Munich): Stream Restoration: Intuition versus scientific evaluation
Michal Jeníček: Snowpack variability in mountain catchments: the role of vegetation and topography
snih.jpg
sesuv.jpg
semkfgg_ls201314.pdf
Seminář katedry - program na LS 2014
[···]
[···]
Erasmus + Dodatečné výběrové řízení
Erasmus leták 2014 2015 dodatečné výběrové řízení Dublin.pdf
David Vačkář (Centrum UK pro otázky životního prostředí): Ekosystémové služby: současný stav a výzvy v mapování a modelování
Erasmus: Dodatečné výběrové řízení
Erasmus leták 2014 2015 dovýběr.pdf
Univerzita Bayreuth pořádá terénní kurz fyzické geografie
Univerzita Bayreuth pořádá terénní kurz fyzické geografie na Pálavě. Více viz přiložený soubor.
Bayreuth-letak.pdf
Povodně a sucho: krajina jako základ řešení
Komise pro životní prostředí Akademie Věd ČR & Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. Průhonice si Vás dovolují pozvat na odborný pracovní seminář "Povodně a sucho: krajina jako základ řešení".
povodne_a_krajina.jpg
BU_pozvanka_seminar_Povodne_sucho.pdf
Palava.jpg
Geologové pod severní točnou
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR a Středisko společných činností AV ČR si dovolují pozvat na výstavu fotografií
Iceberg.jpg
poutac_vystava_usmh.pdf
Geografie v srdci Evropy
Pražská-středočeská pobočka ČGS a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta si Vás touto cestou dovolují pozvat k účasti na 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti.
CGS_logo_3.png
LogoCGS.jpg
Seminář katedry - program na ZS 2014/15
Tomáš Václavík: Mapping global land system archetypes
V rámci semináře katedry vystoupí Tomáš Václavík z UFZ – Helmholtz Centre for Environmental Research (Lipsko, Německo) s přednáškou na téma: Mapping global land system archetypes
Dagmar Dresslerová: Jaké bylo zastoupení lesa v naší krajině v holocénu?
V rámci semináře katedry vystoupí Dagmar Dresslerová z Archeologického ústavu AV ČR s přednáškou na téma: Jaké bylo zastoupení lesa v naší krajině v holocénu?
bukovy_les.jpg
Martin Margold: Research and teaching of physical geography in Durham and Stockholm – experience and comparison
V rámci semináře katedry vystoupí Martin Margold z Durham University s přednáškou na téma: Research and teaching of physical geography in Durham and Stockholm – experience and comparison.
logounidurham-new.png
Dendrochronologické fórum
Ve dnech 20. a 21. 11. proběhne v prostorách posluchárny Věž druhý ročník workshopu Dendrochronologické fórum. Jeho náplní je představení aktuálních výstupů českých a slovenských pracovišť zabývajících se dendrochronologií. Workshop je pořádán pod záštitou naší katedry a skupiny GeoBio.
letokruhy-stromu-366.jpg
dendroforum2014-program.pdf
Step nebo les? Mezinárodní pedologický výzkum získal cenu
Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UK za rok 2014 dostala za svou dizertační práci „Steppes ou environnementales de la formation et de ľévolution des chernozems en Europe Centrale“ pedoložka Barbora Vysloužilová. Dizertace vznikala pod tzv. dvojím vedením (cotutelle) ve spolupráci Université de Strasbourg a Univerzity Karlovy v Praze.
Barbora_Vyslouzilova.jpg
The 13th International Symposium on Geo-disaster Reduction in Prague
The International Consortium on Geo-disasters (ICGdR) together with the Czech scientific community shall be holding the 13th International Symposium on Geo-disaster Reduction in Prague between the 9th and 11th of August 2015. The forthcoming event is an opportunity to bring to­gether geoscientists, engineers and social scientists to collaborate on disaster reduction worldwide.
aktualita_na_web_obr.JPG
ICDGR2015 (1).pdf
Habilitační přednáška Daniela Nývlta
Zveme Vás na habilitační přednášku Daniela Nývlta na téma: Využití multi-proxy jezerních záznamů k rekonstrukci holocenních environmentálních změn okrajové části Antarktidy. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15.1.2015 v 9:00 v Pravé rýsovně
jezerni_sedimenty.jpg
Nyvlt_habilitace_pozvanka.pdf
Miloslav Müller: Co přináší nová verze českého meteorologického slovníku?
