E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZákladní informace k XLI. konferenci České demografické společnosti

26. a 27. května 2011 se v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční již XLI. konference České demografické společnosti, tentokrát na téma Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti.

Konference bude zahájena dne 26. 5. v 10:30, kulturní a společenský program se předpokládá 26. 5. od 18:00 hod. Ukončení konference je plánováno dne 27. 5. v 16:00 hod.Pořadatelem XLI. konference České demografické společnosti v roce 2011 budepobočka České demografické společnosti v Olomouci. Téma konference: Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnostiKonference se bude konat ve dnech 26. a 27. května 2011, v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (adresa: 17. listopadu 1192/12, 779 00, Olomouc, odkaz na mapu je zde)

Účast na konferenci je bez konferenčního poplatku, ubytování si každý zajišťuje a hradí sám.

Sborník referátů z konference se vydávat nebude, příspěvky v případě zájmu bude možné publikovat po standardním recenzním řízení bezplatně v časopisu Demografie. Součástí tištěného programu konference bude přehled abstraktů v češtině nebo slovenštině.

V případě zájmu o účast s příspěvkem, zašlete abstrakt Vašeho příspěvku spolu s přihláškou na konferenci (viz dále) organizátorovi konference Ing. Vladimíru Poláškovi (vladimir.polasek@czso.cz) do 31. března 2011. Abstrakt bude obsahovat název příspěvku, jméno a příjmení autora nebo autorů (bez titulů), název a adresu pracoviště, kontaktní e-mail. Doporučený rozsah vlastního textu abstraktu je 100–150 slov.

Prezentace příspěvků budou, v případě zájmu, po konferenci zveřejněny na webových stránkách České demografické společnosti. Předání prezentace ve formátu ppt je možné až bezprostředně před konferencí.

Organizována bude i posterová sekce. Doporučený rozměr posterů je formát A1 (594x841 mm) nebo B1 (707x1000 mm).

Přihlášku na konferenci (i účastníci bez příspěvku) zašlete nejpozději do 30. 4. 2011 organizátorovi konference (vladimir.polasek@czso.cz). Konference je otevřená i nečlenům České demografické společnosti.

 

 

Akce dokumentů