E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní informace

Základní informace pro studenty bakalářského stupně studia

Bakalářské studium programu demografie je na základě nové akreditace možné od akademického roku 2019/2020 studovat pouze jako studium se specializací.

Studenti, kteří zahájili studium dříve, se řídí plány předchozí akreditace, v jejímž rámci se uskutečňovaly bakalářské obory demografie se sociální geografií, demografie s ekonomií a demografie se sociologií.

Na základě nové akreditace lze bakalářský program demografie studovat v následujících specializacích:

  • sociální geografie,
  • sociologie,
  • historie,
  • veřejná a sociální politika,
  • ekonomie.

Studium se řídí předpisy Přírodovědecké fakulty UK a studijními plány („Karolinka“) platnými v době, kdy student studium zahájil.

Písemnou bakalářskou práci lze volit jak z demografie, tak z příslušné specializace. Absolvování bakalářské studium demografie jakékoli specializace s dobrým prospěchu umožňuje studentovi přijetí do navazujícího magisterského studia s prominutím přijímací zkoušky (přesné podmínky jsou každoročně specifikovány v platných pravidlech přijímacího řízení daného akademického roku).

Akce dokumentů