E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. – Publikace, konference

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

Odborné publikace
Příspěvky na konferencích
Ostatní publikační výstupy

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.

Odborné publikace

rok 2023

 • Bělobrádek, J., Šídlo, L., Philipp, T. 2023. Školitelé v oboru všeobecné praktické lékařství – změny regionální sítě v Česku v letech 2017–2021. Praktický lékař, 103(2): 84–91. (SCOPUS). 
 • Šťastná, A., Šídlo, L., Kocourková, J., Fait, T. 2023. Does advanced maternal age explain the longer hospitalisation of mothers after childbirth? PLoS ONE 18(4): e0284159. DOI: 10.1371/journal.pone.0284159 [IF (2021) = 3.752; Q2]

rok 2022

 • Bělobrádek, J., Šídlo, L., Šafka, V. 2022. Nižší náklady na péči u venkovských všeobecných praktických lékařů - známka efektivity nebo varování? Praktický lékař, 102(4): 184–190. (SCOPUS). 
 • Fait, T., Šťastná, A., Kocourková, J., Waldaufová, E., Šídlo, L., Kníže, M. 2022. Has the cesarean epidemic in Czechia been reversed despite fertility postponement? BMC Pregnancy and Childbirth, 22, 469. DOI: 10.1186/s12884-022-04781-1 [IF (2021) = 3.105; Q2] (pdf)
 • Šídlo, L., Maláková, K. 2022. Spatial Healthcare Accessibility: A District-Level Analysis of Travel for Outpatient Diabetology in Czechia. Healthcare, 10(2): 395. DOI: 10.3390/healthcare10020395 [IF (2021) = 3.160; Q2]

rok 2021

 • Bělobrádek, J., Šídlo, L., Maláková, K. 2021. Používání vybraných POCT metod všeobecnými
  praktickými lékaři v Česku. Časopis lékařů českých, 160: 185–192. (SCOPUS). 
 • Havelková, T., Šídlo, L., Kocourková, J., Šťastná, A. 2021. Matky a jejich novorozenci v Česku v roce 2014: Náklady na hospitalizaci spjaté s narozením dítěte s ohledem na pravděpodobný způsob početí dítěte. Demografie, 63(3): 173–186. Dostupné zde. (WoSSCOPUS). 
 • Šídlo, L., Bělobrádek, J., Maláková, K. 2021. Všeobecní praktičtí lékaři v Česku: vývojové trendy a regionální rozdíly. Geografie, 126(2): 169–194. DOI: 10.37040/geografie2021126020169. Dostupné zde. [IF (2021) = 1.500; Q4]
 • Ukolova, E., Šídlo, L. 2021. Regional Differences of Fertility in Spain in 1981–2011 Based on Basic Summary Indicators from Period Fertility Tables. Demografie, 63(2): 105–118. Dostupné zde (WoSSCOPUS). 
 • Bělobrádek, J., Šídlo, L., Javorská, K., Halata, D. 2021. Urban or Rural GP? In the Czech Republic It Is not just Distances That Matter. Acta Medica (Hradec Kralove), 64(1): 15–21. DOI: 10.14712/18059694.2021.3. Dostupné zde (SCOPUS). 

rok 2020

 • Šídlo, L., Šprocha, B. 2020. Changes in the population age structure of the Czech districts in 1989–2019. Demografie, 62(4): 227–239. Dostupné zde (WoSSCOPUS). 
 • Šprocha, B., Tišliar, P., Šídlo, L. 2020. Vzdelanie žien a plodnosť: k niektorým diferenčným aspektom transformácie plodnosti na Slovensku. Sociológia, 52(5): 499–524. Dostupné zde [IF (2020) = 0.537; Q4]
 • Šídlo, L., Šprocha, B., Ďurček, P. 2020. A retrospective and prospective view of current and future population ageing in the European Union 28 countriesMoravian Geographical Reports, 28(3): 187–207. DOI: 10.2478/mgr-2020-0014[IF (2020) = 2.250; Q3]
 • Šídlo, L., Šprocha, B., Ďurček, P. 2020. Prospective Dimension of Population Ageing and Potential Use in Pension Security in the V4 Countries. Ekonomický časopis, 68(6): 601–621. Dostupné zde [IF (2020) = 0.690; Q4]
 • Šídlo, L., Burcin, B. 2020. Diabetici v Česku v období 2010-2017 se zaměřením na pacienty v péči diabetologických ambulancí. Demografie, 62(1): 51–61. Dostupné zde (WoSSCOPUS).
 • Maláková, K., Šídlo, L., Bělobrádek, J. 2020. Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: Případ všeobecného praktického lékařství v Česku. Demografie, 62(1): 14–26. Dostupné zde (WoSSCOPUS).

Publikace sad specializovaných map s odborným obsahem (výstupy projektu TAČR Éta):

 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Čerpání zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní diabetologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-001-3. Dostupné zde.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Čerpání zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní kardiologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-004-4. Dostupné zde.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Čerpání zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní psychiatrie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-007-5. Dostupné zde.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Poskytování zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní diabetologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-000-6. Dostupné zde.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Poskytování zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní kardiologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-003-7. Dostupné zde.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Poskytování zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní psychiatrie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-006-8. Dostupné zde.
 • Štych, P., Šaffová, M., Šídlo, L. 2020. Místní dostupnost zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní diabetologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-002-0. Dostupné zde
 • Štych, P., Šaffová, M., Šídlo, L. 2020. Místní dostupnost zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní kardiologie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-005-1. Dostupné zde.
 • Štych, P., Šaffová, M., Šídlo, L. 2020. Místní dostupnost zdravotních ambulantních služeb v Česku. Ambulantní psychiatrie. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-008-2. Dostupné zde.
 • Šídlo, L., Novák, M. 2020. Péče o diabetiky v ordinacích všeobecných praktických lékařů. Praha: Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-7667-009-9. Dostupné zde.

