E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. – Pedagogická činnost

Informace o vyučovaných předmětech a o vedení závěrečných kvalifikačních prací

Výuka

Současná

 • Metody sběru a analýzy dat z výběrových šetření (přednášky i cvičení, od LS 2008/2009),
 • Kartografie pro demografy (přednášky i cvičení, od LS 2010/2011)
 • Úvod do demografie (cvičení, od ZS 2018/2019)
 • Seminář z aplikované demografie I  (podíl na výuce 20 %, od LS 2016/2017)
 • Seminář z aplikované demografie II  (podíl na výuce 33 %, od ZS 2017/2018)
 • Demografie pro nedemografické obory  (přednášky i cvičení v rámci zajištění výuky demografie na FF UK a FSV UK; od ZS 2007/2008)
 • Metody sběru epidemiologických dat  (podíl na výuce v rámci oboru Sociální epidemiologie; od ZS 2015/2016)

Minulá

 • Statistika (cvičení pro demografické obory; od ZS 2007/2008 do ZS 2008/2009)
 • Informatika pro demografy (cvičení, volitelný předmět pro bakalářské obory Demografie)
 • Geografie nemoci a zdraví (podíl na výuce v rámci oboru Sociální epidemiologie; od ZS 2015/2016 do LS 2018/2019)

 

Vedení závěrečných kvalifikačních prací

Školitel obhájených dizertačních prací

Aktuálně vypsaná témata

 • seznam témat: viz SIS
 • po vybrání nabízeného tématu v SISu se student zkontaktuje se svým školitelem k první konzultaci
 • student může navštívit svého školitele se svým vlastním vymyšleným tématem, které lze po konzultaci vypsat v SISu ke zpracování

Aktuálně řešená témata

Obhájené práce

 

 

Akce dokumentů