E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudijní obor Demografie – sociologie

Informace ke studiu oboru Demografie – sociologie.

Doporučený studijní plán

A. Fakulta: Přírodovědecká

B. Typ studijního programu: Bc.

C. Standardní doba studia v letech: 3

D. Studijní program: Demografie

E. Studijní obor: Demografie – sociologie

F. Úsek studia: ročník

H. Podmínky pro konání jednotlivých částí SZ: Pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky je nutné absolvovat všechny předepsané povinné předměty, získat nutný počet kreditu za povinné volitelné a volitelné předměty a celkem získat minimálně 180 kreditu. Podmínky pro konání jiné než poslední části jsou shodné s podmínkami pro konání poslední části.

I. Části státní závěrečné zkoušky:

 • SZ1: Obhajoba bakalářské práce
 • SZ2: Demografie
 • SZ3: Sociologie

J. Celkový počet kreditu za povinné předměty:

 

 • demografie 78
 • sociologie 81

K. Minimální počet kreditu za povinné volitelné předměty: 0

 

 • demografie 3
 • sociologie 0

Další informace ke státní závěrečné zkoušce

 • Státní závěrečná zkouška z demografie se skládá jako celek (část SZ1 a část SZ2) v jednom z termínu (jarní nebo podzimní).
 • Organizace části SZ3 se řídí instrukcemi příslušné fakulty.
 • Písemnou bakalářskou práci studenti odevzdají ve dvou vyhotoveních (v tištěné formě, svázanou v pevné vazbě) sekretářce příslušné katedry v termínu stanoveném studijními předpisy PřF UK.
 • Předmětem bakalářské zkoušky z demografie jsou tématické okruhy zahrnující demografickou analýzu a širší podmíněnosti reprodukce obyvatelstva.

 

Informace k jednotlivým úsekům studia

Informace k 1.–3. úseku studia, tj. povinné i volitelné předměty, příslušný počet kreditů a další informace naleznete v Karolínce na s. 248–250.

 

 

Akce dokumentů