E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka – nová kniha z nakladatelství Karolinum

V červnu vydalo Karolinum knihu Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, připravenou pod vedením Doc. Zdeňka Lipského a PhDr. Markéty Šantrůčkové z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

novodvorsko_zehusickoPublikace je výstupem dlouhodobého výzkumného projektu zaměřeného na implementaci Evropské úmluvy o krajině. Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje historický vývoj staré kulturní krajiny ve středních Čechách od prvního osídlení do současnosti. Těžiště monografie spočívá ve zhodnocení krajinného vývoje v 18. – 20. století. Změny v krajině jsou sledovány s využitím starých map a mnoha často unikátních a podrobných archivních podkladů. Ojedinělost publikace je dána nejen tématem, ale také interdisciplinárním přístupem: představuje výsledek společné práce odborníků přírodovědného, humanitního, technického i uměnovědného zaměření z přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze, Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích a Muzea českého venkova na zámku Kačina. Kniha je určena nejen odborníkům, ale všem zájemcům o poznání minulosti naší krajiny.

Zdeněk Lipský, Markéta Šantrůčková, Martin Weber a kol.: Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. Karolinum, Praha, 204 str., 1. vydání červen 2011, ISBN 978-80-246-1905-7.

Doporučená cena: 290 Kč, internetová cena: 232 Kč  

Publikováno: Úterý 19.07.2011 15:15

Akce dokumentů