 

rok 2019

 • Šídlo, L., Maláková, K. 2019. (Geo)demografické aspekty čerpání diabetologických ambulantních zdravotních služeb v Česku. Sborník příspěvků z Konference RELIK. Praha: VŠE, pp. 404–414. Dostupné zde (WoS).
 • Šídlo, L., Šťastná, A., Kocourková, J., Fait, T. 2019. Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku. Demografie, 61(3): 155-174. Dostupné zde (WoSSCOPUS).
 • Šídlo, L., Šprocha, B., Klapková, M. 2019. Regional differences in population aging in Europe viewed through prospective indicators. Erdkunde, 73(3): 225–240. DOI: 10.3112/erdkunde.2019.03.06[IF (2019) = 1.639; Q3]
 • Šťastná, A., Kocourková, J., Šídlo, L. 2019. Reprodukční stárnutí v Česku v kontextu Evropy. Časopis lékařů českých, 158: 126–132. Dostupné pro příhlášení zde  (SCOPUS).
 • Kocourková, J., Šídlo, L., Šťastná, A., Fait, T. 2019. Vliv věku matky na porodní hmotnost novorozenců. Časopis lékařů českých, 158: 118–125. Dostupné pro příhlášení zde  (SCOPUS).
 • Křesťanová, J., Šídlo, L., Šprocha, B. 2019. Pohyb obyvatelstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období 1996–2015 pohledem Webbova diagramu. Demografie, 61(1): 28–41. Dostupné zde (WoSSCOPUS).
 • Šídlo, L., Sykáčková, P., Hülleová I. 2019. Pracovní vytížení praktických lékařů pro děti a dorost v Česku pohledem samotných lékařů? Praktický lékař, 99(1): 11–17. Dostupné zde
  (SCOPUS)

 

rok 2018

 • Šídlo, L., Hülleová, I., Sykáčková, P. 2018. Plánované ukončení praxí praktických lékařů pro děti a dorost v Česku pohledem lékařů samotných: Není už „po dvanácté“? Časopis lékařů českých, 157: 367-372. Dostupné zde  (SCOPUS)
 • Šídlo, L. 2018. Healthcare Worker Planning in Czechia: high, but as yet untapped, potential. Guest article on latest developments on health workforce and policy at national level for "EU Health Workforce Network Update" - December Newsletter. Dostupné zde
 • Šprocha, B., Šídlo, L., Klapková, M., Ďurček, P. 2018. Nové prístupy k hodnoteniu procesu populačného starnutia a ich aplikácia v prípade Slovenska a Európy. Geografický časopis, 70(4): 351-371. DOI: 10.31577/geogrcas.2018.70.4.19. Dostupné zde.(SCOPUS)
 • Hašek, O., Šídlo, L. 2018. Standardizace aneb srovnáváme srovnatelné? Geografické rozhledy, 28(2): 32–33. 
 • Šídlo, L., Křesťanová, J. 2018. Kdo se postará? Domovy pro seniory v Česku v kontextu demografického stárnutí. Demografie, 60(3): 248-265. Dostupné zde. (WoSSCOPUS)
 • Šídlo, L., Šprocha, B. 2018. Odkládání mateřství a regionální diferenciace plodnosti v Česku a na Slovensku. Geografie, 123(3), 407–436. DOI: 10.37040/geografie2018123030407. [IF (2018) = 0.540; Q4]
 • Šprocha, B., Šídlo, L. 2018. Storočie zmien sobášnosti a rozvodovosti v Českej republike. Slovenská štatistika a demografia, 2018(3), s. 44–56. Dostupné zde.
 • Šprocha, B., Šídlo, L. 2018. Vývoj reprodučného správania v Českej republike a v Slovenskej republike v 20. storočí a na začiatku 21. storočia. Slovenská štatistika a demografia, 2018(3), s. 25–43. Dostupné zde.
 • Kurkin, R., Šprocha, B., Šídlo, L., Kocourková, J. 2018. Fertility factors in Czechia according to the results of the 2011 census. AUC Geographica, 53(2), 137–148, DOI: 10.14712/23361980.2018.14. Dostupné zde. (WoSSCOPUS).
 • Šprocha, B., Tišliar, P., Šídlo, L. 2018. A cohort perspective on the fertility postponement transition and low fertility in Central Europe. Moravian Geographical Reports, 26(2), pp. 109–120. DOI: 10.2478/mgr-2018-0009. Dostupné zde. [IF (2018) = 1.870; Q3]
 • Kocourková, J., Šídlo, L., Novák, M., Sýkora, L. 2018. Growing gap in population dynamics, closing the gap in population size: the European Union and the United States compared. Geografie, 123, 1, 37–62. DOI: 10.37040/geografie2018123010037. [IF (2018) = 0.540; Q4]

rok 2017

 • Burcin, B., Šídlo, L. 2017. Modelové projekce budoucího počtu a struktury lékařů primární zdravotní péče a jejich kapacit. Aplikace se základními výsledky na úrovni Česka a jednotlivých krajů. Katedra demografie a geodemografie, Centrum populačního plánování a aplikované demografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. 
 • Šprocha, B.; Šťastná, A.; Šídlo, L. 2017. Bezdetnosť – nový fenomén v životných dráhach žien na Slovensku. Sociológia, 49 (5): 561-587. [IF (2017) = 0.500; Q4]. Dostupné z WWW: http://www.sav.sk/journals/uploads/10191026Sprocha%20-%20zalomena_DEF.pdf
 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. K otázce hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku. Časopis lékařů českých, 156(1), s. 43-50. Po přihlášení dostupné zde. (SCOPUS)

Publikace sad specializovaných map s odborným obsahem (výstupy projektu TAČR Omega):

