E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníD. Vondrák: O jezerních sedimentech, jejich zvířeně a jedné sopce aneb Kvartérní paleozoologie vodních bezobratlých v ČR a její současná témata

Čas 04.05.2018
od 15:00 do 17:30
Místo Benátská 2, seminárum (BB, 2. patro)
Jméno
Přiložený soubor: Rudolphovy kvarterni seminare program LS 2018
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Česká kvartérní paleozoologie má nejen mezi odbornou veřejností své jméno a stala se přirozenou součástí věd o kvartéru. Vedle díla odborníků studujících čtvrtohorní nálezy obratlovců vyčnívá výrazně i jméno dr. Vojena Ložka a jeho následovníků, kteří spojili svou vědeckou práci s měkkýši. Ve srovnání s tím se jiné skupiny živočichů, jejichž zbytky se běžně dochovávají v přírodních archívech představovaných jezerními sedimenty (hmyz, korýši, roztoči aj.), tak mohutné pozornosti zatím netěšily. Přesto jsou jejich nálezy relativně běžné, relativně dobře se studují, spektrum nacházených taxonů bývá mimořádně široké a jejich bioindikační potenciál je značný. V zahraničí tomu ale často bývá jinak a zájem o limnické sedimenty a zbytky drobné fauny v nich je dlouhodobý a nemalý. Úvodní část přednášky bude věnována krátké úvaze nad tímto rozporem a připomenutí osobností, které byly na tomto poli průkopníky v ČR. Následně bude na konkrétních příkladech naznačeno, jak může dané odvětví paleozoologie přispět k poznání naší přírody ve čtvrtohorách, které skupiny bezobratlých lze používat pro potřeby paleoekologicky orientovaného výzkumu a jaké přístupy využívají ti, kteří jsou v oboru výrazně napřed. Závěrečná část bude věnována nálezu tefry Laacher See (stáří kolem 12880 cal. yr. BP) v sedimentu šumavských jezer a možnostem bádání, které z toho plynou nejen pro příznivce kvartérní fauny. Cílem tohoto semináře by měl být pokus o navození diskuse o potenciálním směřování budoucího interdisciplinárního studia jezerních sedimentů na našem území. Živá interakce s publikem proto bude ze strany přednášejícího velmi vítána.

Publikováno: Pondělí 30.04.2018 09:20

Akce dokumentů