E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPočátky transformace reprodukčního chování obyvatelstva Čech od poloviny 18. do konce 19. století

The Early Stage of Transformation of the Reproductive Behaviour in Bohemia from the Second Half of the 18th Century to the End of the 19th Century

Zadavatel: GAČR, 2015-2017 (č. XXXX)

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

Další členové týmu (odborní pracovníci): RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Mgr. Barbora Kuprová

 

Anotace:

Cílem projektu je detailněji zmapovat změny reprodukčního chování obyvatel Čech v 18. a 19. století. Podstatou projektu je aplikace moderních postupů demografické analýzy, především analýzy přežívání a vícestavové demografie, na historická data o obyvatelstvu. Obě nově navrhované metody byly již úspěšně otestovány na stejném typu dat (individuální údaje), který je zpracováván i v projektu. Data za vybrané lokality (Jablonec, Škvorec, Litoměřice) budou zpracována jak tradičními metodami, tak moderními. Během řešení projektu by měly být postupně publikovány odborné články jak s historicko-demografickou tématikou, tak i články metodické. Projekt přinese informace týkající se změn reprodukčního chování souvisejících s nástupem a průběhem demografické revoluce v Čechách a poskytne informace o využitelnosti nových analytických nástrojů pro další praxi.

Akce dokumentů