E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníXXXIX. konference České demografické společnosti

Informace – anotace – prezentace...
Základní informace
Informace o květnové konferenci.
Program konference ve formátu pdf
Anotace příspěvků
Prezentace ve formátu pdf
S laskavým svolením autorů uveřejňujeme prezentace ve formátu pdf. Připomínáme, že autorské články, které budou z odpřednášených prezentací vycházet, budou publikovány ve Sborníku, který vyjde v rámci časopisu Demografie v č. 1 v roce 2010.
Fotografie z konference ČDS
Zde naleznete odkaz na fotografie z konference, pořízené Mgr. Markem Řezankou z ČSÚ.

Akce dokumentů