E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHledáme kandidáty na nová témata doktorských prací

Hledáme kandidáty na nová témata doktorských prací na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přf UK

Nabízená témata řešená na katedře

UAV monitoring dynamiky fluviálních procesů
Školitel prof. Jakub Langhammer
 

Analýza dynamiky jezer ve Vysoké Asii ve vztahu ke klimatické změně z dat dálkového průzkumu Země
Školitel doc. Jan Kropáček
 

Odtok ze sněhu a zásoby vody v horských oblastech v kontextu změn klimatu
Školitel dr. Michal Jeníček
 

Analýza hydrologického sucha v kriticky ohrožených povodích
Školitel prof. Bohumír Janský
 

Modelování růstu hlavních lesních dřevin pod vlivem klimatické změny – geografické a ekologické faktory
Školitel doc. Václav Treml

Témata ve spolupráci s Akademií věd ČR

Sdružené extrémní události ve výstupech regionálních klimatických modelů
Ústav fyziky atmosféry, školitelka dr. Eva Pejchová Plavcová, viceškolitel doc. Radan Huth


Nabízíme vynikající odborné zázemí, práci ve výzkumných projektech a v mezinárodním prostředí. Minimální garantované stipendium je 14 000 Kč s možností získání dalších prostředků od interní grantové agentury a z grantů školitele.

Termín přihlášek: 30.4. 2021

Více informací a kontakty na školitele najdete na https://www.natur.cuni.cz/geografie/fyzgeo

Pozn.: Jiná témata doktorských prací je možné dohodnout standardně se všemi akademiky působícími na Katedře fyzické geografie a geoekologie.

Přiložený soubor: KFGG-UK_PhD_pozice_2021.pdf
Publikováno: Čtvrtek 08.04.2021 22:40

Akce dokumentů