E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Boris Burcin, Ph.D. – Vzdělání a praxe

Základní informace o dosaženém vzdělání a absolvované odborné praxi

 

Vzdělání

 • 2008 – Ph.D.: demografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (dizertace: Odvratitelná úmrtnost v České republice a její aplikace)

 • 1987 – RNDr., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 • 1981–1987 – p.g. (promovaný geograf): ekonomická a regionální geografie se zaměřením na demografii, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Studijní pobyty a odborné kurzy

 • 2019 – CUNI and UNFPA Training Course on Population Projections and Forecasting, Malá Skála, Česko – 10 přednášek

 • 2019 – UNPA Uzbekistán, Taškent – konzultační činnost (populační prognóza, 1 týden)

 • 2018 – UNPA Bělorusko, Minsk – přednáškový pobyt (1 týden)

 • 2017 – UNPA Uzbekistán, Taškent – přednáškový pobyt (1 měsíc)

 • 2017 – UNFPA Tadžikistán, Dušanbe – přednáškový pobyt (1 týden)

 • 2017 – Moldavsko, Kišiněv – přednáškový pobyt  v rámci studijního programu MA in Demography and Population Economics Course (přednášky Population Forecasting, Demographic Analysis; 2 týdny), projekt České rozvojové agentury

 • 2017 – UNFPA Kosovo, Priština – konzultační činnost (populační prognóza, 1 týden)

 • 2016 – UNFPA Azerbajdžán, Baku – konzultační činnost (populační prognóza, 1 týden)

 • 2015 – UNPA Uzbekistán, Taškent – konzultační činnost (populační prognóza, 1 týden)

 • 2016 – Moldavsko, Kišiněv – přednáškový pobyt  v rámci studijního programu MA in Demography and Population Economics Course (přednášky Demographic Information Systems, Population Forecasting, Demographic Analysis; 2 týdny), projekt České rozvojové agentury

 • 2016 – UNFPA Executive Training Course on Population, Ageing and Development, Sliema, Malta – 4 přednášky

 • 2015 – Moldavsko, Kišiněv – přednáškový pobyt  v rámci studijního programu MA in Demography and Population Economics Course (přednáška Demographic Information Systems; 1 týden), projekt České rozvojové agentury

 • 2015 – UNFPA Executive Training Course on Population, Ageing and Development, Sliema, Malta – 6 přednášek

 • 2015 – Moldavsko, Kišiněv – přednáškový pobyt (1 týden) v rámci projektu České rozvojové agentury

 • 2014 – UNFPA Turecko, Ankara – přednáškový pobyt (1 týden)

 • 2014 – Moldavsko, Kišiněv – přednáškový pobyt (1 týden) v rámci projektu České rozvojové agentury

 • 2014 – UNFPA Training Course on Population Projections and Forecasting, Praha – 15 přednášek a cvičení

 • 2014 – UNFPA Executive Training Course on Population and Development, Praha – 2 přednášky

 • 2014 – UNFPA Ázerbájdžán, Baku – expertní činnost (1 týden)

 • 2013 – UNFPA Executive Training Course on Population and Development, Turecko, Antalya – 4 přednášky

 • 2013 – Euroasijská národní univerzita, Kazachstán, Astana – 3 přednášky v rámci 2nd Summer School on Actual Problems of International Relations

 • 2012 – UNFPA Uzbekistán, Taškent – přednáškový pobyt (1 týden)

 • 2012 – Euroasijská národní univerzita, Kazachstán, Astana – přednáškový pobyt (2 týdny)

 • 2001 – UNFPA Kazachstan – expertní činnost (4 týdny)

 • 1998 – Amsterdamská univerzita, Fakulta environmentálních věd, Katedra planologie a demografie (4 měsíce) – aplikovaná demografie a populační prognózy

 • 1993 – Amsterdamská univerzita, Fakulta environmentálních věd, Katedra planologie a demografie (3 měsíce) – demografická analýza a populační prognózy

 • 1990 – Kurz populačního prognózování OSN, Varšava (1 měsíc)

 • 1988–1989 – Mezinárodní postgraduální kurz speciální demografie, Navarov, duben–květen a září 1988 a květen 1989

Odborná praxe

 • 1998–1999 – zástupce vedoucího katedry demografie a geodemografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 1993–1994 – pracovník sekretariátu konference „Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition“ (1993–1994) na Přírodovědecké fakultě UK v Praze – databáze a tvorba elektronické publikace

 • od roku 1992 – odborný asistent, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • 1990–1992 – vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 • 1988–1989 – odborný pracovník, Federální statistický úřad v Praze

Odborné a profesní aktivity

 • od roku 2016 – člen výkonné rady časopisu Forum Statisticum Slovacum

 • od roku 2011 – člen redakční rady časopisu Demografie

 • od roku 2010 – Slovenská štatistická a demografická spoločnosť – SŠDS

 • od roku 2000 – Americká populační asociace – PAA

 • od roku 1999 – Evropská asociace pro populační studia – EAPS

 • od roku 1986 – Česká (Československá) demografická společnost – Č(S)DS; od roku 2015 člen Hlavního výboru a místopředseda společnosti

 • od roku 2014 – mezinárodní expert UNFPA

 

 

 

 

Akce dokumentů