E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNavazující magisterské

Informace pro studenty navazujícího magisterského studia
Základní informace
Základní informace k navazujícímu magisterskému studiu demografie
Studijní obor Demografie
Základní informace k magisterskému studijnímu oboru Demografie.
Důležité informace
Také pro magisterské studium, a zvláště pak pro poslední ročník, je nezbytné znát základní povinnosti a informace a sledovat důležité termíny.

Akce dokumentů