E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodrobný program

Detailní rozpis akcí


Program je možné stáhnou také ve formátu pdf.

Více informací na stránkách:Výstavy

(přístupné po celou dobu konání akce)

SVĚT GEOGRAFIE

 • 1. a 2. patro
 • Geografie jako jediná komplexní věda se zabývá výzkumem široké spektra jevů a procesů od populačního chování, přes společenské aspekty, až k dálkovému průzkumu Země a přírodním jevům a procesům. Výstava popularizační formou představuje výběr z výsledků výzkumu ve všech dílčích sférách oboru. Výstava je koncipována tak, aby byla srozumitelná i mladším žákům.

KOUZLO STARÝCH MAP

 • 1. patro
 • Výstava prezentuje sedm exponátů z mapových sbírek pěti institucí. Každý exponát je doplněn vysvětlujícím textem, který kromě popisných informací dává do souvislosti prezentovanou problematiku. Výstava je organizována Kartografickou společností ČR u příležitosti Mezinárodního roku mapy.

DYNAMIKA SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ A PROSTOROVÁ MOBILITA V METROPOLITNÍCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY

 • předsálí Geografické knihovny
 • Výstava Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky se zaměřuje především na proměny sociálního prostředí, které je ovlivňováno různými druhy prostorové mobility (migrací, dojížďkou za prací a dalšími denními pohyby), a to na území Pražské metropolitní oblasti a Česka. Jednotlivé postery řeší například témata rezidenční suburbanizace, rezidenční stability, pracovní dojížďky, denních proměn počtu obyvatel, cizinců na našem území či kriminality.

SVĚT OČIMA GEOGRAFŮ

 • 3. patro
 • Výstava je sestavena z velkoformátových snímků zachycených studenty geografie při jejich cestách po Česku či zahraničí. Postihuje rozmanité krajiny Země, od krajiny české až po exotické krajiny vzdálených regionů. Snímky jsou doplněny problémovými otázkami vedoucími k hlubšímu zamyšlení nad fotografiemi. Geografickým myšlením či geografickým pohledem lze dospět k odpovědi na uvedené otázky. Výstava se nachází po obou podélných stranách 3. patra budovy Albertov 6.

STARÉ MAPY V MODERNÍM SVĚTĚ videoprojekce

 • 2. patro
 • Mapová sbírka představuje v pásmu videí své vzácné dokumenty. Profesor Schilder, nizozemský profesor historické kartografie promlouvá o jedinečných mapách ukrytých v depozitářích sbírky a podrobně popisuje světové unikáty. 3D modely glóbů nabízejí pohled na starý svět i hvězdnou oblohu a přibližují zemskou kouli ze všech stran. Z názorné ukázky se dozvíte o možnosti propojení staré mapy se současnou a jejím zobrazení ve 3D pohledu.

Pondělí, 21.11.

8:00—18:00

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Kouzlo starých map, Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky, Svět očima geografů. Shlédnout také můžete videoprojekci Staré mapy v moderním světě.

Úterý, 22.11.

8:00—18:00

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Kouzlo starých map, Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky, Svět očima geografů. Shlédnout také můžete videoprojekci Staré mapy v moderním světě.

Středa, 23.11.

8:00—18:00

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Kouzlo starých map, Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky, Svět očima geografů. Shlédnout také můžete videoprojekci Staré mapy v moderním světě.

 

8:50—10:20

GEOGRAFIE OCHRANY PŘÍRODY Šumava na rozcestí

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Šumava je unikátní krajina, která zrcadlí osudy obyvatel střední Evropy. Jakým směrem budeme ovlivňovat její charakter a tvář my? V rámci krátkého dokumentárního filmu se dozvíme vše podstatné o fungování našeho největšího národního parku, včetně pohledu různých zájmových skupin obyvatel a návštěvníků Šumavy. Po projekci bude následovat krátká přednáška a diskuze o nedávných kauzách, současných problémech a budoucím směřováním této unikátní krajiny.

 

8:50—11:50

WEBOVÝ GIS

 • Počítačová učebna Z3, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Chcete se dozvědět nejnovější trendy v GIS? Chcete si vytvořit vlastní mapu na webu? Tento praktický kurz vás seznámí s GIS webovými mapovými nástroji a u počítače si vytvoříte vlastní webovou mapu.

 

8:50—14:50

GEOLAB

 • 2. patro
 • Interaktivní aktivity umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

 

10:30—14:50

GEOGRAFICKÝ GEOCACHING

 • Albertov, sraz ve vrátnici budovy Albertov 6, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Víte, co je geocaching? Vyzkoušejte si práci s turistickými GPS přijímači. Nalezněte skrytá místa a zjistěte mnoho nových informací.

