E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Boris Burcin, Ph.D. – Vědecko-výzkumná činnost

Charakteristika výzkumného zaměření a informace o výzkumné projektech

 

Vědecko-výzkumné zaměření

 

 • prognózování vývoje obyvatelstva na národní a regionální úrovni
 • analýza vlivu metod asistované reprodukce na aktuální a budoucí vývoj porodnosti v České republice
 • metodologie prognózování úmrtnosti
 • modelování demograficko-geografických struktur
 • studium faktorů ovlivňujících diferenciaci intenzity a struktury úmrtnosti v evropském prostoru s důrazem na Českou republiku
 • analýza územní diferenciace demografických procesů v České republice

 

Výzkumné projekty a granty

 • 2018–2020 – projekt "Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů i poskytovatelů"; TAČR Éta – spoluřešitel

 • 2020–2022 – projekt "Podpora kvality vědecko-výzkumných výstupů studentů sociogeografických a demografických programů"  (Specifický vysokoškolský výzkum) – spoluřešitel 

 • 2019–2020 – projekt "Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza"; TAČR Éta – spoluřešitel

 • 2017–2019 – projekt „Problémová orientace sociogeografického a demografického výzkumu“ (Specifický vysokoškolský výzkum) – spoluřešitel 

 • 2015–2017 – GAČR (č. 15-09443S)  "Rizika odkladu rodičovství: Nová role rodinné politiky?" – spoluřešitel 

 • 2012–2017 – projekt Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) – spoluřešitel

 • 2013–2015 – „Komplexní podpora rozvoje statistiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku“, Česká rozvojová agentura a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – spoluřešitel

 • 2015 – „Hodnocení obecných a specifických socio-prostorových a demografických procesů: Česko v evropských a globálních souvislostech“ (Specifický vysokoškolský výzkum) – spoluřešitel 

 • 2014 – „Aktuální teoretické koncepty a metodologické přístupy k empirickému hodnocení změn sociogeografické a demografické reality“ (Specifický vysokoškolský výzkum) – spoluřešitel 

 • 2013 – „Sociogeografické a demografické podmíněnosti vývoje územních diferenciací a společenských transformací“ (Specifický vysokoškolský výzkum) – spoluřešitel

 • 2012–2014 – "Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území" (Technologická agentura ČR č. TD010049) – spoluřešitel

 • 2011 – "Geografická a demografická realita Česka v evropských a globálních souvislostech: vývoj, podmíněnosti, stav a perspektivy" (Specifický vysokoškolský výzkum) – spoluřešitel

 • 2010 – "Procesy a mechanizmy socio-prostorových změn v období posttotalitní transformace geografické a demografické reality Česka v evropském a globálním kontextu" (Specifický vysokoškolský výzkum) – spoluřešitel

 • 2007 – "Demografická situace České republiky v rámci EU (25): Podobnosti, odlišnosti a perspektivy" (GA ČR č. 403/07/0711) – spoluřešitel

 • 2005–2011 – Výzkumný záměr MSM 0021620831: "Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace" – spoluřešitel

 • 2003–2010 – VaV/600/01/03, Atlas krajiny, VÚKOZ, Průhonice; nositel za Přf UK: doc. I. Bičík – spoluřešitel

 • 2000–2002 – Analýza a prognózy populačního vývoje ČR (GA ČR, č. 205/00/1091) – spoluřešitel

 • 1998–2001 – POPIN Czech Republic – řešitel

 • 1996–2000 – Central and Eastern European Demographic Network (CEDN) – spoluřešitel

 • 1997–1999 – Populační vývoj České republiky a regionální populační prognózy (GA ČR, č. 205/97/0229) – spoluřešitel

 • 1994–1996 – Populační vývoj České republiky a regionální populační prognózy (GA ČR, č. 205/94/0686) – spoluřešitel

 • 1993–1995 – Teorie transformačního procesu geografické organizace společnosti (GA ČR, č. 403/95/0823) – spoluřešitel

Akce dokumentů