E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. – Pedagogická činnost

Informace o vyučovaných předmětech a o vedení závěrečných kvalifikačních prací

Výuka

Současná

 • Dějiny obyvatelstva Evropy
 • Demografické informační systémy I
 • Demografie rodin a domácností I
 • Historická demografie
 • Paleografie
 • Populační vývoj na území ČR do roku 1914
 • Prameny pro historickodemografický vývoj

Minulá

20052010 na Katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (od roku 2010 Ústav historických věd Filozofické fakulty):

 • Paleografie
 • Sociální stratifikace venkovské společnosti
 • Diplomatika
 • Historická chronologie
 • Specializační seminář (zpracovávány bakalářské a diplomové práce)

 

Vedení závěrečných kvalifikačních prací

Aktuálně vypsaná témata

 • seznam témat: viz SIS
 • po vybrání nabízeného tématu v SISu se student zkontaktuje se svým školitelem k první konzultaci
 • student může navštívit svého školitele se svým vlastním vymyšleným tématem, které lze po konzultaci vypsat v SISu ke zpracování

Aktuálně řešená témata

Obhájené práce

 

 

Akce dokumentů