E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVliv ekonomické nejistoty na úroveň plodnosti v České republice

The impact of economic uncertainty on fertility level in the Czech Republic

 

Zadavatel: GA ČR, 2014-2015 (14-24674P)

Hlavní řešitel: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.

Anotace: Ačkoliv ekonomická nejistota je stále častěji zahrnována do množiny vysvětlujících proměnných ve výzkumech nízkých hodnot plodnosti v ekonomicky vyspělých zemích, případný vliv ekonomické nejistoty na demografické procesy není díky obtížné kvantifikaci nejistoty zcela vysvětlen. Hlavním cílem projektu je tak verifikace vlivu ekonomické nejistoty na úroveň plodnosti v České republice, přičemž jeden z dílčích cílů je zaměřen na kvantifikaci ekonomické nejistoty skrze index. Vztah mezi úrovní plodnosti a indexem ekonomické nejistoty na makroúrovni je studován na základě analýzy časových řad, tzv. VAR modelů. K dílčím cílům projektu patří i analýza individuálních dat EU-SILC 2009-2012 pro ČR a navržení konceptu ekonomické nejistoty vzhledem k procesu porodnosti s využitím získaných poznatků.

 

 

Akce dokumentů