E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFinanční podporu KFGG získaly dvě diplomové práce

V rámci soutěže o podporu výzkumu studentů KFGG v rámci jejich diplomových prací získaly dvě studentky finanční příspěvek, který by jim měl pomoci ve financování svých diplomových projektů.

První podpořený projekt je diplomová práce Nikoly Derkové, která se zabývá stanovením ohrožení vybraných archeologických lokalit erozí půdy. Originalita této práce spočívá ve spojení archeologického výzkumu, erozního modelování a terénního pedologického průzkumu. Práce tak může pomoci při výzkumu a uchovávání archeologických památek.

Druhým podpořeným projektem je diplomová práce Anastasie Lysenko, která se zabývá stanovením podílu složek odtoku při událostech deště na sníh (oddělení vody z kapalných srážek, tání sněhu, půdy a z podzemních zdrojů). Práce založená na metodách izotopové hydrologie přispěje k pochopení procesů vedoucí k jejich vzniku a variability v závislosti na meteorologických podmínkách a vlastnostech sněhu.

Publikováno: Úterý 23.02.2021 01:00

Akce dokumentů