E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříspěvky z XLI. konference ČDS ke stažení

Volně dostupné příspěvky ve formátu pdf z konference ČDS, která se uskutečnila 26.–27. května 2011 v Olomouci ve znamení tématu: "Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti".

Hlavní sekce (kliknutím na odkaz se dostanete na začítel příslušné sekce):Historická a současná data o obyvatelstvu a jeho rozmístění

 

Rekonštrukcia Národopisnej mapy Uher podľa Úradného lexikónu osád z roku 1773
Ivica Paulovičová  
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 


Spracovanie a prezentácia demografických údajov v Slovenskej a Českej republike –  minulosť a súčasnosť
Dagmar Kusendová 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

 

Vývoj a rozmiestnenie obyvateľstva Slovenska po roku 1950
Miloš Bačík
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta    

 

Analýza a vývoj koncentračních procesů v ČR
Jan Coufal, Petr Kladivo 
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 

 

20 let populačního vývoje největších měst Česka a Slovenska
Luděk Šídlo, Branislav Šprocha 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; INFOSTAT, Bratislava

 

Věková struktura a její prognóza

 

Populačný vývoj v okresoch Slovenskej republiky
Viera Pilinská 
INFOSTAT, Bratislava

 

Vývoj vybraných demografických ukazatelů Olomouckého a Prešovského kraje
Jozef Grieš, Petr Kladivo 
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 

 

Priestorová diferenciácia procesu starnutia obyvateľov Čiech a Slovenska v 21. storočí
Slavomír Bucher, René Matlovič 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied

 

Predpoklady budúceho demografického vývoja v ČR s dôrazom na vekovú štruktúru obyvateľstva
Marián Halás  
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 

 

Aktuálne populačné prognózy SR a ČR – podobnosti a odlišnosti
Tomáš Kučera, Boris Burcin, Boris Vaňo, Branislav Bleha  
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta; INFOSTAT, Bratislava

 

Migrace a cizinci

 

Niektoré charakteristiky migrácie medzi Českom a Slovenskom
Andrea Galvánková, Monika Prochádzková 
Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Migračné toky v SR
Danuša Jurčová  
INFOSTAT, Bratislava

 

Zahraničné sťahovanie v Slovenskej republike (porovnanie národnej a medzinárodnej metodiky prostredníctvom štatistík)
Mária Katerinková 
Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Pracovní migrace cizinců v České republice se zaměřením na občany Slovenska
Michaela Bártová, Václav Toušek 
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno; Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

 

Cizinci v České a Slovenské republice po roce 2000
Pavel Ptáček, Pavel Roubínek 
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 

 

Sňatky a rodina 

 

Rozdielnosti vo vývoji reprodukčného správania na Slovensku a v ČR po roku 1989 a preferencie mladých ľudi Bratislavy v oblasti reprodukčného správania
Michal Katuša 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

 

Osobní hodnoty a postoje k rodině a manželství – dvě dekády změn v České republice a na Slovensku 
Ladislav Rabušic, Beatrice Chromková Manea 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno

 

Podobnosti a rozdíly ve slaďování rodinného a pracovního života v Česku a na Slovensku 
Dagmar Bartoňová, Ondřej Nývlt  
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; Český statistický úřad, Praha

 

Sňatečnost svobodných v Česku a na Slovensku v posledních dvou desetiletích
Michaela Němečková, Branislav Šprocha 
Český statistický úřad, Praha; INFOSTAT, Bratislava

 

Plánované rodičovství v Česku a na Slovensku
Jiřina Kocourková, Radim Uzel 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha

 

Úmrtnost

 

Úmrtnost v České a Slovenské republice a v jejich krajích v letech 1996–2009
Šárka Šustová, Ivana Dubcová
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta ; Český statistický úřad, Olomouc

 

Nové rozdíly v úmrtnosti a kvalitě života mezi Českem a Slovenskem
Jitka Rychtaříková
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

Problematika studia příčin úmrtí v dlouhodobém časovém horizontu a porovnání nedávného vývoje úmrtnosti dle příčin v ČR a SR
Markéta Pechholdová 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky  

 

Sebevražednost v České a Slovenské republice
Vladimír Polášek 
Český statistický úřad, Olomouc

 

Úmrtnost obyvatelstva České a Slovenské republiky, návrh konstrukce nových úmrtnostních tabulek 
Boris Burcin, Klára  Hulíková 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

Romské etnikum, náboženská struktura obyvatelstva

 

Rozmiestnenie rómskeho obyvateľstva v SR a ČR a ich základné demografické charakteristiky
Jana Pukačová 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

 

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku
Jitka Langhamrová, Boris Vaňo, Tomáš Fiala 
Vysoká škola ekonomická v Praze; INFOSTAT, Bratislava 

 

Priestorové súvislosti vývoja početnosti konfesií Slovenska
Juraj Majo  
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

 

Religiozita jako věková, generační a kulturní otázka

Lucie Vidovićová, Věra Suchomelová 
Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Brno

 

Komparácia demografického správania evanjelikov a.v. a rímskokatolíkov v mikromierke vybraných obcí Slovenska
Ivana Madžová 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

 

Sociálně-ekonomické kontexty

 

Česko a Slovensko z pohledu vzdělávání 
Michaela Kleňhová, Pavlína Šťastnová  
Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

 

Kam směřuje školství v Česku a na Slovensku v kontextu demografického vývoje?
Petr Mazouch, Jakub Fischer 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky  

 

Porovnání vývoje nezaměstnanosti v ČR a na Slovensku se zaměřením na vliv demografické struktury populace
Martina Miskolczi 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky 

 

Česko-slovenský přeshraniční region ve světle rozvojových aspektů
Jaroslav Vencálek  
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta 

 

Posterová sekce

 

Opakované sňatky v období 1930–2001 na území České republiky podle pohlaví a rodinného stavu
Marie Boušová
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

Možnosti zobrazení vývoje úmrtnosti v České republice a na Slovensku
Klára Hulíková
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

Vojenské újezdy v Česku a na Slovensku, jejich dopad na populační vývoj. Případová studie města Milovice.
Marie Kusovská
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

Porodnost za první světové války v českých zemích
Michaela Tvrdíková
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

 

 

Akce dokumentů