E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKontakt

Česká demografická společnost sídlí v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
SÍDLO A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
Adresa 

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6, 128 43  Praha 2

00444561
DIČ 003 – 00444561
   
Sekretářka             Dana Zachariášová
Adresa  Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov)
Telefon  (+420) 224 095 492
E-mail  zachar@vse.cz
Místnost NB381
Mapa zde 
   
Předsedkyně                    Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Adresa  Katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon (+420) 224 09 4315, (+420) 224 09 5247
E-mail  langhamj@vse.cz
Místnost NB 377
   
Místopředseda    RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Adresa  Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6, 128 43  Praha 2
Telefon  (+420) 221 951 417
E-mail  boris.burcin@gmail.com
Místnost 2. patro; 228
   
Vědecký tajemník           RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Adresa  Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6, 128 43  Praha 2
Telefon (+420) 221 951 562
E-mail  ludek.sidlo@gmail.com
Místnost 2. patro; 226B
   
Hospodářka                      RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Adresa  Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6, 128 43  Praha 2
Telefon (+420) 221 951 562
E-mail  klara.tesarkova@gmail.com
Místnost 2. patro; 226B
   
Administrátor WWW      RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Adresa  Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Albertov 6, 128 43  Praha 2
Telefon (+420) 221 951 562
Fax (+420) 224 920 657
E-mail  ludek.sidlo@gmail.com
Místnost 2. patro; 226B

Akce dokumentů