DEN ZDRAVÍ

 • 1. patro
 • Víte, jaké máte riziko civilizačních onemocnění? Víte, kolik byste měli vážit? Jaké máte v těle množství tuku a svaloviny? Kolik kalorií byste měli denně přijmout, abyste svému tělu dodali dostatek energie k běžnému fungování? To všechno můžete zjistit na Dni zdraví, který pořádají studenti studijního oboru Sociální epidemiologie ve spolupráci s Hygienickou stanici Hlavního města Prahy (HSHMP). Cílem „Dne zdraví“ je podpořit zdravý životní styl, zvýšit zdravotní gramotnost a informovat účastníky akce o tom, jak správně pečovat o své zdraví a jak předcházet zdravotním potížím. Celodenní program se zaměřením na prevenci nádorových a kardiovaskulárních onemocnění: Měření krevního tlaku (HSHMP), Měření tělesného tuku, stanovení BMI (HSHMP ve spolupráci s PřF UK), Nácvik samovyšetření prsu na modelu (SZÚ), Nácvik samovyšetření varlat na modelu (SZÚ), Hodnocení rizika civilizačních chorob (HSHMP); Speciální program: Měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu u kuřáků a ukázky následků kouření, tj. karcinomem postižené plíce, produkce hlenu a dehtu u kuřáků (HSHMP), Výživové poradenství – ukázky obsahu cukru a soli v potravinách, tuky v potravinách (Vím, co jím, o. p. s.)

 

10:00—17:00

MAPOVÁ SBÍRKA UK komentované prohlídky

 • Mapová sbírka, 2. patro, přihlašujte se na e-mailu: mapcol@natur.cuni.cz
 • Kuchařova galerie kartografie zpřístupňuje základní díla z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní evropské kartografické směry a školy. Návštěvníci uvidí nejstarší mapy od S. Münstera, glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, mapy od J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia a dalších významných kartografů.

 


Čtvrtek, 24.11.

8:00—18:00

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Kouzlo starých map, Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky, Svět očima geografů. Shlédnout také můžete videoprojekci Staré mapy v moderním světě.

GEOLAB

 • 2. patro
 • Interaktivní aktivity umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

25 LET GEOGRAFICKÝCH ROZHLEDŮ

 • 2. patro
 • Interaktivní panel seznamující návštěvníky s již čtvrt století dlouhou historií časopisu Geografické rozhledy. Přijďte se podívat, jak se proměnila témata pedagogické praxe i jejich zpracování. Můžete využít náš počítač nebo svůj mobilní telefon a nalistovat si článek, který Vás zajímá.

 

8:50—10:20

RODINNÉ CHOVÁNÍ

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Přednáška se zaměří na proměnu podob rodin a rodičovství v posledních desetiletích. Ukážeme si, jaké partnerské a rodinné chování bylo typické pro generace dospívající v 90. letech i v novém tisíciletí, ale také, co bylo charakteristické v generacích jejich rodičů. S posluchači budeme diskutovat jejich osobní zkušenosti a názory a porovnáme je s tím, co nám o partnerském a rodinném chování říkají statistiky a výzkumy veřejného mínění.

S GPS A GIS ZA RYSY NA ŠUMAVĚ I SNĚŽNÝMI LEVHARTY V HIMÁLAJI

 • Velká geologická posluchárna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Geografové s biology spolupracují na sledování zvířat nejmodernějšími technologiemi – podívejte se s námi, kde loví šumavští rysové a jak překonávají horské hřebeny v Himálaji sněžní levharti!

 

10:30—11:50

DEMOGRAFICKÉ ZAJÍMAVOSTI Z CELÉHO SVĚTA

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Interaktivní přednáška využívající zajímavosti o populaci a demografickém vývoji různých částí světa. Posluchači zjistí např. čím vším je pro demografa zajímavé Rusko, jak rychle početně roste Afrika a co to pro nás může znamenat, nebo jak tzv. politika jednoho dítěte poznamenala populaci Číny.

OD PRAMENŮ AMAZONKY PO KYRGYZSKÁ JEZERA

 • Velká geologická posluchárna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Přední český hydrolog a geograf Bohumír Janský vám představí své výzkumy v pramenné oblasti Amazonky a vysvětlí, proč Češi monitorují nebezpečná jezera v Kyrgyzstánu.

POJĎTE S NÁMI POZNAT ČESKÉ GEOPARKY

 • 2. patro. Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Přijďte se zábavnou formou dozvědět více o geoparcích v ČR. Interaktivní hra založená na přiřazování kartiček s hesly a obrázky k jednotlivým geoparkům.

 

12:00—13:20

KRIZE EVROPSKÉ UNIE

 • Velká geologická posluchárna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Geograf Alexander Vondra, bývalý disident, velvyslanec ČR v USA a ministr obrany ČR, reaguje na současnou situaci Evropské unie a zamýšlí se nad budoucím směřováním tohoto uskupení.

