E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZhodnocení prvního roku fungování programu: fotogalerie

Dobrovolnický program geografické sekce má za sebou první rok své existence. Již v prvním roce fungování programu se celkem sedmi dobrovolníkům podařilo dosáhnout limitu pro získání dobrovolnického certifikátu. Jeho předání z rukou proděkana Geografické sekce doc. Jakuba Langhammera a garanta dobrovolnictví dr. Martina Hanuse proběhlo za účasti zástupců všech geografických kateder v krásném prostředí Mapové sbírky PřF UK.

Ocenění dobrovolníci:

  • Valentýna Benešová - Demografie se sociální geografií
  • Karolína Fazekašová - Geografie a kartografie
  • Dan Kašpar - Demografie (PGS)
  • Barbora Kuprová - Demografie (PGS)
  • Vendula Lukášová - Učitelství Biologie-Zeměpis
  • Tereza Pachlová - Demografie (PGS)
  • Petra Papřoková - Demografie (nMag.)

 

Akce dokumentů