E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrezentace ke stažení

Vybrané prezentace z Diskuzních večerů je stažení.
2009-10-21: Human Fertility Database
Mgr. Kryštof Zeman, Ph.D.
2010-01-20: Nezaměstnanost, její vývoj a možnosti statistické analýzy
Mgr. Ing. Martina Miskolczi
2010-03-17: Změny demografické struktury obyvatelstva a její rodinné, geografické, zdravotnické a prognostické konsekvence: závěry z projektu ADEL
doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., PhDr. Lucie Smekalová, Ph.D. (Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
2010-04-21: Demografický vývoj Podkarpatské Rusi v letech 1919–1937
Ing. Vladimír Polášek a Andrej PAVLOV, odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ, pracoviště Olomouc
2010-04-21: Demografický vývoj Podkarpatské Rusi v letech 1919–1937
fotografická příloha
2010-10-10: Prognóza vývoje obyvatelstva do roku 2070
RNDr. Tomáš Kučera, CSc., RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
2010-11-24_Zkušenosti z pilotního sčítání lidu
Ing. Josef Škrabal, RNDr. Pavel Čtrnáct, ČSÚ
2010-12-15: Demografické perspektivy zajištění primární zdravotní péče v České republice
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (Katedra demografie a geodemografie PřF UK v Praze)
2011-03-16: Úmrtnost podle příčin – srovnávací analýza situace v České republice, Německu a ve Francii
RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
2011-04-20: Projekce potřeby sociálních služeb do r. 2025
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
2011-11-16: Sčítání 2011 – jak se připravovalo, probíhalo, v jaké fázi zpracování se nyní nalézá
RNDr. Pavel Čtrnáct, Český statistický úřad
2011-12-14: Veřejná databáze ČSÚ (VDB) a vizualizace demografických údajů
Ing. Eduard Durník, Český statistický úřad
2012-04-18: Interrupce v České republice: zápas o ženská těla
PhDr. Radka Dudová, Ph.D.
2012-10-17: Kohortní přístup k analýze úmrtnosti
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
2012-11-21_Populační vývoj ve vojenských újezdech v ČR
Mgr. Marie Kusovská (KDGD PřF UK)
2013-01-16: Děti narozené v manželství a mimo manželství
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. - katedra demografie a geodemografie
2013-02-20: Změny evidence zemřelých od roku 2013
RNDr. Šárka Daňková, ÚZIS ČR
2013-03-20: Předpokládaný vývoj ekonomického a sociálního zatížení obyvatelstva ČR
RNDr. Tomáš Fiala, CSc., doc. ing. Jitka Langhamrová, CSc.
2013-04-17: Měření chudoby a příjmová chudoba v ČR
Mgr. Šárka Šustová
2013-10-16: Vliv rozpadu manželských svazků na plodnost v České republice
Mgr. Alena Filasová
2013-11-20: Vliv sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v ČR
Mgr. Kateřina Podolská
2013-12-11: Obyvatelstvo panství Škvorec v 18. a 19. století
Mgr. Barbora Kuprová, KDGD PřF UK v Praze
2014-01-15: Konference aplikované demografie, San Antonio 2014
RNDr. Klára Hulíková, Ph.D., prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., KDGD PřF UK v Praze
2014-02-19: Sladění rodinného a pracovního života
Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D., ČSÚ a KD FIS VŠE v Praze
2014-03-19: Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografie
RNDr. Tomáš Fiala, CSc., doc. ing. Jitka Langhamrová, CSc., KD FIS VŠE v Praze
2014-04-16: Dlouhodobá péče – úvod do problematiky a legislativy (pojmy, hodnoty, problémy a řešení)
doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD, Mgr. Petr Wija, PhD Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
2014-10-15: Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice
Mgr. Jana Krutská, Ph.D., ČSSZ Praha
2014-11-19: Dlouhodobá péče o seniory v České republice
Mgr. Hana Nerušilová
2014-12-10: Jaký by měl být optimální důchodový věk?
RNDr. Tomáš Fiala, CSc., KD FIS VŠE v Praze
2015-02-18: Historický populační atlas českých zemí
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., KSGRR PřF UK v Praze
2015-03-18: Age Management aneb jak řešit dopady stárnutí populace a pozdějšího odchodu do důchodu na trhu práce
Ing. Mgr. Martina Miskolczi, MBA, FIS VŠE v Praze
2015-10-21: Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část I​
ing. Petr Mazouch, Ph.D.
2015-11-18: Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část I​I
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
2015-12-16: Další směřování ČDS
HV ČDS
2016-01-20: Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci
Mgr. Michala Lustigová, Ph.D.
2016-02-17: Zdravotně rizikové chování mládeže
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., Mgr. Ladislav Kážmér
2016-03-16: Faktory plodnosti a regionální diferenciace plodnosti v České republice po roce 1991
Mgr. Roman Kurkin, Ph.D.
2016-04-20: Dostupnost zdravotní péče v ČR v závislosti na geodemografických charakteristikách obyvatelstva
RNDr. Martin Novák, Ph.D.

Akce dokumentů