E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodrobný program

Detailní rozpis akcí


Program je možné stáhnou také ve formátu pdf.

Více informací na stránkách:Výstavy

(přístupné po celou dobu konání akce)

SVĚT GEOGRAFIE

 • 1. a 2. patro
 • Geografie jako jediná komplexní věda se zabývá výzkumem široké spektra jevů a procesů od populačního chování, přes společenské aspekty, až k dálkovému průzkumu Země a přírodním jevům a procesům. Výstava popularizační formou představuje výběr z výsledků výzkumu ve všech dílčích sférách oboru. Výstava je koncipována tak, aby byla srozumitelná i mladším žákům.

VÝSTAVA JAN FELKL A SYN, TOVÁRNA NA GLÓBY

 • 2. patro
 • Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn, která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let. Tato největší rakousko-uherská společnost vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech a 17 světových jazycích.

SVĚT OČIMA GEOGRAFŮ

 • 3. patro
 • Výstava je sestavena z velkoformátových snímků zachycených studenty geografie při jejich cestách po Česku či zahraničí. Postihuje rozmanité krajiny Země, od krajiny české až po exotické krajiny vzdálených regionů. Snímky jsou doplněny problémovými otázkami vedoucími k hlubšímu zamyšlení nad fotografiemi. Geografickým myšlením či geografickým pohledem lze dospět k odpovědi na uvedené otázky. Výstava se nachází po obou podélných stranách 3. patra budovy Albertov 6.

 


Pondělí, 20.11.

8:00—18:00

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Jan Felkl a syn – továrna na glóby, Svět očima geografů.

Úterý, 21.11.

8:00—18:00

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Jan Felkl a syn – továrna na glóby, Svět očima geografů.

Středa, 22.11.

8:00—18:00

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Jan Felkl a syn – továrna na glóby, Svět očima geografů.

 

8:50—10:20

MAPUJEME PRALESY V KAMERUNU A POHYB SNĚŽNÝCH LEVHARTŮ V HIMÁLAJI

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Geografové spolupracují i s biology na výzkumu ohrožených druhů a ekosystémů po celém světě. Vydejte se s námi po stopách sněžných levhartů v nepálském Himálaji a pronikněte do horského mlžného lesa v Kamerunu!

 

8:50—13:20

GEOLAB

 • 2. patro
 • Interaktivní aktivity umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

 

10:30—11:50

JAK BŮH TVOŘÍ HRANICE? "Islámský stát" v kulturně-geografických souvislostech

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Evropa stále více vnímá přítomnost islámu na svém území. Jak vůbec lze rozumět existenci islámu a jeho teritoriálních vývojových trendů v posledních letech? Jak může geografie (zeměpis) přispět do diskuze role náboženství v dnešní společnosti a prostoru? Nejen na příkladu "Islámského státu" bude učiněn pokus o nalézání některých odpovědí na tyto otázky.

10:30—13:20

GEOGRAFICKÝ GEOCACHING

 • Albertov, sraz ve vrátnici budovy Albertov 6, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Víte, co je geocaching? Vyzkoušejte si práci s turistickými GPS přijímači. Nalezněte skrytá místa a zjistěte mnoho nových informací.
 • Začátek vždy v 10:30, 11:30 a 12:30.

 

10:00—15:00

MAPOVÁ SBÍRKA UK komentované prohlídky

 • Mapová sbírka, 2. patro, přihlašujte se na e-mailu: mapcol@natur.cuni.cz
 • Kuchařova galerie kartografie zpřístupňuje základní díla z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní evropské kartografické směry a školy. Návštěvníci uvidí nejstarší mapy od S. Münstera, glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, mapy od J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia a dalších významných kartografů.
 • Prohlídky v 10:00, ve 12:00 a 14:00

 


Čtvrtek, 23.11.

8:00—18:00

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Jan Felkl a syn – továrna na glóby, Svět očima geografů.