 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost všeobecného praktického lékařství. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-72-2. Dostupné zde.
 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost praktického lékařství pro děti a dorost. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-73-9. Dostupné zde.
 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost zubního lékařství. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN ISBN 978-80-87343-74-6. Dostupné zde.
 • Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., Burcin, B. 2017. Hodnocení dostupnosti primární zdravotní péče v Česku  dostupnost ambulantní gynekologie. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-75-3. Dostupné zde.
 • Štych, P., Šídlo, L., Novák, M., Hořínek, J. 2017. Místní dostupnost primární zdravotní péče v Česku  dostupnost všeobecného praktického lékařství. Sada specializovaných map s odborným obsahem. Elektronická verze. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-80-7. Dostupné zde.
 • Štych, P., Šídlo, L., Novák, M., Hořínek, J. 2017. Místní dostupnost primární zdravotní péče v Česku  dostupnost praktického lékařství pro děti a dorost. Sada specializovaných map s odborným obsahem. Elektronická verze. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-81-4. Dostupné zde.
 • Štych, P., Šídlo, L., Novák, M., Hořínek, J. 2017. Místní dostupnost primární zdravotní péče v Česku  dostupnost zubního lékařství. Sada specializovaných map s odborným obsahem. Elektronická verze. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-82-1. Dostupné zde.
 • Štych, P., Šídlo, L., Novák, M., Hořínek, J. 2017. Místní dostupnost primární zdravotní péče v Česku dostupnost ambulantní gynekologie. Sada specializovaných map s odborným obsahem. Elektronická verze. Praha : Nakladatelství P3K. ISBN 978-80-87343-83-8. Dostupné zde.

rok 2016

rok 2015

 • Šídlo, L., Novák, M., Kocová, M., Bartoň, P. 2015. Physicians in the Czech Republic: A Demographic Perspective. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje. 57, 4, s. 309‒318. ISSN 1805-2991. Dostupné z WWW: https://www.czso.cz/documents/10180/20555391/13005315q4.pdf/2c840e6e-ddf5-4073-a2da-393be3ace992?version=1.1 (WoSSCOPUS)
 • Šídlo, L., Šprocha, B. 2015. Transformace plodnosti Česka a Slovenska v 20. a na začátku 21. století v generační perspektivě. In: Populačné štúdie Slovenska 7, Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., s. 121-138.  ISBN 978-80-971715-9-9
 • Šídlo, L. 2015. Praktičtí lékaři v Česku očima demografa. Geografické rozhledy, roč. 25, č. 1, s. 22–23. ISSN 1210-3004. Dostupné z WWW: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/163/pdf 
 • Šprocha, B., Šťastná, A., Šídlo, L. 2015. Bezdetnosť žien na Slovensku a v Česku vo výsledkoch sčítaní 1991 – 2011 (a jej možný vývoj do budúcnosti). In: Zborník príspevkov z 15. Slovenskej demografickej konferencie. SSDS, 2015, s. 152‒160. Dostupné z WWW: http://www.ssds.sk/publikacie/15sdk-zbornik-2015.pdf
 • Šídlo, L., Šprocha, B., Kurkin, R. 2015. Kohortní plodnost Česka a Slovenska ve výsledcích sčítání lidu 1991–2011. In: Zborník príspevkov z 15. Slovenskej demografickej konferencie. SSDS, 2015, s. 142‒151. Dostupné z WWW: http://www.ssds.sk/publikacie/15sdk-zbornik-2015.pdf
 • Kocová, M., Kusovská, M., Šídlo, L. 2015. Rozvodovost po Česku. Geografické rozhledy , 24. roč., č. 5., s. 20–21. ISSN 1210-3004. Dostupné z WWW: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/179/pdf
 • Šprocha, B., Šídlo, L., Burcin, B. 2015. Úroveň úmrtnosti na Slovensku a v Česku v Európském pohľade. Geografický časopis, vol. 67, no. 1, p. 25‒43. ISSN 0016-7193. Dostupné z WWW: https://www.sav.sk/journals/uploads/04231033Sprocha%20et%20al..pdf. (SCOPUS)
 • Růžičková, M., Šídlo, L., 2015. Vývoj náboženské struktury obyvatelstva České republiky a její regionální diferenciace podle výsledků sčítání lidu od roku 1991. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje. 57, 1, s. 59‒70. ISSN 1805-2991. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2015edicniplan.nsf/p/130053-15 (WoS, SCOPUS

rok 2014

rok 2013

rok 2012

 • Kurkin, R., Šídlo, L.. 2012. Vývoj rozdílů úhrnné plodnosti ve státech a regionech východní části Evropské unie v letech 1991-2008. Demografie. 54, 1, s. 4‒13. ISSN 0011-8265. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1803-12-q1_2012
 • Kurkin, R., Šídlo, L.. 2012. Vývoj rozdílů úhrnné plodnosti ve státech a regionech západní části Evropské unie v letech 1991-2008. Demografie. 54, 2, s. 109‒119. ISSN 0011-8265. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1803-12-q2_2012
 • Šprocha, B., Šídlo, L.. 2012. Demografický portrét Bratislavy a Košíc. Slovenská štatistika a demografia. 22, 1, s. 18‒43. ISSN 1210-1095.
 • Šídlo, L.. 2012. Geodemografické aspekty nákladů na zdravotní péči v České republice. Sborník z konference RELIK 2012 - Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Melandrium, Slaný. ISSN 978-80-86175-82-9. Dostupné z WWW: http://kdem.vse.cz/resources/relik12/sbornik/download/pdf/22-Sidlo-Ludek-paper.pdf

