E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProf. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. – Vědecko-výzkumná činnost

Charakteristika výzkumného zaměření a informace o výzkumné projektech

 

Vědecko-výzkumné zaměření

 

  • Analýzy populačních trendů České republiky a vyspělých zemí
  • Regionální a sociální aspekty demografických procesů,
  • Metody v demografii, Aplikovaná demografie

 

ZAHRANIČNÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY/International Research projects

1. EHLEIS (European Health and Life Expectancy Information System), EC Programme of community action in the field of Public Health, No: 788214963FS340780493, 6. rámcový program EU, Spoluřešitel, (coinvestigator) 1.7.2007- 30.6.2010

2. EUROTHINE (Tackling Health Inequalities in Europe: an Integrated Approach - EUROTHINE), EC Public Health and Risk Assessment, no2003125, 6. rámcový program EU, 1.9.2004 - 1.9.2007

3. FELICIE (Future Elderly Living Conditions In Europe), EC Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action no 6.3, QLK6-CT-2002-02310, 5.rámcový program EU, Spoluřešitel, (coinvestigator) 2003-2006

4. Spatial Patterns of Population Reproduction in the Czech Republic in 1992-1996 according to Community level, CEU Research Support Scheme, No.: 210/1998, Hlavní řešitel, (principal investigator) 1998-1999

5. Regional Mortality Differences by Cause of Death within the EU, 1994-96, ERDF study no 98/00/27/176, European Commission, Spoluřešitel, (coinvestigator) 1999

6. Gestational Selection, Birth Weight&Infant Survival, National Institute for Child Health and Human Development, Public Health Service Grant, U.S. Department of Health and Human Services, Grant R01 HD 31146-02, USA, Spoluřešitel, (coinvestigator)1995-1997

7. Socio-Economic  Inequalities in Morbidity and Mortality in Europe: A Comparative Study, PECO project of EC,ERBCIPDCT930145, ERBBMH1CT921068, Spoluřešitel, (coinvestigator)1993-1996

8. Social  and  biological factors of pregnancy outcome, PECO project of EC, RBCIPACT922012, Spoluřešitel, (coinvestigator)1993-1994

9. Analysis of mortality in the Czech Republic: Causal models of mortality, changes in generations and the international comparative analysis, CEU Research Support Scheme, no:879, category G, Hlavní řešitel, (coinvestigator)1993-1994

10. The State and Structure of the families. Evaluation of Policies stimulating fertility, International Social Science Council - European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences, Austria, Spoluřešitel, (coinvestigator)1988-1991

11. Carole Pommois: Urbain retailing structure and spatial consumer behaviour in Central Europe, Marie Curie Individual Fellowship, HPMF-CT-2002-01986, 5.rámcový program EU,  vědecký pracovník pověřený vedením postdoc projektu, 2003-2005

 

 

DOMÁCÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY/Czech research projects

1. Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (Spatial differentiation and visualisation of geodemographic processes with a focus on households in an ageing society in the Czech Republic), Grant GA ČR, Praha, ČR, číslo projektu 18-12166S, Hlavní řešitel (principal investigator) 2018-2020 

2. Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy (Cohort life tables for the Czech Republic: data, biometric functions, and trends, Grant GA ČR, Praha, ČR, číslo projektu P404/12/0883, Hlavní řešitel (principal investigator) 2012-2016

3. Stane se nízká plodnost v České republice trvalým reprodukčním modelem? (Is the low fertility in the Czech Republic an inevitable outcome of the new reproductive pattern?) Grant GA ČR, Praha, ČR, číslo projektu P404/12/1097, Člen řešitelského týmu (team member) 2012-2014

4. Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita (Active Ageing, Family, and Intergenerational Solidarity)  2D06004, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní řešitel (principal investigator) 2006-2011

5. Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender (Generations and gender Survey, prospective longitudinal study), TP-5 “Moderní společnost a její proměny”, 1J 023/04-DP2, Hlavní řešitel (principal investigator) 2004-2006

6. Atlas sčítání 2001, (Atlas of Census 2001), Grant GA ČR, Praha, ČR, číslo projektu 205/03/1260, Hlavní řešitel (principal investigator) 2003-2005

7. Změny plodnosti a rodinného chování v souvislosti se současnou sociální transformací ČR,  (Fertility and Family responses to Social change in the Czech Republic), Grant GAAV, Praha ČR číslo projektu A7028101, Hlavní řešitel (principal investigator) 2001-2003

8. Prežívání dětí v prvním roce života po těhotenství s využitím metod asistované reprodukce v ČR v období 1996 - 2001,  (Infant survival from assisted reproduction pregnancies in the Czech Republic in 1996-2001), Grant IGA, Praha, ČR, číslo projektu NJ/6491-3, Spoluřešitel (coinvestigator) 2001-2003

9. Vliv sociálních a biologických rizikových faktorů na prežívání dětí v prvním roce života, (The impact of social and biological risk factors on infant survival), Grant GA ČR, Praha, ČR, číslo projektu 403/00/1521, Hlavní řešitel (principal investigator) 2000-2002

10. Biologicko-sociální vlivy jako determinující faktory pro vznik vybraných typu vrozených vad v České republice, (Bio-social determinants generating  selected congenital malformations in the Czech Republic), Grant IGA, Praha, ČR, číslo projektu NJ/5764-3, Spoluřešitel (coinvestigator)1999-2001

11. Diferenční úmrtnost v České republice a její regionální aspekty, (Differential mortality in the Czech Republic from regional perspective), GA UK, Praha, ČR, číslo projektu 342/1998/A SP/PrF, Hlavní řešitel (principal investigator) 1998-2000

12. Analýza a prognóza formování rozpadu rodin v České republice. Mezinárodní analogie. (Analysis and forecast of family formation and Dissolution in the Czech Republic), GA UK, Praha, ČR, číslo projektu 20118/B/GEO, Hlavní řešitel (principal investigator) 1994-1996

Akce dokumentů