E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnalýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů i poskytovatelů

Analysis of the take-up and provision of selected healthcare services in Czechia based on patient and provider geodemographic characteristics

Zadavatel: TAČR Éta, 2018-2020 (č. TL01000382) 

Hlavní řešitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Další členové týmu: RNDr. Boris Burcin, Ph.D., doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 

 

Anotace:

Hlavním cílem projektu je analýza demografických a regionálních rozdílů v čerpání a poskytování ambulantních zdravotních služeb v péči o diabetologické, kardiologické a psychiatrické pacienty, a to nejen v rámci jejich kmenových odborností, postihnutí tohoto vývoje v čase, včetně tvorby odhadů budoucího počtu a struktury pacientů i poskytovatelů zdravotních služeb (PZS). Účelem získání podpory je vytvoření výstupů především ve formě specializovaných map a modelových projekcí, které budou podkladem pro koncepční a strategická rozhodnutí nejenom AG (tj. aplikačního garanta, kterým je VZP ČR), ale i pro další zainteresované instituce s ohledem na zvyšující se poptávku po vybraných zdravotních službách v důsledku demografického stárnutí české populace.

 

Průběžné výsledky projektu (speciální podstránky projektu budou vytvořeny v roce 2020).

2019

Konference - ústní příspěvky

2018

Konference – tištěné postery

 

Workshop 6.12.2018, KC Vavruška, Praha

 

 

Akce dokumentů