rok 2011

rok 2010

 • Burcin, B., Haviárová, E., Kučera, T., Šídlo, L. 2010. Atlas krajiny – část Demografie – oddíl věková struktura, plodnost a úmrtnost.
 • Burcin, B., Tesárková, K., Šídlo, L. 2010. Nejpoužívanější metody vyrovnávání a extrapolace křivky úmrtnosti a jejich aplikace na českou populaci. Demografie, 53 (2), s. 77–89. ISSN 0011-8265. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/6300412B83/$File/180310q2.pdf
 • Šídlo, L. 2010. Současný stav a perspektivy vývoje počtu a struktury lékařů primární zdravotní péče v České republice. Dizertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Praze, katedra demografie a geodemografie, Praha, 2010, 307 s + CD-ROM s přílohami. Možnost stáhnutí z Repozitáře závěrečných prací UK v Praze.
 • Šídlo, L. 2010. Lékaři primární zdravotní péče v České republice z pohledu demografie – současný stav jako základní kámen budoucího vývoje. Časopis lékařů českých, 149 (12), s. 563–571. ISSN 0008-7335. (SCOPUS)
 • Šídlo, L. 2010. Možné dopady nezájmu absolventů lékařských fakult o obory primární zdravotní péče. Sborník příspěvků z konference Reprodukce lidského kapitálu II – vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM], Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání. Předpokládané vydání v prosinci 2010. Dostupné z WWW: http://kdem.vse.cz/resources/relik10/Index.htm
 • Šídlo, L. 2010. Regionální diferenciace věkové struktury praktických lékařů v České republice na počátku 21. století. Praktický lékař. 2010, 90 (12), s. 704–707.  ISSN 0032-6739. (po přihlášení možnost ke stáhnutí z WWW: http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-clanek/regionalni-diferenciace-vekove-struktury-praktickych-lekaru-v-ceske-republice-na-pocatku-21-stoleti-33549) (SCOPUS)
 • Šídlo, L., Tesárková, K. (eds.). 2010. 2nd Demographic Conference of Young Demographers: Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe. Conference proceeding. Praha : Charles University in Prague, Faculty of Science. ISBN 978-80-86561-33-2. Dostupné z WWW: http://www.demografove.estranky.cz/file/47/proceedings.pdf
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Vzájemné souvislosti mezi úrovní plodnosti a participací žen na trhu práce v zemích EU. Sborník z XXXIX. konference České demografické společnosti.Demografie, 52(1), [CD-ROM].

rok 2009

 • Hulík, V., Šídlo, L., Tesárková, K. 2009: Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci. Studia paedagogica, r. 13/2008, s. 13–34. Masarykova Univerzita v Brně, Filosofická fakulta, ISSN 1211-6971.
 • Kocourková, J., Šídlo, L. 2009a. Česká republika v Evropské unii: demografický pohled (1. část). Geografické rozhledy, roč. 18, č. 3, s. 22–23. ISSN 1210-3004. Dostupné z WWW: http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2009/02/22-23.pdf
 • Kocourková, J., Šídlo, L. 2009b. Česká republika v Evropské unii: demografický pohled (2. část). Geografické rozhledy, roč. 18, č. 4, s. 22–23. ISSN 1210-3004. Dostupné z WWW: http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2009/04/22-23.pdf
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Aktuální populační prognózy a projekce České republiky – porovnání výsledků. Demografie 51(2), s. 87–100. ISSN: 0011-8265. Dostupné z WWW: http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/63003FAA4F/$File/180309q2.pdf
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Současná regionální diferenciace lékařů primární péče v České republice z pohledu demografie. Sborník příspěvků z konference Reprodukce lidského kapitálu II – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání. Dostupné z WWW: http://kdem.vse.cz/resources/relik09/Index.htm
 • Tesárková, K., Šídlo, L. 2009. Vybrané možnosti hodnocení populačních prognóz. Demografie 51(2), s. 101–114. ISSN: 0011-8265. Dostupné z WWW: http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/63003FAA4F/$File/180309q2.pdf
 • Burcin, B., Caithamlová, E., Kučera, T., Šídlo, L.. 2009. Naděje dožití mužů (1998-2002). Atlas krajiny ČR. ISBN 978-80-85116-59-5. Specializovaná mapa s odborným obsahem.
 • Burcin, B., Caithamlová, E., Kučera, T., Šídlo, L.. 2009. Naděje dožití žen (1998-2002). Atlas krajiny ČR. ISBN 978-80-85116-59-5. Specializovaná mapa s odborným obsahem.
 • Burcin, B., Kučera, T., Šídlo, L.. 2009. Typologie úmrtnosti (1998-2002). Atlas krajiny ČR. ISBN 978-80-85116-59-5. Specializovaná mapa s odborným obsahem.
 • Burcin, B., Caithamlová, E., Kučera, T., Šídlo, L.. 2009. Věková struktura obyvatelstva (2001). Atlas krajiny ČR. ISBN 978-80-85116-59-5. Specializovaná mapa s odborným obsahem.
 • Burcin, B., Caithamlová, E., Kučera, T., Šídlo, L.. 2009. Plodnost (1998-2002). Atlas krajiny ČR. ISBN 978-80-85116-59-5. Specializovaná mapa s odborným obsahem.
 • Burcin, B., Kučera, T., Šídlo, L.. 2009. Typologie plodnosti (1998-2002). Atlas krajiny ČR. ISBN 978-80-85116-59-5. Specializovaná mapa s odborným obsahem.

rok 2008

 • Šídlo, L. 2008. Faktory ovlivňující regionální diferenciaci plodnosti v Česku na počátku 21. století. Demografie, 50(3), s. 186–198. ISSN 0011-8265. Dostupné z WWW: zde.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2008. Populační prognózy České republiky vs. realita – zhodnocení přesnosti pomocí Keyfitzova indexu kvality predikce. Sborník příspěvků z konference, Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání. Dostupné z WWW: http://kdem.borec.cz/P_PDF/Sidlo_Tesarkova.pdf

rok 2007

období 2004–2006

 • Šídlo, L. 2006. Faktory ovlivňující regionální diferenciaci plodnosti v Česku v období 2000–2003. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, katedra demografie a geodemografie, Praha, 2004, 128 s.
 • Šídlo, L. 2004. Regionální diferenciace úrovně a struktury plodnosti v Česku v období 1987–2002. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, katedra demografie a geodemografie, Praha, 2004, 78 s.

