E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStep nebo les? Mezinárodní pedologický výzkum získal cenu

Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UK za rok 2014 dostala za svou dizertační práci „Steppes ou environnementales de la formation et de ľévolution des chernozems en Europe Centrale“ pedoložka Barbora Vysloužilová. Dizertace vznikala pod tzv. dvojím vedením (cotutelle) ve spolupráci Université de Strasbourg a Univerzity Karlovy v Praze.

Dizertace dokazuje pomocí analýzy půdního organického materiálu metodou blízké infračervené spektroskopie (NIRS), že vegetace pokrývající černozemě může být travnaté nebo dřevinaté povahy. Jedním z hlavních přínosů práce je zjištění, že se černozemě zcela jistě vyvíjely také pod lesem. Výsledky dizertace jsou tak v rozporu s převládající hypotézou o tom, že černozemě vznikají a poté existují výhradně pod stepí.

Publikováno: Středa 26.11.2014 11:10

Akce dokumentů