E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. – Pedagogická činnost

Informace o vyučovaných předmětech a o vedení závěrečných kvalifikačních prací

Výuka

Současná

  • Vývoj obyvatelstva vybraných evropských zemí po roce 1945 (přednáška od ZS 2007)
  • Dějiny obyvatelstva Evropy (od LS 2005)

 

Minulá

  • Historická demografie (do r. 2014)
  • Úvod do demografie (do r. 2011)
  • Demografické informační systémy (do r. 2012)
  • Seminář k bakalářské práci (do r. 2012)

 

Vedení závěrečných kvalifikačních prací

 

Aktuálně vypsaná témata

  • seznam témat: viz SIS
  • po vybrání nabízeného tématu v SISu se student zkontaktuje se svým školitelem k první konzultaci
  • student může navštívit svého školitele se svým vlastním vymyšleným tématem, které lze po konzultaci vypsat v SISu ke zpracování

 

 

Aktuálně řešená témata

 

Obhájené práce

 

 

 

Akce dokumentů