 

Příspěvky na odborných konferencích

rok 2022

Zvaný přednášející na odborné akce:

 • Šídlo, L. 2022. Dostupnost primární zdravotní péče ve venkovských oblastech Česka. Konference Obchod, škola, hřiště… a co dál? Vybavenost venkovských obcí základními službami. MMR ČR, Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1, 13. 6. 2022.

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

rok 2021

Zvaný přednášející na odborné akce:

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

 • Šídlo, L. 2021. Vliv věku matky na porodní hmotnost a na zdravotní stav novorozenců. Příspěvek v rámci sekce Reprodukční stárnutí. 50. výroční konference České demografické společnosti, Ostrava, 15.–17. září 2021.
 • Burcin, B., Šídlo, L., Šprocha, B. 2021. Pandemický rok 2020 a jeho odraz v úmrtnostných pomeroch Česka a Slovenska. 18. Slovenská demografická konferencia, Banská Bystrica, 10. září 2021.

rok 2020

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

 • Šídlo, L., 2020.  Dostupnost zdravotních služeb jako významný faktor
  pro udržitelný rozvoj měst a regionů
  . Výroční konference ČGS „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“. Plzeň, 8.–10. září 2020.

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:

 • Maláková, K., Šídlo, L., 2020. Dojížďka za vybranými ambulantními zdravotními službami v Česku z geodemografického pohledu. Výroční konference ČGS „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“. Plzeň, 8.–10. září 2020.

rok 2019

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:

 • Maláková, K., Šídlo, L., Bělobrádek, J. 2019. Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného praktického lékařství v Česku. 49. konference České demografické společnosti "Demografie – město – venkov", Lednice, 22.–24. května 2019. Dostupné z https://www.czechdemography.cz/res/archive/006/000725.pdf?seek=1558726862.

rok 2018

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

 • Šídlo, L., Sykáčková, P., Hülleová, I. 2018. Dotazníkové šetření mezi praktickými lékaři pro děti a dorost. Hlavní výsledkyXXVII. celorepubliková konference SPLDD ČR. Průhonice, 10. 11. 2018. Vyžádaný příspěvek.
 • Křesťanová, J., Šídlo, L., Šprocha, B. 2018. Pohyb obyvatelstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období let 1996–2015 z pohledu Webbova diagramu. XLVIII. konference České demografické společnosti "Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století", Brno, 23.–25. května 2018. Dostupné z http://www.czechdemography.cz/res/archive/004/000550.pdf?seek=1527274657
 • Klapková, M., Šídlo, L. 2018. Position of Czech Regions in Demographic Aging of
  European Population: The Prospective Approach
  . Konference "Aging Workforce: Older Workers and Immigrants as New Pillars of Western Economies?", Prague, March 1.–2., 2018

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:

rok 2017

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

 • Klapková, M., Šídlo, L. 2017. Prospektivní charakteristiky demografického stárnutí a jejich diferenciace na úrovni NUTS2 v Evropě. Konference RELIK 2017 – Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, 9.–10. listopad 2017, VŠE v Praze.
 • Šídlo, L., Burcin, B.  2017. Regionální rozdíly v dostupnosti všeobecného praktického lékařství v Česku.  8. ročník mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti", Brno, 19. a 20. listopad 2017.
 • Křesťanová, J., Šídlo, L. 2017. Kdo se postará? Péče o seniory v Česku v kontextu demografického stárnutí společnosti.  XLVII. konference České demografické společnosti "Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře", Jindřichův Hradec, 18. a 19. května 2017. DOI: 10.13140/RG.2.2.13718.04165. Dostupný z: http://www.czechdemography.cz/res/archive/003/000379.pdf?seek=1495222347.
 • Šídlo, L., Burcin, B.  2017. Role (geo)demografie v otázce hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku.  XLVII. konference České demografické společnosti "Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře", Jindřichův Hradec, 18. a 19. května 2017. Dostupný z http://www.czechdemography.cz/res/archive/003/000383.pdf?seek=1495222370.
 • Šídlo, L., Burcin, B., Novák, M. 2017. Demographic ageing: a key aspect of the availability of primary health care in Czechia. Population Aging: Challenges and Opportunities. University of Economics, Prague, 3-4 February 2017.
 • Klapková, M., Šídlo, L. 2017. The concept of prospective age and its application. Population Aging: Challenges and Opportunities. University of Economics, Prague, 3-4 February 2017.

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:

rok 2016

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

 • Šprocha, B., Šídlo, L. 2016. Regionálne rozdiely v charaktere plodnosti v Česku a na Slovensku. Konference RELIK 2016 – Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, 10.–11. listopad 2016, VŠE v Praze.
 • Konečná, H, Šídlo, L., Burcin, B., Štych, P. 2016. Geodemographic Aspects of Primary Care Access: The Czech Republic. ISQua’s 33rd International Conference, Tokyo, Japan. 19 October 2016.

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:

 • Novák, M., Štych, P., Šídlo, L., Burcin, B. 2016. Využití GIS v hodnocení dostupnosti zdravotní péče. Konference GIS Esri v ČR. Praha, 2.-3. listopadu 2016. Tištěný poster.
 • Šídlo, L., Burcin, B., Bartoň, P. 2016. Dojížďka za primární zdravotní péčí v Česku. XLVI. konference České demografické společnosti "Migrace a demografické výzvy", Jindřichův Hradec, 26. a 27. května 2016. Tištěný poster. Dostupný z WWW: https://drive.google.com/open?id=0B6CgDbB_iVN-cGwzSVBRbTZfb1U.
 • Bartoň P., Šídlo L. 2016. Assisted reproduction in the Czech Republic – demographic trends. 7th Demographic Conference of "Young Demographers": Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe, 11th and12th February 2016. Printed poster. Dostupné z WWW: http://www.demografove.estranky.cz/file/121/2015_poster_barton.pdf.