 

8:00—15:00

GEOLAB

 • 2. patro
 • Interaktivní aktivity umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

 

8:50—10:20

RODINNÉ CHOVÁNÍ

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Přednáška se zaměří na proměnu podob rodin a rodičovství v posledních desetiletích. Ukážeme si, jaké partnerské a rodinné chování bylo typické pro generace dospívající v 90. letech i v novém tisíciletí, ale také, co bylo charakteristické v generacích jejich rodičů. S posluchači budeme diskutovat jejich osobní zkušenosti a názory a porovnáme je s tím, co nám o partnerském a rodinném chování říkají statistiky a výzkumy veřejného mínění.

MÉ MÍSTO VE SVĚTOVÉ POPULACI Jak nám demografie odkrývá svět kolem nás?

 • Velká geologická posluchárna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Kolik lidí se narodilo ve stejný rok jako vy? Kolik lidí v té době žilo na Zemi a kolik je to dnes? A jak moc se demografické chování lidí v různých částech světa liší a jaký to má vliv na světovou populaci? Demografové znají odpovědi na většinu takových otázek, přijďte se něco nového dozvědět a najít svoje místo v populaci světa.

 

8:50—11:50

DEN GIS

 • Počítačová učebna Z3, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Chcete se dozvědět nejnovější trendy v GIS? Chcete si vytvořit vlastní mapu na webu? Tento praktický kurz vás seznámí s GIS webovými mapovými nástroji a u počítače si vytvoříte vlastní webovou mapu.

 

POSTSEKULARISMUS V ČESKU Seminář k aktuálnímu vývoji náboženské krajiny

 • Učebna G2
 • Na diskuzním semináři budou představena východiska a cíle projektu Postsekularismus v Česku: vývojové tendence a regionální diferenciace. V několika příspěvcích řešitelé projektu přiblíží, co je to postsekularismus, jakým způsobem utváří krajinu v českých městech i na venkově a jak formuje každodenní život lidí, věřících i nevěřících. V rámci semináře bude také autory představen nový Atlas náboženství Česka.

 

10:30—11:50

JAK SE MĚNÍ PŘÍRODA SVĚTOVÝCH VELEHOR?

 • Velká geologická posluchárna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Světové velehory patří mezi nejcitlivější oblasti, kde se současné změny prostředí projevují. Stále četnější a extrémnější klimatické události a jejich následné projevy jako povodně či sesuvy mají právě v horském prostředí často katastrofální dopady, proto je třeba jim věnovat mimořádnou pozornost. Vydejte se s českými geografy k pramenům Amazonky a k ledovcovým jezerům v Kyrgyzstánu a poznejte hrozby a rizika, která zde studují.

 

JAK SE ŽIJE ČECHŮM V ZAHRANIČÍ A JAK CIZINCŮM U NÁS? Integrace cizinců do společnosti.

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Za posledních 20 let pozorujeme změny migračních trendů ve světě. Počet světových migrantů vzrostl ze 173 mil v roce 2000 na 244 mil v roce 2015 a tvoří 3 % celkové populace Země. Česko je v tomto kontextu zemí imigrační z hlediska přílivu legálních migrantů (nejčastěji jde o ekonomicky podmíněnou migraci) – jejich podíl na celkové populaci země je u nás nejvyšší ze zemí Visegradu (4,4%). Na druhou stranu je i řada Čechů, kteří pracují a žijí v zahraničí. Pro úspěšné začlenění cizinců v přijímacích společnostech je důležitá jejich integrace, která probíhá nejen na ekonomické úrovni, ale i na kulturní, sociální a politické. Součástí přednášky budou ukázky z projektů týmu Geomigrace (http://www.geomigrace.cz/), stejně jako i krátká ilustrační videa zaměřená na integraci.

