E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlenská přihláška

Přihláška do České demografické společnosti. Vyplněnou přihlášku doručte sekretářce Společnosti.
Členská přihláška – individuální členství
Členskou přihlášku vytiskněte a podepsanou – od Vás i od doporučujících členů Společnosti – ji doručte sekretářce Společnosti (paní Dana Zachariášová, katedra demografie, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3) nebo některému z členů Hlavního výboru ČDS.
Výše členských příspěvků
Informace o aktuální výši členských příspěvků.

Akce dokumentů