E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské

Bakalářské studium programu Demografie je možné absolvovat v pěti různých specializacích, které jsou organizovány ve spolupráci s dalšími fakultami Univerzity Karlovy. Společně s Filozofickou fakultou UK je realizována specializace se sociologií nebo historií a s Fakultou sociálních věd UK specializace s ekonomií nebo veřejnou a sociální politikou. Specializace se sociální geografií se studuje pouze na Přírodovědecké fakultě UK, a to v součinnosti s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje.
Základní informace
Základní informace pro studenty bakalářského stupně studia
Specializace uskutečňované v rámci bakalářského studia
Bližší informace o bakalářském programu Demografie, včetně specifikace jednotlivých specializací a jejich studijních plánů.
Důležité informace
Především pro poslední ročník bakalářského studia demografie je nezbytné znát základní povinnosti a informace a sledovat důležité termíny.

Akce dokumentů