rok 2015

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

 • Klapková, M., Šídlo, L. 2015. Koncept prospektivního věku a jeho aplikace na ukazatele demografického stárnutí. Konference RELIK 2015 – Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, 12.–13. listopadu 2015, VŠE v Praze.
 • Kurkin, R., Šídlo, L. 2015. Regionální diferenciace plodnosti v Česku v období 1991–2011. Konference RELIK 2015 – Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, 12.–13. listopadu 2015, VŠE v Praze.
 • Šprocha, B., Šídlo, L. 2015. Transformace plodnosti Česka a Slovenska v 20. a na začátku 21. století v generační perspektivě. Konferencia Populačný vývoj Slovenska v 20. storočí. Filozofická fakulta UK a Prognostický ústav SAV, 27. 10. 2015.
 • Kusovská, M., Šídlo, L. 2015. Stabilita sítě kapacit základních škol v čase a prostoru. Workshop doktorandek a doktorandů, Brno, 18. 9. 2015.
 • Šprocha, B., Šťastná, A., Šídlo, L. 2015. Bezdetnosť žien na Slovensku a v Česku vo výsledkoch sčítaní 1991 – 2011 (a jej možný vývoj do budúcnosti). 15. slovenská demografická konferencia. Trenčianske Teplice, 17.–18. září 2015.
 • Šídlo, L., Šprocha, B., Kurkin, R. 2015. Kohortní plodnost Česka a Slovenska
  ve výsledcích sčítání lidu 1991–2011du 1991–2011.
   15. slovenská demografická konferencia. Trenčianske Teplice, 17.–18. září 2015.
 • Konečná, H., Šídlo, L. 2015. "If we cannot name it, we cannot control it… “; the defensive nursing arrival?.  12th Conference of the European Sociological Association 2015. 25.-28.8.2015, Prague. Abstract dostupný z WWW: http://programme.esa12thconference.eu/presentation/2505.
 • Kocová, M., Novák, M., Šídlo, L. 2015. Regional differences in the morbidity due to diabetes mellitus. 10. Česko-polsko-slovenské seminárium. 1.– 3..6. 2015,  Litomyšl.

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:

 • Konečná, H., Šídlo, L., Nováková, K. 2015. Uplatňování konceptu "Person-centered healthcare" v kontextu demografické situace v ČR. XLV. konference České demografické společnosti „Dlouhověkost - úspěch lidstva“. 27. května 2015, Praha. Tištěný poster. Dostupné z WWW: https://sites.google.com/site/cdskonference2015/prispevky.
 • Bartoň P., Šídlo L. 2015. Geodemographic characteristics of patients with selected cancer diseases in the Czech Republic. 6th Demographic Conference of "Young Demographers": Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe, 12th and13 th February 2015. Printed poster. Dostupné z WWW: http://www.demografove.estranky.cz/file/121/2015_poster_barton.pdf.
 • Kusovská, M., Šídlo, L.. 2015. The Impact of Population Development Changes in the Central Bohemian Region on Elementary School Capacities after 1991. 6th Demographic Conference of "Young Demographers": Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe, 12th and13 th February 2015. Printed poster. Dostupné z WWW: http://www.demografove.estranky.cz/file/117/2015_poster_kusovska.pdf.

rok 2014

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou ústní prezentace:

 • Šídlo, L. 2014. Physicians in the Czech Republic from a demographic view. 5th Demographic Conference of "Young Demographers", 13th February 2014, Prague. Dostupné z WWW: http://www.demografove.estranky.cz/file/102/sidlo_2014.pdf.
 • Konečná, H., Šídlo, L., Menzies, C., Doskočil, O. 2014. Person-centered medicine vs. demographic aspects and perspectives – the case study of Czech Republic. 7th Geneva Conference on Person-centred medicine. 27.-30. duben 2014, Geneva.
 • Doležal, T., Konečná, H., Šídlo, L., Verner, M., Dohnal, P., Doležal, A. 2014. Quality in Medicine in Transitional Postcommunist Countries. Case study on the example of the Czech Republic. ISQua’s 31st International Conference "Quality and Safety along the Health and Social Care Continuum" Brazil 5th – 8th October 2014. Dostupné z WWW: http://www.isqua.org/docs/default-source/Brazil-Speakers/Brazil-Power-Point-Presentations/isqua-2014-rio-final.pdf?sfvrsn=0

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:

 • Konečná, H., Doskočil, O., Šídlo, L., Davidová, K.  2014. Quality in nursing - nurses' perspectives on the NNN taxonomies. ISQua’s 31st International Conference "Quality and Safety along the Health and Social Care Continuum" Brazil 5th – 8th October 2014. Printed Poster.
 • Šídlo, L., Nguyen, T. A., Krejčí, A. 2014. Sčítání lidu ve světě – Severní a Latinská Amerika. XLIV. konference České demografické společnosti „Sčítání a my“. 21.–22. května 2014, Praha. Tištěný poster. Dostupné z WWW: https://sites.google.com/site/cdskonference2014/program-konference.
 • Šídlo, L., Nguyen, T. A., Krejčí, A. 2014. Sčítání lidu ve světě – Evropa. XLIV. konference České demografické společnosti „Sčítání a my“. 21.–22. května 2014, Praha. Tištěný poster. Dostupné z WWW: https://sites.google.com/site/cdskonference2014/program-konference.
 • Šídlo, L., Nguyen, T. A., Krejčí, A. 2014. Sčítání lidu ve světě – Afrika. XLIV. konference České demografické společnosti „Sčítání a my“. 21.–22. května 2014, Praha. Tištěný poster. Dostupné z WWW: https://sites.google.com/site/cdskonference2014/program-konference.
 • Šídlo, L., Nguyen, T. A., Krejčí, A. 2014. Sčítání lidu ve světě – Asie a Oceánie. XLIV. konference České demografické společnosti „Sčítání a my“. 21.–22. května 2014, Praha. Tištěný poster. Dostupné z WWW: https://sites.google.com/site/cdskonference2014/program-konference.
 • Šídlo, L., Bartoň, P. 2014. Geodemografické charakteristiky pacientů v České republice u vybraných nemocí. Konference RELIK 2014 – Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, 24.–25. listopadu 2014, VŠE v Praze. Tištěný poster.

