E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. – Vzdělání a praxe

Základní informace o dosaženém vzdělání a absolvované odborné praxi

 

Vzdělání

 • 2005    Profesor, Přírodovědecká fakulta UK
 • 1993    Docent, Přírodovědecká fakulta UK
 • 1991    JASPEX, Pedagogická Fakulta UK, státní zkouška z anglického jazyka
 • 1986    PGS Matematické a programovací prostředky ASŘ, MFF UK  
 • 1982    CSc. Přírodovědecká fakulta UK
 • 1976    Diplôme de Démographie Générale, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,
 • 1974    RNDr.  Přírodovědecká fakulta UK
 • 1973    Přírodovědecká fakulta UK, geografie, Filozofická fakulta UK, francouzština

Praxe

 • 1980 -                            Přírodovědecká fakulta UK
 • 2016 březen duben    Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, hostující profesor
 • 2015 březen duben    Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, hostující profesor
 • 2014 březen duben    Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, hostující profesor
 • 2013 únor-duben        Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, hostující profesor
 • 1996-1997   University of South Carolina, USA, profesor výuka a výzkum
 • 1977-1980   Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, interní aspirantura
 • 1975-1976   Institut National d'Etudes Démographiques, Paříž, Francie, pracovní pobyt
 • 1974-1975   Ústav výzkumu vývoje dítěte, Fakulta dětského lékařství, UK Praha
 • 1973 říjen-prosinec    Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, Polsko, pracovní pobyt

Členství profesionálních v organizacích

 • Česká demografická společnost
 • Česká geografická společnost
 • Association Internationale des Démographes de Langue Française
 • European Association for Population Studies
 • Population Europe, The Presidium of the Council of Advisors

Ocenění

 • 1987 - Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku 1986 (Základy  demografie) v oboru přírodních věd, spoluautorství
 • 1995 - Stříbrná pamětní medaile Přírodovědecké fakulty za pedagogickou a výzkumnou práci
 • 2006 - Rytíř řádu Akademických palem (Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques), Francie
 • 2008 - Přidružený člen Belgické Královské Akademie Věd (Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique), Belgie

 

Akce dokumentů