 

PROMĚNY PRAHY VE STÍNU POLITICKÝCH KONFLIKTŮ

 • Exkurze, sraz v ulici Za Invalidovnou. Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Kdo rozhoduje o tom, co se kde postaví? Proč tu není více hřišť, zeleně, parkovacích míst …? Proč tyto budovy chátrají? Jak se dozvím, co se chystá? (aneb role médií a sociálních sítí při „aktivizaci“ občanské společnosti). Cílem exkurze je seznámit veřejnost s problematikou lokálních politických konfliktů na příkladu vybrané městské části (lokality). Každý z hlavních politických aktérů (tj. občanská společnost, političtí zástupci – zastupitelé, soukromý sektor) má své představy o budoucí podobě Prahy. Domluvit se a najít „rozumný“ kompromis je často velmi obtížné, ostatně to dokumentuje řada medializovaných kauz, uskutečněných demonstrací, podepsaných petic... Pojďme se společně podívat na proměnu některých sporných míst a ukázat si, kde začíná a končí veřejný zájem.
 • Lokalita: Okolí Invalidovny, Praha 8
 • Místo a čas setkání účastníků: ulice Za Invalidovnou (u vstupní brány), čtvrtek 23.11., v 10:30 
 • Náplň: Prohlídka okolí, seznámení účastníků s historií objektu a diskuze aktuální situace (politického konfliktu) s důrazem na zájmy jednotlivých aktérů na budoucím využití celého objektu.
 • Poznámka: Každý z účastníků dostane k dispozici materiály s informacemi.

 

10:00—14:00

GEOGRAFICKÝ GEOCACHING

 • Albertov, sraz ve vrátnici budovy Albertov 6, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Víte, co je geocaching? Vyzkoušejte si práci s turistickými GPS přijímači. Nalezněte skrytá místa a zjistěte mnoho nových informací.
 • Začátek vždy v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00.

 

KDE LEŽÍ ZAJÍMAVÉ TURISTICKÉ NOVINKY POSLEDNÍCH LET?

 • 2. patro
 • V posledních letech vznikla celá řada nových turistických cílů – nové rozhledny, science centra, zoo i zábavní a tematické areály. Zpřístupnění široké veřejnosti se dočkaly i některé hrady a zámky, církevní památky, stejně jako třeba sklárny a pivovary. Znáte je však a víte, kde se nacházejí? Ověřte si to díky naší zábavné soutěži! Ti, kteří správně určí dostatečné množství atraktivit, dostanou malou odměnu. Ti ostatní získají alespoň zajímavé tipy na výlety.

 

12:00—13:20

HURIKÁNY – PŘÍRODNÍ KATASTROFY (NEJEN) V ROCE 2017

 • Velká geologická posluchárna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Tropické cyklony postihují různé oblasti na Zemi každoročně, ne vždy ale mají takový mediální ohlas jako letošní hurikány. Ukážeme si pomocí jednoduchých přirovnání, jak, kdy a kde vznikají, a pronikneme i do tajemství jejich názvosloví. Zjistíme, v čem byla letošní hurikánová sezóna v severním Atlantiku mimořádná, přičemž se zaměříme především na nejničivější události (Harvey, Irma).

 

JAK SE ŽIJE CHUDÝM V MÉNĚ ROZVINUTÉM SVĚTĚ?

 • Levá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Zaměříme se na hlubší chápání toho, s jakými problémy se potýkají nejchudší lidé na světě. Formou vědomostních kvízů, her a interaktivní diskuze přiblížíme témata hladu, nerovností, konfliktů, rozvojové pomoci nebo lidských práv.

 

KAM UMÍSTIT ZASTÁVKU ČI KONTEJNER? Využití GIS pro územní a regionální rozvoj

 • Počítačová učebna Z3, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Geoinformační technologie mají významné místo v řízení měst a regionů, přičemž jednou z oblastí, která přináší výrazný užitek, je prostorové plánování pomocí geografických informačních systémů (GIS). V rámci cvičení budou ukázány různé mapové a informační servery využitelné v oblasti územního a regionálního rozvoje. Součástí bude i řešení praktické úlohy týkající se problému optimalizace umístění na základě zadaných podmínek.