rok 2013

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem:

 • Kocourková, J., Šídlo, L. 2013.  The United States and European Union: similarities and differences in demographic reproduction. AAG Annual Meeting, Los Angeles, duben 2013.
 • Konečná, H.; Šídlo, L. 2013. Reflection of the concept of person-centered medicine in nursing systems. 6th Geneva Conference on Person-Centered Medicine, Geneva, Switzerland, 27 April–1 May 2013.
 • Šprocha, B., Šídlo, L. 2013. Úmrtnosť a zdravotný stav v EÚ – podobnosti, rozdiely a ich zmeny. XLIII. konference České demografické společnosti „Zdraví – výzvy a rizika“. 22.–23. května 2013, Praha. Dostupné z WWW: https://sites.google.com/site/cdskonference2013/prispevky-z-konference.
 • Konečná, H.; Doskočil, O.; Šídlo, L. 2013. How to teach future healthcare professionals to person-centered medicine? 1st International Congress of the International College of Person-Centered Medicine – Whole Person in Health Education and Training. Zagreb, Croatia, 7–10 November 2013.
 • Šídlo, L.; Novák, M., Bartoň, P. 2013. Pracovní poměry lékařů v České republice – rozdíly a odlišnosti. VŠE v Praze. 9. prosince 2013. Konference  RELIK 2013 - Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. VŠE v Praze, Praha, 9. prosince. 2013.

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:

rok 2012

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem:

rok 2011

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem:

 • Kocourková, J., Šídlo, L. 2011. The United States and European Union: similarities and differences in demographic reproduction. UGI 2011 Regional Geographic Conference – Santiago de Chile 14–18 November.
 • Kurkin, R., Šídlo, L. 2011. Regionální diferenciace úhrnné plodnosti v Evropské unii mezi lety 1991–2008. Konference Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. VŠE v Praze, Praha, 5. prosince. 2011.
 • Šídlo, L., Šprocha, B. 2011. 20 let populačního vývoje největších měst Česka a Slovenska. XLI. konference České demografické společnosti: Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti, Olomouc, 26. května 2011.

rok 2010

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem:

 • Šídlo, L. 2010. Možné dopady nezájmu absolventů lékařských fakult o obory primární zdravotní péče. Konference Reprodukce lidského kapitálu II – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání. Praha, 13.–14. prosince 2010.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Změny v úrovni úmrtnosti v kontextu vnějších vlivů ve vybraných postkomunistických zemích během období transformace. XXXX. konference České demografické společnosti, Praha, 27. 5. 2009.

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem formou tištěného posteru:

 • Burcin, B., Tesárková, K., Šídlo, L. 2010. The process of rectangularization of the surfoval curve in selected eastern European countries. Printed poster. European Population Conference 2010, Vídeň, 1.–4. září 2010.
 • Šídlo, L. 2010. Changes in the age structure of primary care physiciansin the Czech Republic between 2000 and 2007.  Printed poster. 2nd Demographic Conference of Young Demographers: Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe, Prague : 17th February 2010.

rok 2009

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem:

období 2005–2008

Účast, spoluúčast s aktivním příspěvkem:

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2008. Populační prognózy České republiky vs. realita – zhodnocení přesnosti pomocí Keyfitzova indexu kvality predikce. Konference Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti, Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání.
 • Kučera, T., Šídlo, L., Šprocha, B. 2005. Stárnoucí populace České republiky a náklady na veřejné zdravotnictví v dlouhodobé perspektivě. Prezentace v rámci konference z cyklu Zdravotnictví: šest klíčů k reformě. Jak dlouho je ještě současný systém udržitelný? Klíč první: poznání šíře a hloubky problému financování zdravotnictví, 2005-04-25. Dostupné z WWW: http://www.euro-forum.cz/prezentace/kucera_prezentace05-1.pdf 

 

Ostatní publikační výstupy

Prognostické studie:

 • Burcin, B., Kučera, T., Šídlo, L. 2018. Prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy na období 2017–2040. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.
 • Burcin, B., Kučera, T., Šídlo, L. 2017. Prognóza vývoje početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.
 • Burcin, B., Čermák, Z., Kučera, T., Šídlo, L., Šprocha, B. 2006. Sociálně demografická analýza a demografická prognóza do roku 2030: Město Kutná Hora a partnerské obce Hlízov, Křesetice, Miskovice, Nové Dvory, Svatý Mikuláš, Vidice a Zbraslavice. Praha : DemoArt.
 • Burcin, B., Čermák, Z., Kučera, T., Šídlo, L. 2005. Analýza a prognóza demografického vývoje v českých a moravských krajích do roku 2010. Výzkumná zpráva. Praha : Centrum pro studium vysokého školství.

Aplikace:

Recenze:

Analytické, metodologické a doporučující studie:

Mapové online aplikace:

 • Černický, D., Šídlo, L., Paluba, D., Šaffová, M., Štych, P. 2020. Regionální rozdíly v poskytování, čerpání a dostupnosti ambulantních diabetologických služeb v Česku v letech 2012–2019. Mapová aplikace specializovaných map s odborným obsahem [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné na: https://arcg.is/0ST1Ca.
 • Černický, D., Šídlo, L., Paluba, D., Šaffová, M., Štych, P. 2020. Regionální rozdíly v poskytování, čerpání a dostupnosti ambulantních kardiologických služeb v Česku v letech 2012–2019. Mapová aplikace specializovaných map s odborným obsahem [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné na: https://arcg.is/1GWy9W.
 • Černický, D., Šídlo, L., Paluba, D., Šaffová, M., Štych, P. 2020. Regionální rozdíly v poskytování, čerpání a dostupnosti ambulantních psychiatrických služeb v Česku v letech 2012–2019. Mapová aplikace specializovaných map s odborným obsahem [online]. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné na: https://arcg.is/0W1Ovy.