KRAJINA A PŘÍRODA ČESKA, EVROPY I SVĚTA V MAPÁCH A GEOAPLIKACÍCH

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Kombinovaná přednáška s následnou interaktivní praktickou částí věnovaná představení zajímavých zdrojů dat, map a aplikací pro výuku i poznání o krajině a přírodě.

 

13:00—16:00

GEOREFERENCUJTE S NÁMI STARÉ MAPY

 • Knihovna geografie, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Digitalizovaná stará mapa a co dál? Jak využít získaný obrázek co nejlépe? Zvlášť když takových obrázků jsou v různých institucích desetitisíce. Široká veřejnost se zapojuje do procesu, během kterého z obrazu vzniká mapa. Naučte se přiřadit bodům souřadnice a následně zobrazit výsledek nad mapou současnou. Srovnejte si starou a novou mapu. Během odpoledne si můžete přijít vyzkoušet praktickou práci s mapou, k dispozici jsou počítače i lektoři, kteří vás do georeferencování zasvětí a navíc vám pomohou zhodnotit výsledky. Kdo by se chtěl kromě vlastní činnosti dozvědět i něco z teorie, každou celou hodinu začíná krátká instruktážní přednáška. Sami pak můžete pokračovat doma jako soutěžící a vyhrát hodnotné ceny.

 

13:30—14:50

HODNOTÍME GLOBÁLNÍ ZMĚNY POMOCÍ TABLETŮ A DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Seznamte se s možnostmi využití moderních technologií v práci geografa. Jak lze pracovat s tablety? Které informace nám poskytují družicové snímky? A jak lze obojí využít ve výzkumu globálních změn? Odpovědi na tyto otázky naleznete v průběhu interaktivní přednášky.

KŘÍŽEM KRÁŽEM SVĚTEM – Kanada, západ USA a Havajské o.

 • Levá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Navštivte různé země i regiony světa a nechte se inspirovat fotografiemi i zážitky z cest, a to jak poznávacích, tak výzkumných. Tentokrát se vydáme do Severní Ameriky.

POJĎTE S NÁMI POZNAT ČESKÉ GEOPARKY

 • 2. patro, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Přijďte se zábavnou formou dozvědět více o geoparcích v ČR. Interaktivní hra založená na přiřazování kartiček s hesly a obrázky k jednotlivým geoparkům.

 

15:00—16:20

KŘÍŽEM KRÁŽEM SVĚTEM – Severní Osetie

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Navštivte různé země i regiony světa a nechte se inspirovat fotografiemi i zážitky z cest, a to jak poznávacích, tak výzkumných. Vydáme se do jihoruské Severní Osetie nacházející se v neklidné oblasti Kavkazu.

 

16:10—18:30

PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO ROZVOJE VE FILMU komentovaná projekce filmu

 • Věž, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Pokuste se porozumět některým problémům rozvojových zemí. Podívejte se s námi na projekci filmu s tematikou vybraného aktuálního problému mezinárodního rozvoje doplněnou odborným komentářem a diskuzí.

 


Pátek, 25.11.

8:00—16:30

VÝSTAVY

 • 1., 2. a 3. patro
 • Po celou dobu akce jsou přístupné výstavy: Svět geografie, Kouzlo starých map, Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky, Svět očima geografů. Shlédnout také můžete videoprojekci Staré mapy v moderním světě.

 

8:50—13:20

GEOLAB

 • 2. patro
 • Interaktivní aktivity umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

25 LET GEOGRAFICKÝCH ROZHLEDŮ

 • 2. patro
 • Interaktivní panel seznamující návštěvníky s již čtvrt století dlouhou historií časopisu Geografické rozhledy. Přijďte se podívat, jak se proměnila témata pedagogické praxe i jejich zpracování. Můžete využít náš počítač nebo svůj mobilní telefon a nalistovat si článek, který Vás zajímá.

 

8:50—10:20

PROČ A JAK MOC JSME NEMOCNÍ?

 • Levá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Je kouření, alkohol nebo třeba obezita opravdu takovou hrozbou, jak se říká v médiích? Co vše ještě může ovlivnit naše zdraví? A jaká je realita v České republice – jak na tom se zdravím vlastně jsme? V rámci přednášky a následně praktického cvičení, bude nejprve poukázáno na škodlivé determinanty zdraví, jako je kouření, alkohol, obezita apod., a jejich vliv na ukazatele úmrtnosti, nemocnosti či ukazatele věkové struktury. Dále bude pracováno s aktuálními údaji za nemocnost na nejčastější a nejzajímavější skupiny diagnóz v České republice, včetně zajímavých informacích, jako přehledu nejnákladnějších pacientů.

