E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCenu Studentský velemlok za rok 2022 na Geografii získal Miloslav Müller. Gratulujeme!

Cena Studentský Velemlok je ocenění pro nejlepší pedagogy Přírodovědecké fakulty UK, která je udělována každoročně vyučujícím nejlépe hodnocených předmětů. Nejinak tomu bylo i letos. Nejoblíbenější pedagogové převzali cenu z rukou děkana prof. Jiřího Zimy již tradičně na reprezentačním fakultním plese na pražském Žofíně v pátek 3.2.

Cena Studentský Velemlok za sekci Geografie: 

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. za předměty Analýza a předpověď počasí, High-impact Weather Phenomena

Vystudoval obor geografie-historie na Přírodovědecké a Filosofické fakultě UK. Přestože by jej jeho studijní obor spíše předurčoval k společenskovědně orientované geografii, jeho záliba v matematice a fyzice jej přivedla k doktorátu z fyzické geografie se zaměřením na meteorologii. Té se od ukončení doktorského studia profesně věnuje na Přírodovědecké fakultě a v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Zaměřuje se na extrémní meteorologické jevy, zejména výrazné srážkové události. M. Müller dlouhodobě garantuje výuku meteorologických předmětů a vedení meteorologických studentských prací na Katedře fyzické geografie a geoekologie. Řada současných meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu komentujících počasí v různých relacích Českého rozhlasu či televize jsou Mílovi bývalí diplomanti či doktorandi. M. Müller vedl 17 úspěšně obhájených bakalářských, 14 diplomových a 2 disertační práce. Garantuje, či se výrazně podílí na výuce předmětů Meteorologie a klimatologie, Analýza a předpověď počasí, Meteorologické praktikum, High-Impact Weather Phenomena, Natural Hazards and Risks a Fyzická geografie. Ve své výuce je vždy inovativní a zaměřený na popis procesů, ostatně jinak to ani v meteorologii nejde. Jeho výuka je vždy vedena snahou o co nejlepší vysvětlení meteorologických jevů a to i s využitím různých netradičních prostředků. Velmi často toto studenti oceňují svými komentáři a hodnocením v anketě hodnocení studia. M. Müller se také zabývá popularizačními aktivitami a je mj. jedním z hybatelů vzniku Elektronického meteorologického slovníku v rámci České meteorologické společnosti, kde vede terminologickou skupinu. Založil neformální seminář zvaný Meteosetkání, díky kterému přitáhl řadu studentů k tomuto zajímavému oboru. Míla se dlouhodobě věnuje přípravě studentů učitelského studia a vzdělávání učitelů obecně. Byl jedním z autorů koncepce nového komplexního předmětu Fyzická geografie pro učitele zeměpisu, udržuje kolem sebe skupinu aktivních učitelů zeměpisu, je zapojen v pracovní skupině k revizi rámcově vzdělávacích programů. Kromě pedagogických aktivit je aktivní i ve vědě. Pravidelně publikuje v předních časopisech typu Atmospheric Research či International Journal of Climatology, nedávno mu přibyla i prvoautorská publikace v časopise Bulletin of the American Meteorological Society, který je č. 1 v Atmospheric Sciences.

Publikováno: Úterý 07.02.2023 23:50

Akce dokumentů