E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrezentace ve formátu pdf

S laskavým svolením autorů uveřejňujeme prezentace ve formátu pdf. Připomínáme, že autorské články, které budou z odpřednášených prezentací vycházet, budou publikovány ve Sborníku, který vyjde v rámci časopisu Demografie v č. 1 v roce 2010.
Ludmila Fialová – Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě
Jitka Rychtaříková – Názory české společnosti na postavení muže a ženy v rodině a na trhu práce
Dagmar Bartoňová, Ondřej Nývlt – Ženy a muži v rodinných domácnostech s přihlédnutím k vzdělanostní a profesní struktuře – změny v letech 2001–2007
Luděk Šídlo, Klára Tesárková – Vzájemné souvislosti mezi úrovní plodnosti a participací žen na trhu práce v zemích EU
Šárka Daňková, Romana Malečková – Hodnocení zdraví mužů a žen v kontextu rodinného stavu dle výběrového šetření EHIS ČR
Beatrice Chromková Manea – Preference párů k rodině a práci
Marek Řezanka – Ženy a muži v datech nejen na trhu práce
Michaela Kleňhová – Ženy a muži ve školství
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová – Ekonomická aktivita mužů a žen od konce roku 2000 a vliv zvyšování důchodového věku
Kamila Svobodová – Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí
Nina Bosnicova – Babyboom a jeho dopad na genderovou praxi firem v Česku
Branislav Šprocha – Vzdelanie, trh prace a gendrove rozdiely z pohladu romskej populacie na Slovensku
Pavlína Habartová – Vývoj úrovně úmrtnosti na nemoci oběhového systému a její projekce s využitím metody Lee-Carter
Anna Šťastná – Neúplné rodiny – žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik
Věra Kuchařová – K otázce podmíněnosti slaďování rodiny a zaměstnání subjektivními a strukturálními faktory
Radka Výborná – Pracující matky a soukromá placená péče o dítě jako alternativa ke státním zařízením
Ivo Patta – Ekonomika rodin a její makroekonomické dopady
Olga Sivková – Instituce rodiny v daňovém systému České republiky
Hana Hašková – Práce a péče v reprodukčních plánech bezdětných třicátníků a třicátnic
Lucie Kynčilová – Přechod do dospělosti: odchod dětí z domova rodičů ve vybraných zemích střední Evropy
Jan Žofka – Rozdíly v nemocnosti mužů a žen na základě dat z Národního registru hospitalizovaných
Jakub Fischer, Petr Mazouch – Dokáže vzdělání smazat genderové rozdíly na pracovním trhu?
Yana Leontiyeva, Michaela Vojtková – Cizinci a cizinky ze třetích zemí na trhu práce v ČR

Akce dokumentů