ČLOVĚK A PROCESY V ATMOSFÉŘE ZEMĚ

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Přítomnost atmosféry je jednou ze základních podmínek života na Zemi. Zdaleka přitom nejde jen o dýchání. Představíme vám celou řadu funkcí, které zemská atmosféra obstarává. Představuje totiž mj. důmyslný štít proti nebezpečnému záření, izolační vrstvu zmenšující teplotní výkyvy, prostředek sloužící k distribuci tepla a látek apod.

VYUŽITÍ GIS PRO ÚZEMNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 • Počítačová učebna Z3, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Geoinformační technologie mají významné místo v řízení měst a regionů, přičemž jednou z oblastí, která přináší výrazný užitek, je prostorové plánování pomocí geografických informačních systémů (GIS). V rámci cvičení budou ukázány různé mapové a informační servery využitelné v oblasti územního a regionálního rozvoje. Součástí bude i řešení praktické úlohy týkající se problému optimalizace umístění na základě zadaných podmínek.

 

10:00—12:00

MAPOVÁ SBÍRKA UK komentované prohlídky

 • Mapová sbírka, 2. patro, přihlašujte se na e-mailu: mapcol@natur.cuni.cz
 • Kuchařova galerie kartografie zpřístupňuje základní díla z fondu sbírky a zároveň představuje hlavní evropské kartografické směry a školy. Návštěvníci uvidí nejstarší mapy od S. Münstera, glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, mapy od J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia a dalších významných kartografů.

 

10:30—11:50

CESTA ZA ČESKÝM OBČANSTVÍM: migrace jako realita

 • Levá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Migrace může být vzrušujícím dobrodružstvím, které člověka obohatí a změní celý jeho život. Snad každý migrant ale musí překonat řadu překážek, které ho nečekají jen přímo na cestě do jiného státu, ale také v procesu budování nového domova a svého postavení ve společnosti země, do které přišel. Během aktivity nazvané "Cesta za českým občanstvím" zjistíte, jaké podmínky musí cizinec splnit, rozhodne-li se usadit v Česku a získat české občanství a zamyslíte se nad tím, jaké výhody, práva a povinnosti mu to přinese. Zároveň si trochu "zablbnete" a protáhnete kosti!

 

KŘÍŽEM KRÁŽEM SVĚTEM – Lotyšsko, Bajkal

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Navštivte různé země i regiony světa a nechte se inspirovat fotografiemi i zážitky z cest, a to jak poznávacích, tak výzkumných. Zjistěte, jak se snadno a rychle dostat do průšvihu – procestujte Lotyšsko bez plánu. V druhé části nás čeká magické jezero Bajkal.

 

12:00—13:20

DEMOGRAFIE – VĚDA O LIDECH A PRO LIDI

 • Levá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • Program v sobě skrývá dvě samostatné části:
 • Postavení Česka mezi evropskými zeměmi z hlediska úmrtnosti. V přednášce se nejprve seznámíte s ukazateli, pomocí kterých lze úmrtnost měřit. Dále vám budou představeny současné trendy úmrtnosti v Česku v porovnání s dalšími evropskými státy. Zjistíte například, o kolik let méně žije v průměru česká populace oproti populacím nejvyspělejších států. Také se dozvíte, jak se mění příčiny, na které lidé nejčastěji umírají, či jak se liší úroveň úmrtnosti mužů a žen. A jak tomu bude pravděpodobně v budoucnosti.
 • Využití demografie v oblasti zdravotní péče. Bude nás mít kdo léčit? Jak vypadají věkové struktury lékařů a sester a jak se mohou vyvíjet do budoucna? Jaká jsou rizika demografického stárnutí v oblasti poskytování zdravotní péče? Tyto i další otázky budou diskutovány v rámci přednášky, která se bude zaměřovat především právě na vztah demografického stárnutí obyvatelstva Česka, stárnutí zdravotnického personálu a čerpání zdravotní péče.

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉ KRAJINY – aktuální výzva historické geografie

 • Pravá rýsovna, Registrujte se na www.geografienasbavi.cz.
 • V přednášce se seznámíme s proměnami městské krajiny od středověku, renesanci přes počátky rozvoje průmyslu a dopravy, modernizaci měst v první polovině 20. století i jejich sešněrování uniformitou socialistického plánování až po často kontroverzní a bouřlivou současnost. Zaměříme se na možné zdroje dat a pramenů k historické městské krajině. Jedním ze způsobů, jak prezentovat vše, co se odehrálo v tak dlouhém časovém období v jednotlivých městech Česka, jsou jednotlivé díly Historického atlasu měst, kterých vyšlo od 90. let 20. století již dvacet osm.

 


 

Program připraven ve spolupráci s Českou demografickou společností

 

 

Akce dokumentů