E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské

Po absolvování magisterského studia lze pokračovat v doktorském studiu demografie. Doktorské studium, vedoucí k získání titulu Ph.D., je určeno studentům s hlubším zájmem o obor. Je možno zvolit prezenční nebo kombinovanou formu studia. Studenti doktorského studia často spolupracují na řešení konkrétních úkolů praxe jak u nás tak v zahraničí.
Požadavky oborových rad – studijní plány
Přehled minimálních požadavků na ISP doktorandů, které schválily jednotlivé oborové rady/garanti. Každým rokem bude zveřejňována aktualizace (jde de facto něco jako Karolinku pro doktorandy).
Oborová rada
Oborová rada studijního programu demografie je tvořena členy jak z katedry demografie a geodemografie PřF UK, tak odborníky z jiných pracovišť, a to především příbuzných kateder Přírodovědecké fakulty UK.
Státní závěrečná zkouška
Informace pro studenty doktorského studia k vykonání státní doktorské zkoušky a obhajobě dizertační práce.
Absolventi a studenti doktorského studia
Přehled absolventů i současných studentů doktorského studia demografie
Pracovní a studijní možnosti
Informace o nabídkách na volné pozice

Akce dokumentů