V rámci semináře katedry vystoupí Miloslav Müller s přednáškou na téma: Co přináší nová verze českého meteorologického slovníku?
meteoslovnik.jpg
Michal Jeníček: Influence of seasonal snowpack on summer low flows: a case study from Swiss catchments
Michal Jenicek will give the talk on topic: Influence of seasonal snowpack on summer low flows: a case study from Swiss catchments
Tomáš Hrdinka: Možné dopady klimatické změny na vybrané ukazatele toků v Česku
V rámci semináře katedry vystoupí Tomáš Hrdinka (VÚV T. G. Masaryka) s přednáškou na téma: Možné dopady klimatické změny na vybrané ukazatele toků v Česku.
climate_change.jpg
Pavel Raška: Využití dokumentárních dat ve výzkumu historických přírodních ohrožení
V rámci semináře katedry vystoupí Pavel Raška (UJEP) s přednáškou na téma: Využití dokumentárních dat ve výzkumu historických přírodních ohrožení.
natural_disaster.gif
Seminář katedry - program na LS 2014/15
Seminář Latinská Amerika - program na LS 2015
Program LA_2015.pdf
Kvůli přelidnění jsou přírodní katastrofy stále větší problém, říká geograf
Přírodní katastrofy se lidí dotýkají více než dřív. Může za to přelidněnost planety a také fakt, že se nekriticky spoléháme na techniku. Například jsme si představovali, že ve 21. století budeme umět předpovídat zemětřesení. „Jenomže máme rok 2015 a stále se to nedaří,“ říká v rozhovoru pro Lidovky geograf Vít Vilímek. Poukazuje ale také na to, že následky neštěstí se lidem daří zmírňovat.
MSL5360da_DAD309_BALKANS_FLOODS_0521_11.jpg
Peru_udoli_Ishinca.jpg
Sportovní den Geografické sekce
Pozvánka na 10. sportovní den Geografické sekce
Dny geografie 2015
Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).
Program semináře kfgg v zimním semestru 2015/2016
Václav Treml: Reakce hranice lesa na klimatické změny – příklady ze střední Evropy a z Colorado Front Range
V rámci semináře katedry vystoupí Václav Treml s přednáškou na téma: Reakce hranice lesa na klimatické změny – příklady ze střední Evropy a z Colorado Front Range.
hranice_lesa.jpg
Irena Šímová: Co když tropy nejsou tak produktivní? Problémy s globálními trendy a ekologickými pravidly
V rámci semináře katedry vystoupí Irena Šímová (Centrum pro teoretická studia UK) s přednáškou na téma: Co když tropy nejsou tak produktivní? Problémy s globálními trendy a ekologickými pravidly.
tropicky_les.jpg
Adam Nawrot: How to estimate freshwater balance in the Arctic fjords?
Adam Nawrot (Dpt. of Polar and Marine Research, Geophysical Institute, Polish Academy of Sciences) will give the talk on topic: How to estimate freshwater balance in the Arctic fjords?
arctic.jpg
Martin Možný: Monitoring zemědělského sucha v ČR
V rámci semináře katedry vystoupí Martin Možný (ČHMÚ) s přednáškou na téma: Monitoring zemědělského sucha v ČR
sucho.jpg
Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost
Rádi bychom vás upozornili na novou publikaci s názvem "Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost", kterou zpracoval kolektiv autorů pod vedením Rudolfa Brázdila a Miroslava Trnky a do které významným způsobem přispěli Bohumír Janský a Jan Kocum z Katedry fyzické geografie a geoekologie a další pracovníci z ostatních kateder Geografické sekce PřF UK.
Titulka_kniha_Sucho.jpg
pozvanka-vernisaz-Svambera.jpg
Vernisáž výstavy: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy
Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy "Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy", která se koná dne 8.12.2015 ve 14:00 v předsálí Knihovny geografie, Albertov 6, Praha, 2. patro
Profesorská přednáška Tomáše Pánka: Katastrofické fáze v dlouhodobém vývoji hlubokých svahových deformací
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku při řízení ke jmenování profesorem Tomáše Pánka s názvem: Katastrofické fáze v dlouhodobém vývoji hlubokých svahových deformací, která se uskuteční 10.12.2015 v 9:00 v Pravé rýsovně
SvahoveDeformace.jpg
pozvanka_TomasPanek.pdf
Švambera.jpg

Akce dokumentů