 

13:00—16:00

GEOREFERENCUJTE S NÁMI STARÉ MAPY

 • Knihovna geografie
 • Zapojení do projektu Staremapy.cz. Porovnávání proměny území v čase a to díky webové aplikaci, která pracuje na jednoduchém označení stejné lokality na staré mapě v jedné a na současné  mapě v druhé polovině obrazovky. K dispozici budou lektoři a počítače.    

 

13:30—14:50

MONITOROVÁNÍ HURIKÁNŮ POMOCÍ DRUŽIC

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Hurikány představují jednu z největších přírodních katastrof. V přednášce se dozvíte, jak lze pomocí družic předpovídat jejich výskyt a jak se dají sledovat z vesmíru.

 

TYPICKÝ OBYVATEL ČESKA

 • Levá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Typický obyvatel Česka: Kolik je mu let? Jaké má vzdělání? Jaké je jeho náboženství? Kouří, pije? Odpovědi na tyto otázky a další fakta a demografické zajímavosti z Česka vás čekají v tomto příspěvku. A jak si vy představujete typického obyvatele Česka? Bude s Vámi statistika souhlasit?

 

16:10—18:30

NEDOTKNUTELNÉ PROSTITUTKY: PŘÍBĚH LIDU BADI

 • Věž, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Jaké je to narodit se prostitutkou? Jsou kasty systémem bohů nebo lidí? Jak je těžké se z nich osvobodit? Dokument Nedotknutelné prostitutky sleduje osud lidu Badi - nejnižší nepálské kasty. Jaké jsou historické souvislosti jejich postavení, jaká je současnost a jaké jsou největší výzvy sociální transformace, se pokusí odpovědět nejen film, ale i oba autoři (Helena Humňalová a Jiří Pasz) v debatě po filmu.

 


Pátek, 24.11.

8:00—16:30

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Jan Felkl a syn – továrna na glóby, Svět očima geografů.

 

8:50—13:20

GEOLAB

 • 2. patro
 • Interaktivní aktivity umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

 

8:50—10:20

BREXIT A BUDOUCNOST EVROPSKÉ INTEGRACE

 • Levá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Před rokem si občané Spojeného království odhlasovali odchod své země z EU. Od té doby se odehrálo mnoho událostí s tímto aktem více či méně souvisejících, které však mají společného jmenovatele – budoucnost největšího evropského projektu v dějinách. S odstupem času se přeci jen lépe hodnotí, co stálo za rozhodnutím britských voličů, jak a proč je britská veřejnost a politická scéna rozdělena a také jaké důsledky z Brexitu vyplývají jak pro samotnou zemi, tak pro celou Evropskou unii. V souvislosti s tímto, předseda Evropské komise J.C. Juncker na jaře tohoto roku představil pět různých scénářů možného vývoje EU. Jaké z nich jsou nejpravděpodobnější, proč a jakou roli v nich hraje Česko, a jaká má být jeho pozice v budoucí Evropské unii, to jsou náměty, které by měly být diskutovány s těmi, koho se budoucnost zejména týká, tj. nastupující generace. Tento diskuzní seminář je však určen nejen pro studenty, ale také pro pedagogy, kteří si s pojetím a zaměřením výuky tématu evropské integrace neví rady.

 

9:30—14:00

GEOGRAFIE PRO ŽIVOT – DEN ZDRAVÍ

 • 1. patro,
 • Víte, jaké máte riziko civilizačních onemocnění? Víte, kolik byste měli vážit? Jaké máte v těle množství tuku a svaloviny? Kolik kalorií byste měli denně přijmout, abyste svému tělu dodali dostatek energie k běžnému fungování? To všechno můžete zjistit na Dni zdraví. Jeho cílem je podpořit zdravý životní styl, zvýšit zdravotní gramotnost a informovat účastníky akce o tom, jak správně pečovat o své zdraví a jak předcházet zdravotním potížím.
 • Celodenní program se zaměřením na prevenci nádorových a kardiovaskulárních onemocnění: Měření krevního tlaku (HSHMP), Měření tělesného tuku, stanovení BMI (HSHMP ve spolupráci se studenty PřF UK), Nácvik samovyšetření prsu na modelu (SZÚ), Nácvik samovyšetření varlat na modelu (SZÚ), Hodnocení rizika civilizačních chorob (HSHMP);
 • Speciální program: Měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu u kuřáků a ukázky následků kouření, tj. karcinomem postižené plíce, produkce hlenu a dehtu u kuřáků (HSHMP), Výživové poradenství – praktické ukázky obsahu cukru, soli a tuku v potravinách (Vím, co jím, o. p. s.)