Vyžádané přednášky:

 • Šídlo, L., Kocourková, J., Sýkora, L. 2015. Populační vývoj EU v porovnání s USA. Seminář „Vyřeší migrace vymírání Evropy?", Jihlava, Městká knihovna Jihlava (přednášel L. Šídlo). 9.12.2015
 • Kocourková, J., Šídlo, L., Sýkora, L. 2015. Populační vývoj EU v porovnání s USA. Seminář „Demografický vývoj v EU“, Praha, Evropský dům (přednášela J. Kocourková). 4.9.2015
 • Šídlo, L.. 2012. Demografické prognózy a jejich využití pro plánování ve zdravotnictví. Ekonomika, demografie a zdravotnictví. Přednáškový blok "Ekonomika, demografie a zdravotnictví" pořádaný Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně - Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví. Praha, Lékařský dům, 23. května 2012.
 • Šídlo, L.. 2012. Kam kráčí medicína 21. století z pohledu demografie? Přednáška v rámci projektu projektu scienceZOOM "Kam kráčíš, medicíno 21. století?" České Budějovice, Jihočeská Univerzita České Budějovice, 20. listopadu 2012.

Postery na výstavy:

 • Burcin, B., Šídlo, L., Pachlová, T., Kučera, T. 2014. Aktuální regionální diferenciace vybraných demografických struktur a procesů v České republice I. Poster v rámci Týdne geografie 2014. Dostupné na WWW: https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/veda-a-vyzkum/cppad/tyden-geografie-2014/tg-p1.pdf.
 • Burcin, B., Šídlo, L., Pachlová, T., Kučera, T. 2014. Aktuální regionální diferenciace vybraných demografických struktur a procesů v České republice II. Poster v rámci Týdne geografie 2014. Dostupné na WWW: https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/veda-a-vyzkum/cppad/tyden-geografie-2014/tg-p2.pdf.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Etiopie z pohledu demografie. Etiopie – Pojďme spolu bádat v Africe. Výstava na Přírodovědecké fakultě UK v Praze konaná od 20. 1. 2010 do 10. 4. 2010. Geografická sekce PřF UK v Praze ve spolupráci s Geografickou knihovnou a obecně prospěšnými společnostmi Člověk v tísni a ENKI. Tištěný poster.
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2010. Zdravotní stav obyvatelstva Etiopie. Etiopie – Pojďme spolu bádat v Africe. Výstava na Přírodovědecké fakultě UK v Praze konaná od 20. 1. 2010 do 10. 4. 2010. Geografická sekce PřF UK v Praze ve spolupráci s Geografickou knihovnou a obecně prospěšnými společnostmi Člověk v tísni a ENKI. Tištěný poster.
 • Kučera, T., Šídlo, L., Šprocha, B. 2006. Stárnoucí populace České republiky a náklady na veřejné zdravotnictví v dlouhodobé perspektivě. Poster na výstavu 150 let geografie na UK v Praze.
 • Šídlo, L. 2006. Faktory ovlivňující regionální diferenciaci plodnosti v Česku v období 2000–2003. Poster v rámci ukázky magisterských prací KDGD PřF UK v Praze u příležitosti výstavy 150 let geografie na UK v Praze.

Didaktické publikace v rámci projektu Dnešní svět:

 • Hanus, M., Šídlo, L. 2015. Školní atlas dnešního Česka. Praha: Terra, s.r.o. ISBN 978-80-905403-4-7 (tištěná a digitální verze). Více na WWW: http://www.dnesni-svet.cz/skolni-atlasy/skolni-atlas-dnesniho-ceska/o-dile/.
 • Terra, 2014. Školní atlas Dnešní energetický svět.  Terra, s.r.o. ISBN 978-80-905403-2-3 (tištěná a digitální verze). Více na WWW: http://www.dnesni-svet.cz/skolni-atlasy/skolni-atlas-dnesni-energeticky-svet/o-dile/. Spoluautor grafických prvků.
 • Hanus, M., Šídlo, L. 2011. Školní atlas dnešního světa. Praha: Terra, s.r.o. ISBN 978-80-902282-6-9 (tištěná a digitální verze). Více na WWW: http://www.dnesni-svet.cz/skolni-atlasy/skolni-atlas-dnesniho-sveta/.
 • Hanus, M., Karas, P., Kozák, D., Šídlo, L. 2008. Dnešní svět v souvislostech – Servisní systém pro školní vzdělávací programy. Praha : Terra-Klub.
 • Hanus, M., Šídlo, L. 2008. Náboženství v souvislostech II. Servisní systém pro ŠVP. Elektronická metodická publikace pro vyučující na 2. stupni základních škol. CD-ROM. Praha : Terra-Klub.
 • Hanus, M., Šídlo, L. 2008. Náboženství v souvislostech. Servisní systém pro ŠVP. Tištěná metodická publikace pro vyučující na 2. stupni základních škol. Praha : Terra-Klub.
 • Hanus, M., Šídlo, L. 2008. Ochrana přírody v souvislostech II. Servisní systém pro ŠVP. Elektronická metodická publikace pro vyučující na 2. stupni základních škol. CD-ROM. Praha : Terra-Klub.
 • Hanus, M., Šídlo, L. 2008. Ochrana přírody v souvislostech. Servisní systém pro ŠVP. Tištěná metodická publikace pro vyučující na 2. stupni základních škol. Praha : Terra-Klub.
 • spuluautor a tvůrce grafických prvků prvních devíti ročníků časopisu Dnešní svět - viz http://www.dnesni-svet.cz/casopis/
 • člen realizačního týmu vědomostní soutěže EUROREBUS.

 

 

Akce dokumentů