E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. – Publikace

Publikační činnost a příspěvky na vědeckých konferencích

 

Odborné publikace
Příspěvky na konferencích
Ostatní publikační výstupy

Poznámka: Položky jsou řazeny chronologicky dle roku publikace/uskutečnění akce, a to od nejnovějších po nejstarší.
 

Odborné publikace

rok 2017

Fialová. L. 2017. Hlavní rysy vývoje obyvatelstva v českých zemích v roce 1915. In: Láník, J., Kykal T. a kol. Léta do pole okovaná 1914-1918, svazek II. Noví nepřátelé, nové výzvy. Vojenský historický ústav Praha 2017, s. 199-210.

rok 2016

Fialová. L. – Maur E. 2016. Historical Demography in the Czech Republic. In: Fauve-Chamoux A. – Bolovan, I. – Sogner S. (eds): A global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinarity; Peter Lang Bern - Oxford, s. 213-224.

rok 2015

Fialová, L. - Hulíková Tesárková, K. – Kuprová B. An analysis of the birth intervals of Married Women in Jablonec nad Nisou from the 17th to 19th century: A Contribution to research of fertility Patterns. Demografie 57, č. 4, s. 319-337.

rok 2014

Fialová, L. 2014. První světová válka a obyvatelstvo českých zemí. Historická sociologie 2014, s. 115-125.

rok 2011

Fialová, L. 2011. The History of Education on the Territory of the Czech Republic. Demografie 53, 2011, s. 344-359.

rok 2009

Fialová, L. 2009. Marriage Patterns in the Evropean Union. In: Population Development in the Czech Republic 2007. SLON Praha, s. 93-99.

Fialová, L. 2009. Nuptiality. In: Population Development in the Czech Republic 2007. SLON Praha, s. 25-32.

rok 2008

 Fialová, L. 2008. Changes in the Nature of Non-marital fertility in the Czech Lands Since the 18th century. Czech Demography 2, s. 20-33.

rok 2007

Fialová, L. 2007. Sňatečnost. In: Populační vývoj České republiky 2001-2006. Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s. 23-29.

Fialová, L. 2007. Možnosti historickodemografického výzkumu porodnosti v podmínkách českých zemí v 18. a 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 232/2007, Historie 14, s.69-80.  

období 2004–2006

Fialová, L. 2006. Trendy ve sňatkovém chování obyvatelstva České republiky ve 20. století. Demografie 48, s. 97-108.

Fialová, L. 2006 . Mobilita obyvatelstva ve farnosti sv. Kříže  v Praze v polovině 18. století. In: Historická demografie 30 – suplement, s. 227-244.

Fialová, L. 2006. Vývoj obyvatelstva Prahy v letech 1650-1800 na základě matrik. Historická demografie 30, s. 219-276.

Fialová, L. 2005. K některým rysům demografického vývoje v České republice v závěru 20. století. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. ročník 6, číslo 1, str. 10-14.

Fialová, L. 2004. Charakter demografické reprodukce před demografickou revolucí. Demografie 46, s. 234-237.

 

Příspěvky na odborných konferencích

 

rok 2014

  • Fialová, L., Hulíková Tesárková, K.,  Kuprová, B. 2014. Survival analysis of individual data from historical parish registers: analysis of population born from the end of  the 18th century to 1830 in Jablonec, Czech lands. European Population Conference 2014, 25. – 28. June 2014 Budapest. Available online at WWW: <http://epc2014.princeton.edu/abstracts/140961>.

rok 2009

  • Fialová, L. 2009. Změny funkcí rodiny v rodinné perspektivě. XL. Konference České demografické společnosti, Praha, 27. 5. 2009. 

období 2005–2008

  • XXX

 

Ostatní publikační výstupy

  • XXX

 

 

 

Akce dokumentů