 

10:00 a 12:00

MAPOVÁ SBÍRKA UK

 • komentované prohlídky, přihlašujte se na e-mailu: mapcol@natur.cuni.cz
 • Mapová sbírka, 2. patro
 • Kuchařova galerie kartografie zpřístupňuje základní díla z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní evropské kartografické směry a školy. Návštěvníci uvidí nejstarší mapy od S. Münstera, glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, mapy od J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia, G. M. Seuttera, P. Mortiera, G. Delisle, G. z Tilbury. a dalších významných kartografů.
 • Prohlídky v 10:00 a ve 12:00

 

10:30—11:50

ZDRAVÍ, VÝŽIVA A ROZVOJOVÉ ZEMĚ

 • Levá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Každé dítě si zaslouží vyrůst ve zdravého dospělého jedince a vést kvalitní a produktivní život. Miliony dětí ovšem přicházejí o možnost využít plný potenciál jen kvůli tomu, že v raném dětství neměly dostatek potřebných živin. Podvýživa vede k dlouhodobému snížení kognitivních kapacit a odolnosti organismu vůči nemocem. Podvyživené děti si vedou hůře ve škole, což je následně omezuje v budoucím zaměstnání i osobním životě. Tomu se ale dá úspěšně předcházet. Co je klíčem? Proč je záchod nejlepší vynález na světě? Je podvýživa opravdu jen o nedostatku jídla? Odpovědi na tyto otázky a problematiku zdraví a nemocí v rozvojových zemích Vám přiblíží Kateřina Gabrielová z organizace Člověk v tísni.

 

ZÁVISÍ DÉLKA ŽIVOTA NA MÍSTĚ POBYTU?

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • V přednášce se nejprve seznámíte s ukazateli, pomocí kterých lze úmrtnost měřit. Dále vám budou představeny současné trendy úmrtnosti v České republice v porovnání s dalšími evropskými státy. Také se dozvíte, jak se mění příčiny, na které lidé nejčastěji umírají, či jak se liší úroveň úmrtnosti mužů a žen, a jak tomu bude pravděpodobně v budoucnosti.

 

12:00—13:20

CHCETE POZNAT SVÉ PŘEDKY?

 • Levá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Zájemci se v semináři seznámí se základy metody, která jim umožní sestavit vlastní rodokmen. Dozví se, jak naleznou matriční záznamy s údaji o jejich předcích či jaké další prameny mohou při svém výzkumu využít. Součástí semináře budou i ukázky písma, jímž byly tyto prameny v minulosti psány.

 

ŽENY OD VEDLE

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Film Ženy od vedle vytvořila režisérka Theodora Remundová ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci (SIMI) v roce 2016. Film zachycuje výpovědi migrantek, které v 90. letech utekly z válkou rozvrácené Jugoslávie do Česka. Skrze osobní vzpomínky a vyprávění zprostředkovává jejich životní příběhy, od útěku z Bosny a Hercegoviny, přes těžké hledání práce a boj o přežití v cizí zemi, po bilancování toho, jak nový život proměňoval jejich rodiny i sociální postavení. Na hlubší rovině, z perspektivy dvaceti let života v novém domově, film vypovídá o tom, jaké zásadní, často nenávratné změny přináší uprchlictví. Promítání filmu bude spojeno s diskuzí o tématu uprchlictví ve světě a migraci obecně.

 


 

Program připraven ve spolupráci s Českou demografickou společností

 

 

Akce dokumentů