E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSTUDENTSKÉ GRANTY

Projekty financované z Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK), určené pro studenty v doktorském anebo v magisterském studijním programu.
(Geo)demografické aspekty dojížďky za zdravotními službami v Česku
(Geo)demographic aspects of commuting to health services in Czechia

Akce dokumentů