E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorie katedry

Katedra demografie a geodemografie vznikla v lednu roku 1990 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je jednou ze čtyř kateder geografické sekce.

Demografie na Univerzitě Karlově

Základy demografie se poprvé začaly přednášet již ve školním roce 1899/1900 na Filozofické fakultě UK v rámci Ústavu pro antropologii a demografii, který založil Jindřich Matiegka (1862–1943).

Po rozdělení Filozofické fakulty byla demografie přenesena na Přírodovědeckou fakultu, kde se jako první docent demografie habilitoval František Jaroslav Netušil (1890–1927). Největší význam pro rozvoj československé demografie měl její faktický zakladatel Antonín Boháč (1882–1950), místopředseda Státního úřadu statistického a docent demografie na Přírodovědecké fakultě, který pozvedl československou demografii na mezinárodní úroveň. Jeho publikační činnost byla tematicky rozsáhlá a zejména zaměřená na populační problematiku Československa.

Z dalších jmen stojí za pozornost: Jaromír Korčák, Václav Sekera a František Fajfr.

Významnou osobností české (resp. československé) i evropské demografie je následně bezesporu Zdeněk Pavlík (1931–2020), profesor demografie, autor a spoluautorem celé řady odborných publikací (za zmínku pak stojí především dosud používaná učebnice Základy demografie), dlouholetý předseda České demografické společnosti, který v roce 1990 založil katedru demografie a geodemografie PřF UK (více informací s odkazy na medailonky pana profesora lze neléze zde).

 

Akce dokumentů