E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuální informace

Zprávy ze Společnosti
Zpráva o úmrtí významné polské demografky
Dovolujeme si s lítostí oznámit, že dne 19. července 2016 zemřela významná polská demografka prof. Janina Jóźwiak.
Měníme se...
Nový Hlavní výbor ČDS, který byl zvolen na Valném shromáždění v květnu 2015, se rozhodl výrazně změnit vizuální podobu loga Společnosti a připravit nové webové stránky, které budou nezávislé na jiné organizaci (doposavad v rámci portálu PřF UK v Praze) a budou vhodým komunikačním prostředkem mezi Společností, jejími členy, ale i dalšími zájemci o demografii, kteří zavítají na naše stránky.
Informace k Valnému shromáždění 26.5.2016
S ohledem na nízký počet přítomných členů Společnosti a nové legislativní opatření, která určují pravidla konání, bude svolán náhradní termín VS.
Pozvánka na Valné shromáždění ČDS
Dovolujeme si Vás pozvat na Valné shromáždění naší Společnosti (viz příloha), které se bude konat v rámci národní konference dne 26. května 2016 od 10.30 h v Jindřichově Hradci. Viz přílohy
Změna místa konání dubnového DV ČDS
Diskusní večer ve středu 20. dubna 2016 se uskuteční na Albertově!
XLVI. konference České demografické společnosti
Česká demografická společnost ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá XLVI. konferenci na téma MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY. Konference se uskuteční 26.–27. května 2016 v Jindřichově Hradci. Více informací na přiloženém odkazu.
Změna sekretářky ČDS
S účinností od 1. prosince 2015 má ČDS novou sekretářku
Nové číslo Zpravodaje ČDS
Zpravodaj České demografické společnosti č. 66/2015
Informace nového HV ČDS
Stručná informace nového HV ČDS o současném dění
Kandidáti do Hlavního výboru ČDS
Seznam nominovaných kandidátů do voleb do Hlavního výboru České demografické společnosti, které se uskuteční při Valném shromáždění v rámci XLV. konference České demografické společnosti.
XLV. konference České demografické společnosti
Téma: Dlouhověkost – úspěch lidstva
Pozvánka na Valné shromáždění České demografické společnosti
Valné shromáždění se bude konat ve středu 27. května 2015 od 9.30 hodin v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, Praha 2
Výzva k nominování kandidátů do Hlavního výboru České demografické společnosti
Vyzýváme všechny členy České demografické společnosti k navrhování kandidátů do Hlavního výboru České demografické společnosti
XLIV. konference České demografické společnosti
Česká demografická společnost ve spolupráci s Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, Českým statistickým úřadem a Population Europe pořádá XLIV. konferenci na téma SČÍTÁNÍ A MY. Konference se uskuteční ve dnech 21.–22. května 2014 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Více informací na přiloženém odkazu.
5. demografická konference Mladých demografů
Konference Mladých demografů tradičně nazvaná “Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe”. Konference je plánována na 13. a 14. února 2014 a uskuteční se v prostorách budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, Praha 2. Více informací na odkazu níže.
Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva
Hlavní výbor české demografické společnosti schválil terminologii nových ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva. Terminologii vypracovala skupina odborníků z Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Českého statistického úřadu, Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i). Tato terminologie byla schválena dne 20. října 2010 Hlavním výborem České demografické společnosti. Uvedená terminologie je doporučená za účelem sjednocení názvů ukazatelů používaných státními institucemi, vysokými školami a dalšími uživateli.
Archiv aktualit
Zde naleznete archiv aktualit za poslední roky
Pozvánka na prosincový Diskusní večer ČDS
Diskuze týkající se dalšího směřování Společnosti, spojená s vánočním posezením

Akce dokumentů