E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPosun rodičovství do vyššího věku: individuální perspektivy versus společenské náklady

Transition towards the late childbearing pattern: individual prospects versus societal costs

Zadavatel: GAČR, 2018–2020 (č. 18-08013S) (prodlouženo do 6/2021) 

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Další členové týmu: RNDr. Boris Burcin, Ph.D., PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D., RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Jitka Slabá, doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.


Anotace:

Projekt se bude zabývat posunem rodičovství do vyššího věku v České republice z hlediska nových perspektiv. Odklad plodnosti bude zkoumán jako komplexní proces, který má širší souvislosti a významné důsledky pro jednotlivce a společnost. Cílem je přispět k rozšíření znalostí o současných a budoucích trendech na základě detailní demografické analýzy odkladu plodnosti. Dále s využitím dat ze specifických zdrojů, národního registru ART a zdravotní pojišťovny, zhodnotit nárůst ve využívání ART a nákladů na zdravotní péči spojených s odkladem plodnosti. Hlavní pozornost bude věnována analýze časování plodnosti a jeho souvislostí z hlediska individuálních aktérů, neboť panelová data z období 2008-2016 poskytují ojedinělou příležitost propojit kohortní přístup v demografii s analýzou životních drah. Součástí návrhu je také metodologicky smíšený výzkum, který by měl přispět k lepšímu porozumění procesu odkladu plodnosti a k prohloubení teoretických poznatků.  Přínosem bude také ověření nových přístupů ve studiu reprodukčního chování. 

Cílem projektu: (1) Analyzovat vliv odkladu plodnosti na formování reprodukčního modelu, (2) s využitím metodologicky smíšeného výzkumu přispět k teoretickému vysvětlení současného stadia posunu rodičovství do vyššího věku, (3) zhodnotit společenské důsledky: růst využívání ART a růst nákladů na zdravotní péči.

 

Akce dokumentů