E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. – Publikace

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

 

Odborné publikace
Příspěvky na konferencích
Ostatní publikační výstupy

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.

Odborné publikace

  rok 2018

  • Hulíková, K., Kurtinová, O. 2018. Lexis in Demography. Springer International Publishing, SpringerBriefs in Population Studies, 89 p. Series ISSN 2211-3215. eBook ISBN 978-3-319-67992-1. Softcover ISBN 978-3-319-67990-7. DOI 10.1007/978-3-319-67992-1. Available online: http://www.springer.com/gp/book/9783319679907

  rok 2017

  • Hulíková Tesárková K., Kurtinová O., Kašpar D., Kuprová B., Pachlová T. 8. ročník konference Mladých demografů. Demografie , 2017, vol. 59, s. 75-78. ISSN 0011-8265.

  rok 2015

  • Kurtinová, O. 2015. Self-perceived Health in the Czech Population: Recent Evidence. Central European Journal of Public Health. 23 (1): 45-53.
  • Kurtinová, O. 2015. A Brief Insight into Gender Inequalities in the Czech Labour Market.Demografie . 1/2015.
  • Kurtinová, O., Otáhalová, H. 2015. Vývoj naděje dožití v České a Slovenské republice od rozdělení společného státu. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica: Nakladatelství Karolinum . ISSN 0567-8293, s. s. 47-74.
  • Kociánová G., Moszová V., Růžičková M., Vrabcová M., Kurtinová O. 2015. Přehled publikovaných příspěvků v časopise Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje k vybraným problematikám teoretické demografie.Demografie vol. 57, s. 283-293. ISSN 1805-2991.

  rok 2014

  • Kuprová, B.; Sivková, O.. 2014. Prameny demografických dat v minulosti a dnes. Geografické rozhledy. 24/1.
  • Habartová, P.; Hulíková, K.; Sivková, O. 2014. Prognóza počtu a velikosti vybraných typů hospodařících domácností v České republice pro období 2013-2040. Demografie 1/2014.
  • Sivková, O.; Hulíková Tesárková, K. 2014. Kolik dětí se u nás rodí? Přírodovědci.cz 1/2014.
  • Kurtinová, O. 2014. Does labour market uncertainty matter to childbearing? Evidence from the Czech Republic. Sborník RELIK.
  • Habartová, P.; Hulíková Tesárková, K.; Kurtinová. O. 2014. How probably will the structure of Czech households look like in the future: Forecast based on probabilistic population projection. Sborník RELIK.
  • Hulíková Tesárková, K.; Kurtinová, O. 2014. A Few Notes on the Lexis Diagram: the 100th Anniversary of the Death of Wilhelm Lexis. Demografie 4/2014.
  • Hamplová, D.; Sivková, O. 2014. Rodičovství, v Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti, Praha: SLON, kapitola 7, s. 86-101.

  rok 2013

  • Sivková, O. 2013. Postoje k sociálnímu zabezpečení, v Česká republika 2002‒2012: hodnoty, postoje, chování. Praha: Sociologický ústav AVČR, v.v.i. kapitola 5, s. 65.-77.

  rok 2012

  • Sivková, O.; Hulíková Tesárková, K. 2012. „Dekompozice změn průměrného věku matky při narození dítěte v České republice od roku 1950.“  Demografie, roč. 54 (3): 264-279.
  • Sivková, O. 2012.„Does the Czech system of financial support to the family provide any incentive to couples reamining in informal partnership?“. Demografie, roč. 54 (4): 356-368.
  • Sivková, O. 2012. „World Population Prospect: Revize 2010 a populační vývoj ve světě“. Zpravodaj ČDS, č. 55, ISSN 1213-7480.
  • Sivková, O. 2012. „The Family as an Externality within a Market economy: Evidence from the Czech Republic“ 1. Vyd. Lambert Academic Publishing , 394 s. ISBN 978-3-659-25410-9.
  • Sivková, O. 2012. „ Evropská škola demografie pro doktorandy (EDSD)“. Zpravodaj ČDS, č. 55, ISSN 1213-7480.

  rok 2011

  • Sivková, O. 2011.„The Family as an Externality within a Market economy: Evidence from the Czech Republic". Dizertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Praze, Katedra demografie a geodemografie.

  rok 2010

  • Sivková, O. 2010. „Instituce rodiny v daňovém systému České republiky“. Demografie, roč. 52 (1), příloha:161-169.

  rok 2009

  • Malečková, R.; Vojtková M.; Sivková, O.; Mazouch, P. 2009. „Aktuální populační prognózy České republiky - srovnání vstupních předpokladů“. Demografie, roč. 51 (2):77-85.

   

  Příspěvky na odborných konferencích

  Rok 2014

  • Habartová, P., Hulíková Tesárková, K., Sivková, O., 2014. The Impact of Population Ageing on Household Structure: Evidence from the Czech Republic. 2014 Applied Demographic Conference, San Antonio 8.‒10. 1. 2014.
  • Sivková, O. 2014. Economic unecertainty in fertility research. Konference Young Demographers 2014. Praha 13.‒14.2. 2014.
  • Sivková, O. Hulíková Tesárková, K. ,Habartová, P. 2014.  Vliv stárnutí populace na strukturu hospodařících domácností v ČR s výhledem do roku 2040. Konference ČDS, SČÍTÁNÍ A MY. Praha 21.‒22.5. 2014.
  • Morávková, H., Sivková, O. 2014. Faktická manželství a sčítání lidu, domů a bytů. ČDS, SČÍTÁNÍ A MY. Praha 21.‒22.5. 2014.
  • Habartová, P., Hulíková Tesárková, K., Sivková, O., 2014. How the Household Structure Will Change in Aging Post-Communist Countries in the Future Decades? Case Study for the Czech Republic. The 2014 Annual Meeting Population Association of America, Boston 1.‒3.5.2014 (Poster).
  • Habartová, P., Hulíková Tesárková, K., Sivková, O., 2014. How the household structure will change in the aging population of the Czech Republic in forthcoming decades? European Population Conference 2014, Budapešť 25‒28.6.2014 (Poster).
  • Sivková, O. 2014. How the labour market uncertainty affects childbearing in the Czech Republic? European Population Conference 2014, Budapešť 25.‒28.6.2014 (Poster)
  • Morávková, H.,  Sivková, O. 2014. Life expectancy at birth and healthy life years in Czechia a Slovakia. European Population Conference 2014, Budapešť 25.‒28.6.2014.

  rok 2012

  • 11th European Population Conference, 2012,  Stocholm, Švédsko, Taxes as a tool of family policy: what kind of family benefits from the Czech social and tax systém?. • Olga Sivková, Univerzita Karlova v Praze (Poster).
  • 42. Konference České demografické společnosti, 2012, Praha, Česká republika. Populační stárnutí a socioekonomický vývoj ve světě po roce 1950 • Olga Sivková, Karlova Univerzita v Praze.

  rok 2011

  • 76th Annual Meeting of Population Association of America, 2011, Washington, DC, USA. Fertility in the Transition Economy: Evidence from the Czech Republic • Olga Sivková, Univerzita Karlova v Praze (Poster).

  rok 2010

  • 75th Annual Meeting of Population Association of America, 2010, Dallas, TX, USA. Trends in Avoidable Mortality in the Central and Eastern European Countries • Ivana Kulhánová, Univerzita Karlova v Praze, Olga Sivková, Univerzita Karlova v Praze.

Akce dokumentů